Biotechnologia

Biotechnologia

Biotechnologia

31.01.2022

Biotechnologia – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2022

Studia na kierunku biotechnologia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku biotechnologia w UPWR WROCŁAW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biotechnologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biochemia
 • chemia fizyczna
 • mikrobiologia ogólna
 • chemia żywności
 • analiza żywności
 • ekologia i ochrona środowiska
 • higiena i toksykologia żywności

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to łącznie pięć wydziałów, trzydzieści jeden katedr i dziesięć instytutów. A jakie kierunki kształcenia można znaleźć w ofercie dydaktycznej? Na przykład Biotechnologię, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
 

Nabywane umiejętności

Najważniejszym założeniem kształcenia jest przygotowanie do poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej. Studenci pozyskują wiedzę z zakresu biochemii, enzymologii, mikrobiologii, biotransformacji, biologii molekularnej i inżynierii genetycznej, a także podstaw przetwarzania surowców spożywczych i technologii produkcji żywności. Ponadto, nabywają umiejętności w obszarze prowadzenia ukierunkowanej modyfikacji mikroorganizmów oraz komórek organizmów wyższych w celu prowadzenia procesów biosyntezy i biotransformacji, czy optymalizowania procesów biotechnologicznych.
W programie nauczania znajdują się, między innymi, takie przedmioty jak: biochemia, chemia fizyczna, mikrobiologia ogólna, chemia żywności, analiza żywności, ekologia i ochrona środowiska, higiena i toksykologia żywności, technologia przetwórstwa węglowodanów, biotechnologie przemysłowe w farmacji, aparatura przemysłów biotechnologicznych, biotechnologia roślin i zwierząt, projektowanie technologiczne, inżynieria genetyczna, techniki pomiarowe. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Biotechnologii na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu będą mogli wykorzystać w laboratoriach chemicznych, laboratoriach mikrobiologicznych, laboratoriach biotechnologicznych, przemyśle fermentacyjnym, spożywczym, kosmetycznym, służbach sanitarnych, oraz w zakładach produkujących biopreparaty.
 

Opinie

Wybór studiów, składający się z podjęcia decyzji odnośnie kształcenia na konkretnym kierunku i konkretnej uczelni, nierzadko sprawia kandydatom problemy. Która uczelnia zapewni dobre wykształcenie? Która szkoła wyższa spełni edukacyjne oczekiwania? Takie i tym podobne pytania stawiane są niemal bez przerwy. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu opinie? Dominika, studentka Biotechnologii mówi:
„Nigdy nie miałam wątpliwości, że wybrałam najlepszą uczelnię. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to spełnienie moich marzeń i muszę przyznać, że ciężko będzie mi się rozstać, gdy już ukończę naukę.”
 
 
STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

BIOTECHNOLOGIA - ważne informacje

Biotechnologia studia Wrocław

Biotechnologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biotechnologię na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie,
 • wykorzystywania praw przyrody w technice,
 • wykonywania analiz jakościowych i ilościowych,
 • biochemicznych, molekularnych i komórkowych podstaw funkcjonowania organizmów,
 • technik sterowania metabolizmem komórkowym różnych organizmów,
 • technologii otrzymywania różnych bioproduktów,
 • biotechnologicznych metod ochrony środowiska,
 • jakości surowców roślinnych i zwierzęcych oraz technologii ich przetwarzania oraz zagrożeń mikrobiologicznych,
 • zależności funkcjonowania biosfery,
 • budowy i działania biologicznego aktywnych składników żywności,
 • planowania i prowadzenia prac doświadczalnych. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biotechnologia:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:
 • laboratoriach chemicznych,
 • laboratoriach mikrobiologicznych,
 • laboratoriach biotechnologicznych,
 • przemyśle fermentacyjnym,
 • przemyśle spożywczym,
 • przemyśle kosmetycznym,
 • służbach sanitarnych,
 • zakładach produkujących biopreparaty,
 • jednostkach związanych z ochroną środowiska.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz ostatniej oceny z języka obcego. Lista rankingowa (w ramach limitu miejsc) jest równoznaczna z listą zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów UPWr.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komentarze (0)