Electrical Engineering

Electrical Engineering

Electrical Engineering

Electrical Engineering

Electrical Engineering – Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska to zdecydowana czołówka polskiego kształcenia technicznego. Każdego roku kandydaci na studia mogą wybierać pośród innowacyjnych kierunków, prowadzonych także w języku angielskim. Przykładem jest Electrical Engineering, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat procesów, systemów i urządzeń związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, sterowaniem i regulacją, jak również wykorzystywaniem energii elektrycznej i sygnałów elektrycznych. 
Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka, wybrane problemy teorii obwodów, krótkie obwody w systemach elektroenergetycznych, konwersje energii, elektromechaniczne układy napędowe. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Electrical Engineering na Politechnice Warszawskiej będą mogli wykorzystać w branży energetyki zawodowej.
Jeśli szukamy dla siebie nowoczesnych kierunków, warto sprawdzić która uczelnia zapewni wysoko rozwinięte kształcenie. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Marcin, student Electrical Engineering mówi:
„Politechnika Warszawska to uczelnia dla ambitnych, którzy chcą dobrze wykorzystać swoją kreatywność.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Electrical Engineering na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Electrical Engineering na Politechnice Warszawskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • zjawisk fizycznych występujących w materiałach,
  • stosowania metod numerycznych w technice,
  • teorii obwodów,
  • metrologii,
  • elektroniki i energoelektroniki,
  • urządzeń elektrycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Electrical Engineering:

Absolwent kierunku Electrical Engineering na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie w:
  • branży energetyki zawodowej.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Electrical Engineering na Politechnice Warszawskiej są: matematyka, język obcy, fizyka, informatyka. 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Electrical Engineering - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki inżynieryjno-techniczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Elektrycznym

Komentarze (0)