Bioinformatyka

Bioinformatyka

Bioinformatyka

31.01.2022

Bioinformatyka - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2022

Studia na kierunku bioinformatyka na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku bioinformatyka w UP WROCŁAW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bioinformatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • statystyka
 • botanika
 • programy komputerowe
 • pakiety statystyczne
 • techniki mikroskopowe
 • genetyka populacji
 • planowanie eksperymentów

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oferuje naukę na kierunkach skupionych w ramach pięciu wydziałów. Jakie to są kierunki? Na przykład Bioinformatyka, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu biologii oraz informatyki, skupionej na technikach programowania. Studenci poruszają się wokół takich dziedzin jak: biochemia, biofizyka, biologiczne podstawy funkcjonowania organizmów żywych, zastosowania matematyki.  
Jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania? Na przykład: matematyka, statystyka, botanika, programy komputerowe, pakiety statystyczne, techniki mikroskopowe, genetyka populacji, planowanie eksperymentów, algorytmy obliczeniowe, biometeorologia, biomonitoring środowiska, indeksy biologiczne, techniki analityczne w biologii. A co po studiach? Absolwenci Bioinformatyki na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu będą mogli znaleźć zatrudnienie w firmach farmaceutycznych, firmach bioinformatycznych, laboratoriach badawczych, ośrodkach oceny genetycznej zwierząt i roślin, jednostkach naukowych. 
 

Opinie

Okres rekrutacji na studia to czas, w którym należy zadać sobie kilka pytań. Którą uczelnię wybrać? Który kierunek będzie dla mnie najlepszy? Wybrać studia pierwszego i drugiego stopnia, czy może ukończyć naukę na pierwszym? Podobnych pytań jest bardzo. Myśląc o studiowaniu Bioinformatyki, jedno pytanie zostaje zasadne: Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu opinie? Marta, studentka Bioinformatyki mówi:
„Przyjechałam na studia do Wrocławia z Przemyśla i nigdy nie żałowałam pokonanych kilometrów. Uniwersytet Przyrodniczy to świetna uczelnia w świetnym mieście.”
 
 
STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

BIOINFORMATYKA - ważne informacje

Bioinformatyka studia Wrocław

Bioinformatyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bioinformatykę na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu:

Absolwent kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretacji wyników analiz biologicznych,
 • zjawisk i procesów fizycznych, chemicznych i biochemicznych zachodzących w przyrodzie i organizmach żywych,
 • praw genetyki klasycznej, molekularnej, populacyjnej i cytogenetyki,
 • metod i narzędzi zaawansowanej analizy matematycznej i statystycznej,
 • technik i narzędzi badawczych stosowanych w matematyce, statystyce, biologii i zootechnice,
 • metod planowania eksperymentów,
 • hodowli roślin i zwierząt,
 • diagnostyki jakości dopasowania modeli,
 • analizy sekwencji nukleotydów, sekwencji aminokwasów, ekspresji genów i ścieżek sygnalizujących. 
 • projektowania baz danych biologicznych i hodowlanych. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bioinformatyka:

Absolwent kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:
 • firmach farmaceutycznych,
 • firmach bioinformatycznych,
 • laboratoriach badawczych,
 • ośrodkach oceny genetycznej zwierząt i roślin,
 • jednostkach naukowych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bioinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz ostatniej oceny z języka obcego. Lista rankingowa (w ramach limitu miejsc) jest równoznaczna z listą zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów UPWr.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komentarze (0)