Biologia

Biologia

Biologia

31.01.2022

Biologia – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2022

Studia na kierunku biologia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku biologia w UP WROCŁAW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biochemia
 • geologia
 • botanika systematyczna
 • anatomia porównawcza kręgowców
 • fizjologia zwierząt
 • anatomia człowieka
 • genetyka

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to istotny punkt na edukacyjnej mapie Dolnego Śląska i całego kraju. Bogata oferta edukacyjna każdego roku przyciąga liczną rzeszę kandydatów, a jednym z najpopularniejszych kierunków jest Biologia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
 

Nabywane umiejętności

Głównym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru zagadnień biologii, opartych na podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych. Studenci nabywają umiejętności, które pozwalają na praktyczne stosowanie różnych technik i metod badawczych rozpowszechnionych współcześnie w naukach biologicznych.  
W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: biochemia, geologia, botanika systematyczna, anatomia porównawcza kręgowców, fizjologia zwierząt, anatomia człowieka, genetyka, immunologia, biologia molekularna, antropologia fizyczna, antropogeneza, antropologia morfologiczna, etologia człowieka. A co po studiach? Absolwenci Biologii na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu znajdą zatrudnienie w firmach archeologicznych, laboratoriach kryminalistycznych, stacjach sanepidu, laboratoriach przemysłowych,  laboratoriach ochrony środowiska, jednostkach naukowo- badawczych, ogrodach zoologicznych i botanicznych, laboratoriach przemysłu spożywczego, poradniach medycznych, administracji rządowej i pozarządowej, parkach narodowych i innych placówkach związanych z ochroną przyrody. 
 

Opinie

Przed wyborem odpowiedniej szkoły wyższej, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, by jak najlepiej porównać oferty edukacyjne, a wystarczy postawić zaledwie jedno pytanie: Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu opinie? Karolina, studentka Biologii mówi:
„Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu chciałam studiować od początku nauki w liceum. To był mój plan i moje marzenie. Bardzo się cieszę, że udało się je spełnić, bo to fantastyczne miejsce. Tutaj zdobywam wiedzę praktyczną i otrzymując dyplom wiem, że staję się specjalistą w swojej dziedzinie.”
 
 
STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

BIOLOGIA - ważne informacje

Biologia studia Wrocław

Biologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biologię na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu:

Absolwent kierunku Biologia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • funkcjonowania człowieka w środowisku przyrodniczym,
 • biologii molekularnej i biotechnologii,
 • mechanizmów procesów życiowych organizmów na różnych poziomach organizacji,
 • budowy anatomicznej człowieka,
 • bioindykacji i monitoringu środowiskowego,
 • mechanizmów i tendencji w ewolucji roślin i zwierząt,
 • obsługi aparatury badawczej,
 • metod analitycznych w ekotrofologii,
 • ekologii behawioralnej i ewolucyjnej, 
 • technik znakowania cząstek biologicznych,
 • analityki skażeń środowiskowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biologia:

Absolwent kierunku Biologia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:
 • firmach archeologicznych,
 • laboratoriach kryminalistycznych,
 • urzędach statystycznych i instytutach badań opinii społecznej,
 • parkach narodowych i innych placówkach związanych z ochroną przyrody,
 • ogrodach zoologicznych i botanicznych,
 • laboratoriach przemysłowych,
 • laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych,
 • laboratoriach przemysłu spożywczego,
 • laboratoriach przemysłu paszowego, 
 • poradniach medycznych,
 • administracji rządowej i pozarządowej,
 • jednostkach naukowo- badawczych. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz ostatniej oceny z języka obcego. Lista rankingowa (w ramach limitu miejsc) jest równoznaczna z listą zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów UPWr.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komentarze (0)