Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Studia na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami możesz podjąć na 3 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami rozpocznie się 1 maja 2024 r. i potrwa do 23 września 2024 r. | odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami możesz podjąć na 3 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami - uczelnie >

Specjalności

Współczesne studia z odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami: gospodarka odpadami, odnawialne źródła energii, odnawialne źródła energii - specjalność, odnawialne źródła energii - ścieżka kształcenia, systemy energetyczne w budynkach.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, fizyka, biologia, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, matematyka, język polski.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Ceny

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując odnawialne źródła energii i gospodarkę odpadami?

Program studiów i przedmioty

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami: chemia, mikrobiologiczna transformacja materii organicznej, elektrotechnika, podstawy produkcji biopaliw, ochrona środowiska.

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Zdobędziesz profesjonalną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami.

Będziesz świetnie przygotowany do planowania i realizacji sieci dystrybucji odnawialnych źródeł energii z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi środowiskowych. Poznasz specyfikę branży z uwzględnieniem techniki planowania, opracowywania, komunikacji i negocjacji.

Co więcej, nauczysz się niezależnie interpretować normy prawa w zakresie gospodarki odpadami oraz odnawialnych źródeł energii. Zrozumiesz mechanizmy działające zarówno na rynku lokalnym, jak i międzynarodowym.

Będziesz wykonywać projektowe, inwestycyjne i eksploatacyjne zadania inżynierskie związane z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych oraz gospodarowaniem odpadami. Będziesz oceniać możliwości pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych występujących w danym regionie oraz projektować odpowiednią instalację.

Ponadto zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu analizy rynku odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami, zasad postępowania z odpadami, regionalnej polityki energetycznej, zarządzania i organizacji produkcji oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • terminologii oraz procesów rozwojowych z zakresu odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami
 • budowania międzynarodowych sieci dystrybucji odnawialnych źródeł energii
 • kierunków rozwoju oraz strategii wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i odpadów dla celów energetycznych w energetyce rozproszonej
 • trendów dotyczących odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami
 • interpretacji norm prawnych w aspekcie odnawialnych źródeł energii
 • podstawowych pojęć i zasad międzynarodowego prawa ochrony środowiska
 • lokalnych uwarunkowań oraz aspektów prawnych, środowiskowych i ekonomicznych dotyczących odnawialnych źródeł energii
 • współczesnej sytuacji na międzynarodowym rynku odnawialnych źródeł energii
 • analizy rynku odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami
 • zasad postępowania z odpadami
 • regionalnej polityki energetycznej
 • zarządzania i organizacji produkcji
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • inżynierii procesowej w gospodarce odpadami

Jak wyglądają studia na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami?

Wyobraź sobie idealny świat, w którym ludzie oddychają czystym powietrzem, smog to bohater mitologiczny, w miastach większą część obszaru zajmują tereny zielone, a społeczeństwo porusza się wyłącznie na rowerach. Brzmi idyllicznie, prawda?

Byłoby to spełnieniem najskrytszych marzeń wszystkich aktywistów działających w dziedzinie ochrony środowiska i dążących do proekologicznego stylu życia, w którym jedną z głównych ról odgrywają odnawialne źródła energii i prawidłowa gospodarka odpadami.

OŹE to przede wszystkim energia wiatru, słońca, wodna, geotermalna, cieplna oceanu, biomasa, biopaliwo czy biogaz. Szereg międzynarodowych instytucji dąży do rozszerzania działalności w zakresie wdrażania innowacyjnych sieci dystrybucyjnych odnawialnych źródeł energii oraz zwraca uwagę na palący problem odpadów, stąd w strukturze ośrodków badań jednostki, które zajmują się ustalaniem właściwej polityki gospodarowania nimi.

Jakie są najważniejsze źródła energii odnawialnej w Polsce i na świecie? Jaki wpływ na odnawialne źródła energii ma energia jądrowa i czy zachodzą między nimi jakiekolwiek korelacje? Jak udoskonalić i przyspieszyć proces wdrażania sieci energetycznych opartych na odnawialnych źródłach?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Studenci, którzy zdecydują się na studia stacjonarne będą zobowiązani do codziennego uczestnictwa w zajęciach akademickich. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie w zdobywaniu wykształcenia, to wybierz studia niestacjonarne, na których obowiązuje weekendowy tryb nauczania.

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować wokół nauk biologicznych i przyrodniczych.

