Civil Engineering Politechnika Warszawska

Civil Engineering – Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska kształci studentów w ramach dziewiętnastu wydziałów. Jakie kierunki można zgłębiać? Na przykład Civil Engineering, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Kierunek Civil Engineering na Politechnice Warszawskiej realizowany jest na Wydziale Inżynierii Lądowej. Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego. Studenci uczą się projektować obiekty, elementy budowlane, a także pełne budowlane konstrukcje. Ponadto, poznają zasady wytrzymałości materiałów i mechaniki budowli. Civil Engineering na Politechnice Warszawskiej to także przygotowanie do profesjonalnego kierowania zespołami fachowców, jak również wykorzystywania nowoczesnych technik komputerowych stosowanych w budownictwie.
Studia na kierunku Civil Engineering na Politechnice Warszawskiej nie posiadają specjalności, a w programie nauczania widnieją następujące przedmioty: chemia budowlana, bezpieczeństwo pożarowe, analiza matematyczna, metody numeryczne, geodezja inżynierska, rysunek techniczny i odręczny, materiały budowlane, mechanika konstrukcji, wytrzymałość materiałów, technologia i organizacja robót budowlanych, geometria wykreślna, instalacje w budownictwie, informatyka, geotechnika. A co po studiach? Absolwenci Civil Engineering na Politechnice Warszawskiej znajdą zatrudnienie w firmach wykonawczych, biurach projektowych, wytwórniach materiałów budowlanych. 
Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Łukasz, student Civil Engineering mówi:
„Politechnika Warszawska to uczelnia dająca możliwość zdobycia wiedzy praktycznej, na dodatek w nowoczesnym wydaniu. Dla mnie najważniejsza była szansa nauki w języku angielskim, aby w przyszłości wykonywać zawód w dowolnym miejscu na świecie.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Civil Engineering na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Civil Engineering na Politechnice Warszawskiej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • zasad geometrii wykreślnej i rysunku technicznego,
  • prac geodezyjnych,
  • wytrzymałości materiałów, modelowania materiałów, kształtowania i optymalizacji konstrukcji,
  • wymiarowania, konstruowania i rehabilitacji ustrojów konstrukcyjnych i elementów konstrukcji budowlanych,
  • oprogramowania komputerowego wspomagającego projektowanie konstrukcji oraz projektowanie organizacji i zarządzania robotami budowlanymi,
  • przepływu ciepła i wilgoci oraz akustyki w obiektach budowlanych,
  • prowadzenia działalności gospodarczej w branży budowlanej. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Civil Engineering:

Absolwent kierunku Civil Engineering na Politechnice Warszawskiej znajdzie zatrudnienie w:
  • firmach wykonawczych,
  • biurach projektowych,
  • wytwórniach materiałów budowlanych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Civil Engineering na Politechnice Warszawskiej są: matematyka, język obcy, fizyka, informatyka.
*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Civil Engineering - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki inżynieryjno-techniczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Lądowej

 

Komentarze (0)