Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Bezpieczeństwo żywności Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Studia na kierunku bezpieczeństwo żywności na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo żywności  znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • zoologia
 • przyrodnicze i technologiczne podstawy produkcji roślinnej
 • biochemia
 • genetyka
 • żywienie zwierząt
 • chemia żywności
 • higiena i toksykologia żywności
 • techniki analizy wody i żywności

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu kształci studentów od 1945 roku. W szerokiej ofercie dydaktycznej, kandydaci odnajdą, między innymi, kierunek Bezpieczeństwo żywności, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.
 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii żywności, a także z obszaru zagadnień weterynaryjnych. Studenci zgłębiają takie dziedziny jak: botanika i fizjologia roślin, zoologia i ekologia, fizjologia z anatomią zwierząt i człowieka, czy toksykologia surowców. Bezpieczeństwo żywności na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to znajomość technologii produkcji i przetwarzania żywności, jak również zasad utrwalania, przygotowania, przetwarzania, pakowania, magazynowania, transportu i wprowadzania do obrotu żywności.
W programie nauczania widnieją następujące przedmioty: zoologia, przyrodnicze i technologiczne podstawy produkcji roślinnej, biochemia, genetyka, żywienie zwierząt, chemia żywności, higiena i toksykologia żywności, techniki analizy wody i żywności, genetyczne podstawy biotechnologii, technologia owoców i warzyw, ochrona środowiska. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Bezpieczeństwa żywności na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu będą mogli wykorzystać w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, laboratoriach kontrolnych, laboratoriach badawczych, zakładach żywienia zbiorowego, zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności.
 

Opinie

Niejedna osoba, po zdaniu matury, zadaje sobie pytanie odnośnie edukacyjnej przyszłości. Co? Gdzie? Dlaczego? To tylko kilka z pytań, które rodzą się w głowie. Jeśli chcemy studiować kierunek Bezpieczeństwo żywności i mamy ochotę studiować w stolicy Dolnego Śląska, warto postawić pytanie: Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu opinie? Kamila, studentka Bezpieczeństwa żywności mówi:
„Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to najfajniejsza uczelnia na świecie. Studia tutaj to prawdziwa przyjemność, między innymi dlatego, że otaczają cię ludzie z pasją. Co równie ważne, prowadzone zajęcia mają różne formy, zatem nie sposób się nudzić.”
 
 
STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI - ważne informacje

Bezpieczeństwo żywności studia Wrocław

Bezpieczeństwo żywności studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo żywności na Uniwersytecie Przyrodniczym:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo żywności na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • biologii mikroorganizmów, roślin i zwierząt,
 • surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, oraz procesów ich produkcji,
 • zootechniki i agrotechniki,
 • budowy i funkcjonowania organizmów oraz ochrony środowiska i ekologii,
 • zasad żywienia człowieka,
 • technologicznych procesów przetwarzania surowców oraz wytwarzania żywności,
 • prowadzenia badań z zakresu produkcji i zapewniania jakości oraz bezpieczeństwa żywności,
 • czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich pod kątem produkcji żywności i jej bezpieczeństwa,
 • analizowania procesów fizyko- chemicznych i biologicznych,
 • oceny stanu środowiska rolniczego oraz zdrowia zwierząt pod kątem bezpieczeństwa żywności. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo żywności:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo żywności na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:
 • przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego,
 • laboratoriach kontrolnych,
 • laboratoriach badawczych,
 • zakładach żywienia zbiorowego,
 • zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komentarze (0)