Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2021

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • mikroekonomia
 • makroekonomia
 • zarządzanie
 • mechanika i wytrzymałość materiałów
 • logistyka w przedsiębiorstwie
 • grafika inżynierska
 • procesy produkcyjne
 • elektrotechnika i elektronika

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to ważny ośrodek naukowy Dolnego Śląska. Szeroki wachlarz edukacyjny przyciąga rocznie osiem tysięcy kandydatów na studia. Jakie kierunki mogą zgłębiać? Na przykład Zarządzanie i inżynierię produkcji, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru nauk ekonomicznych oraz technicznych. Studenci przygotowują się do realizacji projektów z zakresu organizacji produkcji oraz pracy, jak również określania wpływu produkcji na środowisko przyrodnicze.
W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: mikroekonomia, makroekonomia, zarządzanie, mechanika i wytrzymałość materiałów, logistyka w przedsiębiorstwie, grafika inżynierska, procesy produkcyjne, elektrotechnika i elektronika, inżynieria cieplna i gospodarka energią, zarządzanie agroturystyką, komunikacja w biznesie, projektowanie linii produkcyjnych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Zarządzania i inżynierii produkcji na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu będą mogli wykorzystać w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach związanych z inżynierią produkcji rolniczej, jednostkach projektowych i doradczych z zakresu inżynierii produkcji oraz jednostkach gospodarczych i administracyjnych.  
Pytania i wątpliwości to nieodzowna część planowania wyższej edukacji. Kandydaci na studia porównują programy nauczania, opinie, a nawet sprawdzają ile osób każdego roku opuszcza mury konkretnej uczelni. Znacznie łatwiej jest zadać pytanie: Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu opinie? Tomek, student Zarządzania i inżynierii produkcji mówi:
„Żadna uczelnia nie przygotuje lepiej do prowadzenia działalności jak Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. To miejsce szczególne i wyjątkowe, w którym spotykają się prawdziwi pasjonaci swoich dziedzin. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie i inżynierię produkcji:

Absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • matematycznego opisu zjawisk fizycznych i zagadnień technicznych,
 • prawa gospodarczego,
 • ekologii i zarządzania środowiskowego,
 • inżynierii przechowalnictwa i przetwórstwa płodów rolnych,
 • finansów i rachunkowości oraz rachunku kosztów dla inżynierów,
 • zarządzania produkcją i usługami  przy wykorzystaniu komputerowego wspomagania,
 • nauki o materiałach i inżynierii materiałowej,
 • automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych,
 • projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych w zakresie inżynierii produkcji rolniczej,
 • wykorzystywania metod komputerowego wspomagania do zaprojektowania sytemu logistycznego w przedsiębiorstwie związanym z  produkcją rolniczą,
 • marketingowego planowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu produkcji rolniczej,
 • procesów technologicznych w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz infrastruktury gospodarstwa wiejskiego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji:

Absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:
 • małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach związanych z inżynierią produkcji rolniczej,
 • jednostkach projektowych i doradczych z zakresu inżynierii produkcji,
 • jednostkach gospodarczych i administracyjnych.  

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz ostatniej oceny z języka obcego. Lista rankingowa (w ramach limitu miejsc) jest równoznaczna z listą zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów UPWr.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy kierunki

Jakie są kierunki inżynieryjno-techniczne we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym

Komentarze (0)