 

Studia na kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Osoby, które aplikują na powyższe studia będą miały okazję zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu nauk technicznych, przyrodniczych oraz biologicznych oraz dowiedzieć się więcej na temat mechaniki czy polityki bioenergetycznej. W planie zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów powiązanych z powyższymi zagadnieniami, między innymi takich jak:

 • Zrównoważony rozwój
 • Chemia odpadów pochodzenia rolniczego
 • Mikrobiologiczna transformacja materii organicznej
 • Rolnicze surowce energetyczne

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami wykształcisz szereg cennych umiejętności praktycznych. Przede wszystkim nauczysz się rozwiązywania prostych zadań inżynierskich przy zastosowaniu metod matematycznych, fizycznych oraz informatycznych.

Ponadto dowiesz się w jaki sposób przetwarzać surowce biologiczne w biopaliwa silnikowe i kotłowe. Studenci poznają także zasady obsługi narzędzi i maszyn w kompostownikach, oczyszczalniach ścieków czy zakładach przetwórstwa odpadów.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Jeśli interesuje Cię obszerny temat odnawialnych źródeł energii i intrygują mechanizmy gospodarki odpadami, fascynują Cię rodzaje OŹE i ich wykorzystywanie we współczesnym świecie, chcesz poznać tajniki odnawialnych źródeł energii i poznać regulacje prawne dotyczące gospodarowania odpadami zarówno w przestrzeni lokalnej, jak i międzynarodowej, studia na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami to bezsprzecznie najlepszy wybór dla Ciebie.

 

5. Gdzie studiować Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami:

 

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami będą trwały trzy i pół roku, czyli siedem semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł inżyniera. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz półtora roku, czyli trzy semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Gdzie będziesz pracował po kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami?

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą kiedy ukończysz studia na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami? Jako interdyscyplinarny specjalista ds. odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami będziesz w stanie znaleźć zatrudnienie w instytucjach państwowych lub samorządowych, które skupiają się na pozyskiwaniu źródeł energii odnawialnej oraz zagospodarowaniu odpadów.

Ponadto będziesz mógł podjąć pracę w budownictwie ekologicznym niskoemisyjnym, w instytucjach zajmujących się identyfikacją i rozwiązywaniem problemów prawnych związanych z klasyfikacją odpadów lub jako ekspert ds. odnawialnych źródeł energii w ośrodkach Unii Europejskiej.

Doskonałą perspektywą dla Ciebie będzie możliwość pracy jako projektant instalacji związanych z odnawialnymi źródłami energii, w przedsiębiorstwach zajmujących się pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych, w firmach przetwarzających lub utylizujących odpady pochodzenia rolniczego, w dystrybucji energii na rynkach lokalnych lub jako pracownik organizacji pozarządowych lub fundacji działających na rzecz ochrony środowiska.

 

Absolwent kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • instytucjach zajmujących się identyfikacją i rozwiązywaniem problemów prawnych związanych z klasyfikacją odpadów
 • ekspert ds. odnawialnych źródeł energii w ośrodkach Unii Europejskiej
 • specjalista ds. opracowywania lokalnego centrum energetycznego oraz oceny wpływu odnawialnych źródeł energii na środowisko
 • pracownik naukowy/akademicki
 • budownictwie ekologicznym niskoemisyjnym
 • projektant instalacji związanych z odnawialnymi źródłami energii
 • przedsiębiorstwach zajmujących się pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych
 • firmach przetwarzających lub utylizujących odpady pochodzenia rolniczego
 • dystrybucji energii na rynkach lokalnych
 • pracownik organizacji pozarządowych lub fundacji działających na rzecz ochrony środowiska
 • pracownik administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach związanych z zagadnieniami energetycznymi oraz zagospodarowaniem odpadów

Poziom i forma studiów

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki biologiczne i przyrodnicze

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki biologiczne i przyrodnicze - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (1)

Ewelina odpowiedz

Ja zrobiłam studia wyższe z administracji, ale jednak moja praca zawodowa potoczyła się nieco inaczej i musiałam poszerzyć wiedze o gospodarkę odpadami. Znalazłam kierunek podyplomowo na WSKZ i to jeszcze poszerzony o odnawialne źródła energii co bardzo mnie ucieszyło, bo nie miałam za dużo z tym styczności. Studia miały tok indywidualny więc mogłam przyuczać się do nowej posady i później na spokojnie zapoznawać się z wykładami ;)