Technologia chemiczna

Technologia chemiczna

Technologia chemiczna Politechnika Warszawska

Technologia chemiczna – Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska oferuje szeroki wachlarz kierunków kształcenia, specjalności i specjalizacji dyplomowych. Jakie kierunki czekają na kandydatów? Między innymi Technologia chemiczna, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Kierunek Technologia chemiczna na Politechnice Warszawskiej realizowany jest na dwóch wydziałach: Wydziale Chemicznym oraz Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru nauk chemicznych i technicznych, jak również chemicznych procesów technologicznych. Studenci uczą się posługiwać różnymi technikami laboratoryjnymi w zakresie syntezy, wydzielania, analizy związków chemicznych, czy oceny surowców. Technologia chemiczna na Politechnice Warszawskiej to także nauka planowania procesów technologicznych, a także dostrzegania ich aspektów pozatechnicznych.
Studia na kierunku Technologia chemiczna na Politechnice Warszawskiej, na drugim stopniu, dzielą się na następujące specjalności: Chemia medyczna, Nanomateriały i nanotechnologie, Funkcjonalne materiały polimerowe, elektroaktywne i wysokoenergetyczne, Analityka i fizykochemia procesów i materiałów, Technologia chemiczna i kataliza. 
Specjalność Chemia medyczna zakłada zdobycie wiedzy z pogranicza chemii, farmakologii i biologii medycznej, która jest niezbędna do projektowania, syntezy oraz modyfikacji substancji o żądanej aktywności biologicznej.
Specjalność Nanomateriały i nanotechnologie to zagadnienia związane z syntezą nanomateriałów i nanostruktur, takich jak: nanokryształy, nanocząstki, nanowarstwy, czy kropki kwantowe.
Specjalność Funkcjonalne materiały polimerowe, elektroaktywne i wysokoenergetyczne zakłada pozyskanie wiedzy na temat syntezy materiałów funkcjonalnych, polimerów organicznych oraz kompozytowych, jak również metod badań ciała stałego, czy recyklingu materiałów polimerowych.
Specjalność Analityka i fizykochemia procesów i materiałów to przybliżenie takich zagadnień, jak: termodynamika równowag fazowych, projektowanie procesów technologicznych, proces analityczny i miniaturyzacja, techniki spektroskopowe i spektrometryczne, rentgenowska analiza strukturalna oraz elektrochemia analityczna.
Specjalność Technologia chemiczna i kataliza zakłada zdobycie wiedzy i umiejętności, które związane są z projektowaniem procesów technologicznych, budową i projektowaniem nowoczesnych reaktorów, jak i współczesnymi technikami sterowania procesami oraz metodami wytwarzania zaawansowanych materiałów ceramicznych.
Jakie przedmioty składają się na program nauczania kierunku Technologia chemiczna? Na przykład: biotechnologia, inżynieria reaktorów chemicznych, metody badania materiałów, projektowanie procesów technologicznych, technologie specjalne, zarządzanie jakością i produktami chemicznymi, elektrochemia techniczna, metody badań materiałów wysokoenergetycznych. A co po studiach? Absolwenci Technologii chemicznej na Politechnice Warszawskiej znajdą zatrudnienie w firmach farmaceutycznych, laboratoriach, biurach projektowych, jednostkach naukowo-badawczych, przemyśle elektronicznym, przemyśle motoryzacyjnym, przemyśle lotniczym.
Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Basia, studentka Technologii chemicznej mówi:
„Studiowanie na Politechnice Warszawskiej napawa dumą. To świetna uczelnia, na której uczą i studiują świetni ludzie.”
 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Technologię chemiczną na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Technologia chemiczna na Politechnice Warszawskiej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • analizy strukturalnej związków organicznych,
 • opisu surowców stosowanych w technologii chemicznej i materiałów,
 • określania właściwości fizycznych, chemicznych, mechanicznych i termicznych materiałów,
 • określania kierunku przebiegu reakcji na podstawie parametrów termodynamicznych,
 • bezpiecznego stosowania, składowania, transportu oraz utylizacji chemikaliów,
 • oceny zagrożeń i ryzyka w przemyśle chemicznym,
 • wykonywania obliczeń reaktorowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Technologia chemiczna:

Absolwent kierunku Technologia chemiczna na Politechnice Warszawskiej znajdzie zatrudnienie w:
 • firmach farmaceutycznych,
 • laboratoriach,
 • biurach projektowych,
 • jednostkach naukowo- badawczych,
 • przemyśle elektronicznym,
 • przemyśle motoryzacyjnym,
 • przemyśle lotniczym. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Technologia chemiczna na Politechnice Warszawskiej są: matematyka, język obcy, chemia, informatyka.
*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia chemiczne wybrać

Studia na kierunku Technologia chemiczna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia chemiczne w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki chemiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Chemicznym

Studia na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Komentarze (0)