Technologia chemiczna

Technologia chemiczna

Technologia chemiczna

Technologia chemiczna

Technologia chemiczna – Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska oferuje szeroki wachlarz kierunków kształcenia, specjalności i specjalizacji dyplomowych. Jakie kierunki czekają na kandydatów? Między innymi Technologia chemiczna, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru nauk chemicznych i technicznych, jak również chemicznych procesów technologicznych. Studenci uczą się posługiwać różnymi technikami laboratoryjnymi w zakresie syntezy, wydzielania, analizy związków chemicznych, czy oceny surowców. Technologia chemiczna na Politechnice Warszawskiej to także nauka planowania procesów technologicznych, a także dostrzegania ich aspektów pozatechnicznych.
Jakie przedmioty składają się na program nauczania kierunku Technologia chemiczna? Na przykład: biotechnologia, inżynieria reaktorów chemicznych, metody badania materiałów, projektowanie procesów technologicznych, technologie specjalne, zarządzanie jakością i produktami chemicznymi, elektrochemia techniczna, metody badań materiałów wysokoenergetycznych. A co po studiach? Absolwenci Technologii chemicznej na Politechnice Warszawskiej znajdą zatrudnienie w firmach farmaceutycznych, laboratoriach, biurach projektowych, jednostkach naukowo-badawczych, przemyśle elektronicznym, przemyśle motoryzacyjnym, przemyśle lotniczym.
Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Basia, studentka Technologii chemicznej mówi:
„Studiowanie na Politechnice Warszawskiej napawa dumą. To świetna uczelnia, na której uczą i studiują świetni ludzie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Technologię chemiczną na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Technologia chemiczna na Politechnice Warszawskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • analizy strukturalnej związków organicznych,
 • opisu surowców stosowanych w technologii chemicznej i materiałów,
 • określania właściwości fizycznych, chemicznych, mechanicznych i termicznych materiałów,
 • określania kierunku przebiegu reakcji na podstawie parametrów termodynamicznych,
 • bezpiecznego stosowania, składowania, transportu oraz utylizacji chemikaliów,
 • oceny zagrożeń i ryzyka w przemyśle chemicznym,
 • wykonywania obliczeń reaktorowych.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Technologia chemiczna:

Absolwent kierunku Technologia chemiczna na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • firmach farmaceutycznych,
 • laboratoriach,
 • biurach projektowych,
 • jednostkach naukowo- badawczych,
 • przemyśle elektronicznym,
 • przemyśle motoryzacyjnym,
 • przemyśle lotniczym. 

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Technologia chemiczna na Politechnice Warszawskiej są: matematyka, język obcy, chemia, informatyka.

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia chemiczne wybrać

Studia na kierunku Technologia chemiczna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia chemiczne w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki chemiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Chemicznym

Studia na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Komentarze (0)