Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

31.01.2022

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2022

Studia na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami w UPWR WROCŁAW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia
 • matematyka
 • zrównoważony rozwój
 • odpady i ich klasyfikacja
 • meteorologia
 • wytwarzanie i przemiany energii elektrycznej
 • termodynamika
 • mechanika płynów
 • mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to uczelnia o bogatej tradycji edukacyjnej. Na jej podstawie, współcześni kandydaci na studia mogą wybierać ścieżki nauki dostosowane do swoich potrzeb i zainteresowań. Jakie kierunki na nich czekają? Na przykład Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Celem kształcenia jest przygotowanie do wykonywania zadań inżynierskich o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz z zakresu gospodarki odpadami. Studenci uczą się oceniać wartość zapotrzebowania na energię, możliwości jej pozyskiwania, a także projektować instalacje służące do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto, poznają zasady szacowania ilości odpadów powstających w regionie, jak również opracowywania koncepcji ich składowania i zagospodarowania.
 

Nabywane umiejętności

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: chemia, matematyka, zrównoważony rozwój, odpady i ich klasyfikacja, meteorologia, wytwarzanie i przemiany energii elektrycznej, termodynamika, mechanika płynów, mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów, pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, procesy wykorzystania biomasy, biopaliwa ciekłe i gazowe, regionalna polityka energetyczna, utylizacja i recykling. A co po studiach? Absolwenci Odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach projektowych, jednostkach gospodarczych i administracyjnych, instytutach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach z obszaru energetyki odnawialnej i gospodarki odpadami.
 

Opinie

Niejedna osoba, po zdaniu matury, zadaje sobie pytanie odnośnie edukacyjnej przyszłości. Co? Gdzie? Dlaczego? To tylko kilka z pytań, które rodzą się w głowie. Jeśli chcemy studiować kierunek Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, oraz mamy ochotę studiować w stolicy Dolnego Śląska, warto postawić pytanie: Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu opinie? Magda, studentka Odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami mówi:
„Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to przykład uczelni, która pozwala zdobyć  wiedzę nowoczesną i umiejętności, które wydają się być niezbędne do prowadzenia kariery zawodowej we współczesnym świecie. „
 
 
STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI - ważne informacje

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Odnawialne źródła energii i gospodarkę odpadami:

Absolwent kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • procesów chemicznych zachodzących w środowisku naturalnym i stosowanych w technice,
 • czytania rysunku technicznego,
 • oceny stanu środowiska i wytyczenia kierunków jego ochrony,
 • kryteriów podziału odpadów,
 • interpretowania i stosowania krajowego oraz europejskiego prawodawstwa w zakresie gospodarki odpadami i odnawialnych źródeł energii,
 • zjawisk i czynników kształtujących procesy biosyntezy organicznych źródeł energii,
 • doboru materiałów dla potrzeb budowy instalacji odnawialnych źródeł energii,
 • hydrologii i hydrogeologii,
 • zjawisk i praw rządzących przepływem płynów,
 • procesów przekazywania energii i ciepła,
 • projektowania inżynierskiego obiektów i procesów technicznych,
 • analizowania, projektowania i wdrażania systemów informatycznych w technice pozyskiwania energii odnawialnej i gospodarce odpadami.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami:

Absolwent kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • przedsiębiorstwach projektowych,
 • przedsiębiorstwach doradczych,
 • jednostkach gospodarczych i administracyjnych,
 • instytutach naukowo-badawczych,
 • przedsiębiorstwach z obszaru energetyki odnawialnej i gospodarki odpadami.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz ostatniej oceny z języka obcego. Lista rankingowa (w ramach limitu miejsc) jest równoznaczna z listą zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów UPWr.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komentarze (0)