Biotechnologia Uniwersytet Przyrodniczy

Biotechnologia – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to łącznie pięć wydziałów, trzydzieści jeden katedr i dziesięć instytutów. A jakie kierunki kształcenia można znaleźć w ofercie dydaktycznej? Na przykład Biotechnologię, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Kierunek Biotechnologia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu realizowany jest na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności. Najważniejszym założeniem kształcenia jest przygotowanie do poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej. Studenci pozyskują wiedzę z zakresu biochemii, enzymologii, mikrobiologii, biotransformacji, biologii molekularnej i inżynierii genetycznej, a także podstaw przetwarzania surowców spożywczych i technologii produkcji żywności. Ponadto, nabywają umiejętności w obszarze prowadzenia ukierunkowanej modyfikacji mikroorganizmów oraz komórek organizmów wyższych w celu prowadzenia procesów biosyntezy i biotransformacji, czy optymalizowania procesów biotechnologicznych.
Studia na kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu posiadają jedną specjalność: Biotechnologia żywności. W programie nauczania znajdują się, między innymi, takie przedmioty jak: biochemia, chemia fizyczna, mikrobiologia ogólna, chemia żywności, analiza żywności, ekologia i ochrona środowiska, higiena i toksykologia żywności, technologia przetwórstwa węglowodanów, biotechnologie przemysłowe w farmacji, aparatura przemysłów biotechnologicznych, biotechnologia roślin i zwierząt, projektowanie technologiczne, inżynieria genetyczna, techniki pomiarowe. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Biotechnologii na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu będą mogli wykorzystać w laboratoriach chemicznych, laboratoriach mikrobiologicznych, laboratoriach biotechnologicznych, przemyśle fermentacyjnym, spożywczym, kosmetycznym, służbach sanitarnych, oraz w zakładach produkujących biopreparaty.
Wybór studiów, składający się z podjęcia decyzji odnośnie kształcenia na konkretnym kierunku i konkretnej uczelni, nierzadko sprawia kandydatom problemy. Która uczelnia zapewni dobre wykształcenie? Która szkoła wyższa spełni edukacyjne oczekiwania? Takie i tym podobne pytania stawiane są niemal bez przerwy. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu opinie? Dominika, studentka Biotechnologii mówi:
„Nigdy nie miałam wątpliwości, że wybrałam najlepszą uczelnię. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to spełnienie moich marzeń i muszę przyznać, że ciężko będzie mi się rozstać, gdy już ukończę naukę.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Biotechnologię na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie,
 • wykorzystywania praw przyrody w technice,
 • wykonywania analiz jakościowych i ilościowych,
 • biochemicznych, molekularnych i komórkowych podstaw funkcjonowania organizmów,
 • technik sterowania metabolizmem komórkowym różnych organizmów,
 • technologii otrzymywania różnych bioproduktów,
 • biotechnologicznych metod ochrony środowiska,
 • jakości surowców roślinnych i zwierzęcych oraz technologii ich przetwarzania oraz zagrożeń mikrobiologicznych,
 • zależności funkcjonowania biosfery,
 • budowy i działania biologicznego aktywnych składników żywności,
 • planowania i prowadzenia prac doświadczalnych. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Biotechnologia:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu znajdzie zatrudnienie w:
 • laboratoriach chemicznych,
 • laboratoriach mikrobiologicznych,
 • laboratoriach biotechnologicznych,
 • przemyśle fermentacyjnym,
 • przemyśle spożywczym,
 • przemyśle kosmetycznym,
 • służbach sanitarnych,
 • zakładach produkujących biopreparaty,
 • jednostkach związanych z ochroną środowiska.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Biotechnologia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu są: język polski, język obcy, biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka. 
*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Biotechnologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale biotechnologii i nauk o żywności

Komentarze (0)