Agrobiznes - Wrocław

Studia we Wrocławiu

agrobiznes

Odkryj kierunek agrobiznes we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

25.07.2022

Agrobiznes studia Wrocław 2022 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku agrobiznes to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku agrobiznes w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku agrobiznes w mieście Wrocławiu rozpocznie się 1 maja 2022 r. i potrwa do 30 września 2022 r. | Agrobiznes Wrocław - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Opis kierunku

Studia we Wrocławiu na kierunku agrobiznes to studia skupiające się na rozwijaniu umiejętności i przekazywaniu wiedzy z zakresu przyrody i nowoczesnych modeli biznesowych. Program studiów dostarcza studentom wiedzy między innymi z zakresu technologii produkcji zarówno zwierzęcej, jak i roślinnej, z zakresu prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego czy zarządzania takim gospodarstwem.

 

Praca po studiach

Absolwenci z zakresu agrobiznesu, dzięki zdobytej wiedzy oraz kompetencjom bez problemu znajdą pracę między innymi w gospodarce żywnościowej, administracji rolnej, jako doradca, menedżer lub też prowadzić i zarządzać gospodarstwami rolnymi czy przedsiębiorstwami związanymi z obszarami przetwórstwa i obrotu rolnego.

czytaj dalej wszystko o Agrobiznes - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek agrobiznes

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Agrobiznes stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek agrobiznes?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku agrobiznes, aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku agrobiznes:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Agrobiznes w mieście Wrocławiu

Jak wyglądają studia na kierunku Agrobiznes we Wrocławiu?

Studia we Wrocławiu na kierunku agrobiznes skupiają się przede wszystkim na wykształceniu cennych i potrzebnych umiejętności praktycznych, które przydadzą się i będą wykorzystywane w przyszłej pracy zawodowej. Jest to propozycja kształcenia, dla osób chcących nabyć profesjonalną widzę o rolnictwie i prowadzeniu gospodarstwa i innych firm funkcjonujących w sektorze agrobiznesu.

Program studiów dostarcza studentom wiedzy między innymi z obszaru nauk ścisłych, biologicznych, przyrodniczych, a także ekonomicznych. Studenci poznają również zagadnienia dotyczące nowoczesnego marketingu oraz zarządzania i zgłębią wiedzę na temat regulacji prawnych, które związane są z rolnictwem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej co zwiększa ich możliwości zatrudnienia i poszerza horyzonty.

Dzięki praktykom, jakie studenci będą musieli odbyć w trakcie trwania studiów, będą oni mieli możliwość zdobycia pierwszego doświadczenia i potrzebnych kwalifikacji zawodowych jeszcze w trakcie trwania nauczania.

 

Typ i tryb studiów

Studia na kierunku agrobiznes możemy podzielić na:

Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Agrobiznes to studia skupiające się na wykształceniu praktycznych umiejętności, dzięki którym studenci zdobędą praktyczną wiedzę i kompetencje przede wszystkim z zakresu nauk ekonomicznych i wiedzy biznesowej.

Studenci będą mieli możliwość uczestniczenia w rozwijających wykładach, warsztatach praktycznych i szerokiej ofercie zajęć teoretycznych i ćwiczeń. Program studiów dostarcza między innymi wiedzę z zakresu fizjologii roślin z biochemią, podstaw dotyczących uprawy roślin, mikrobiologii, rachunkowości oraz podstaw aeroenergetyki.

Studenci zdobędą również specjalistyczną wiedzę marketingową i rozwiną kompetencje z obszaru zarządzania, organizacji pracy czy tworzenia biznesplanu. Oprócz wiedzy kierunkowej z obszaru produkcji produktów rolniczych, a także ich przetwórstwa oraz dystrybucji studenci rozwiną również swoje kompetencje językowe, co pozwoli na zwiększenie szans na karierę międzynarodową i poszerzy możliwości zatrudnienia.

Ile trwają studia na kierunku Agrobiznes we Wrocławiu?

Studia na kierunku agrobiznes trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

 

Agrobiznes w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku Agrobiznes we Wrocławiu?

Uczelnie we Wrocławiu kładą nacisk na rozwijanie umiejętności oraz zdobywaniu kompetencji potrzebnych do rozpoczęcia pracy w zawodzie po ukończeniu studiów.

Absolwenci studiów na kierunku agrobiznes, posiadając szeroką wiedzę oraz umiejętności z obszaru ekonomii i biznesu, oraz marketingu i zarządzania mają wiele możliwości zawodowych.

Absolwenci między innymi mogą rozpocząć pracę w przedsiębiorstwach sektora rolno-spożywczego, instytucjach publicznych, które wspomagają rozwój lokalny oraz regionalny w Polsce, na stanowisku menedżera w firmach i przedsiębiorstwach w obszarze rolnictwa lub otworzyć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku agrobiznes:

 • pracownik administracji rolnej,
 • manager lub doradca w szeroko pojętej gospodarce żywnościowej,
 • zarządca gospodarstwa rolnego, przedsiębiorstwami sfery przetwórstwa i obrotu rolnego,
 • pracownik instytucji publicznych,
 • właściciel własnej działalności gospodarczej.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek agrobiznes we Wrocławiu?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Agrobiznes Wrocław studia i stopnia

Agrobiznes Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Agrobiznes Wrocław studia stacjonarne

Popularne kierunki rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo w mieście Wrocławiu

Kierunki rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo w mieście Wrocławiu

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Agrobiznes w miastach

Nadchodzące wydarzenia