agrobiznes studia

Agrobiznes studia - kierunek studiów

Agrobiznes to interdyscyplinarny kierunek studiów umożliwiający równoczesne zdobycie profesjonalnej wiedzy z zakresu rolnictwa oraz prowadzenia gospodarstwa i innych firm sektora agrobiznesu.
Celem studiów na kierunku agrobiznes jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów w branży rolno-spożywczej, dlatego też studia przeznaczone są dla osób ambitnych, planujących związać swoją karierę zawodową z szeroko pojętym sektorem rolno-spożywczym. Absolwenci studiów uzyskują jednocześnie uprawnienie do prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego.
W trakcie studiów, student otrzyma wiedzę zarówno z zakresu technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej, jak i z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym oraz przedsiębiorstwem branży przetwórstwa rolnego. Wiedza z zakresu marketingu, rachunkowości i analizy ekonomicznej umożliwi absolwentom kierunku agrobiznes efektywne zarządzanie podmiotami sektora prywatnego i publicznego. Studenci wyposażeni zostaną także w wiedzę przygotowującą ich do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, w tym zarządzania gospodarstwem rolnym.
Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte na kierunku agrobiznes, pozwolą absolwentom zarówno na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, jak i na piastowanie stanowisk menadżerskich w przedsiębiorstwach sektora rolno-spożywczego, a także w instytucjach publicznych wspomagających rozwój lokalny i regionalny w Polsce.
 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując agrobiznes

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • wiedzy rolniczej z umiejętnościami zarządzania w agrobiznesie,
  • zarządzania gospodarstwem rolnym oraz przedsiębiorstwem branży przetwórstwa rolnego,
  • praktycznych aspektów związanych z zarządzaniem w agrobiznesie,
  • marketingu, rachunkowości oraz analizy ekonomicznej,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu informatyki.
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku agrobiznes 

Absolwent kierunku agrobiznes znajdzie zatrudnienie jako:
  • pracownik administracji rolnej,
  • manager w szeroko pojętej gospodarce żywnościowej,
  • zarządca gospodarstwa rolnego, przedsiębiorstwami sfery przetwórstwa i obrotu rolnego,
  • pracownik instytucji publicznych,
  • właściciel własnej działalności gospodarczej.
 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na agrobiznes, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, język obcy, biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku AGROBIZNES

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Agrobiznes

AGROBIZNES - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Popularne artykuły dla kierunku AGROBIZNES w dziale uczelnia

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne i Administracyjne

Komentarze (0)