Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska

06.07.2022

Ochrona środowiska – Politechnika Warszawska rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku ochrona środowiska na Politechnice Warszawskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku ochrona środowiska w PW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 4 lata (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 60
 • studia stacjonarne II stopnia: 60

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ochrona środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • statystyka
 • chemia
 • meteorologia
 • zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój
 • mikrobiologia
 • hydrologia
 • oczyszczanie wody
 • ochrona powietrza

 

Politechnika Warszawska to największa i najstarsza uczelnia techniczna w Polsce. W bogatej ofercie dydaktycznej, kandydaci odnajdą kierunek Ochrona środowiska, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu nauk matematyczno- przyrodniczych i nauk o środowisku. Studenci uczą się o komponentach środowiska - atmosferze, wodach śródlądowych, podziemnych i morskich, biosferze i środowisku glebowym, a także rozwijają umiejętności w zakresie gospodarowania zasobami środowiska i technik jego ochrony.
 
Sprawdź

Politechnika Warszawska kierunki studiów

Politechnika Warszawska rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

A jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: matematyka, statystyka, chemia, meteorologia, zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój, mikrobiologia, hydrologia, oczyszczanie wody, ochrona powietrza, alternatywne źródła energii, ochrona przed hałasem, ochrona środowiska w transporcie. A co po studiach? Absolwenci Ochrony środowiska na PW znajdą zatrudnienie w laboratoriach, jednostkach badawczych, biurach projektów zajmujących się ochroną środowiska, instytucjach gospodarki komunalnej, służbach ochrony środowiska zakładów przemysłowych.
 
 

Opinie

Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Karolina, studentka Ochrony środowiska mówi:
„Coraz więcej ludzi zwraca na uwagę na problem ochrony środowiska i zdecydowanie więcej potrzeba specjalistów w tym zakresie. Wybrałam studia na Politechnice Warszawskiej, aby takim specjalistą zostać.”
 
 
 
 
STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA - ważne informacje

Ochrona środowiska studia Warszawa

Ochrona środowiska studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ochronę środowiska na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska na Politechnice Warszawskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • analizowania, modelowania i prognozowania zmian zachodzących w środowisku,
 • rozumienia procesów biologicznych warunkujących życie na różnych poziomach jego organizacji,
 • rozumienia procesów ekologicznych i ewolucyjnych warunkujących różnorodność biologiczną,
 • opisu i interpretacji wybranych zjawisk i procesów geologicznych, geomorfologicznych glebowych zachodzących współcześnie i w geologicznej skali czasu,
 • interpretacji zjawisk i procesów klimatologicznych, hydrologicznych i meteorologicznych,
 • prawa i ekonomii w ochronie środowiska,
 • zagrożeń cywilizacyjnych,
 • technologii bioenergetycznych,
 • ekotoksykologii. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ochrona środowiska:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • laboratoriach,
 • jednostkach badawczych,
 • biurach projektów zajmujących się ochroną środowiska,
 • instytucjach gospodarki komunalnej,
 • służbach ochrony środowiska zakładów przemysłowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest analiza dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Komentarze (0)