Fotonika

Fotonika

Fotonika – Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska to uczelnia oferująca kandydatom kierunki kształcenia, zamknięte w dziewiętnastu wydziałach. W ofercie dydaktycznej odnaleźć można Fotonikę, prowadzoną na studiach pierwszego stopnia.
Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, obejmującej matematykę, fizykę z dużym udziałem zajęć laboratoryjnych, elektronikę, programowanie komputerów, urządzeń wirtualnych i mikroprocesorów oraz zagadnienia kierunkowe takie jak optyka falowa, fotonika światłowodowa, czy holografia. Fotonika na Politechnice Warszawskiej to możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technikami fotograficznymi, a także z materiałami i strukturami fotonicznymi.
W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: podstawy fotoniki, podstawy fotoniki światłowodowej, materiały i struktury fotoniczne, fotografia cyfrowa, elektronika w eksperymencie fizycznym, grafika inżynierska, metody matematyczne fizyki, programowanie obiektowe, podstawy projektowania przyrządów wirtualnych, języki programowania, chemia, elektrodynamika, podstawy elektroniki. A co po studiach? Absolwenci Fotoniki na Politechnice Warszawskiej znajdą zatrudnienie w firmach wykorzystujących nowoczesne techniki optoelektroniczne i fotoniczne, firmach z branży informatycznej i teleinformatycznej, laboratoriach projektowych, laboratoriach badawczych, instytutach naukowych i przemysłowych. 
Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Sebastian, student Fotoniki mówi:
„Wiedziałem, że chcę studiować nowoczesny kierunek. Chciałem też zdobyć wykształcenie, dzięki któremu bez problemu poradzę sobie na wymagającym i dynamicznym rynku pracy. Wszystko to znalazłem na Politechnice Warszawskiej.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Fotonikę na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Fotonika na Politechnice Warszawskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • wykonywania pomiarów i obsługiwania aparatury pomiarowej,
 • analizowania i prezentowania danych doświadczalnych,
 • programowania komputerów i mikroprocesorów posługując się różnymi językami programowania,
 • projektowania przyrządów wirtualnych,
 • obsługiwania sieci komputerowych,
 • wykorzystywania układów elektronicznych i optoelektronicznych,
 • posługiwania się fotografią cyfrową,
 • posługiwania się holografią.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Fotonika:

Absolwent kierunku Fotonika na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • firmach wykorzystujących nowoczesne techniki optoelektroniczne i fotoniczne,
 • firmach z branży informatycznej i teleinformatycznej,
 • laboratoriach projektowych,
 • laboratoriach badawczych,
 • instytutach naukowych i przemysłowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Fotonika na Politechnice Warszawskiej są: matematyka, język obcy, fizyka, chemia, informatyka.

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia fizyczne wybrać

Studia na kierunku Fotonika- wszystko co musisz wiedzieć

Studia fizyczne w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki fizyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Fizyki 

 

Komentarze (0)