Telekomunikacja Politechnika Warszawska

Telekomunikacja – Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska to uczelnia charakteryzująca się nowoczesnym podejściem do tematu kształcenia. Wśród propozycji edukacyjnych, odnaleźć można Telekomunikację, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Kierunek Telekomunikacja na Politechnice Warszawskiej realizowany jest na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do projektowania i eksploatacji urządzeń, systemów i sieci telekomunikacyjnych, a także wdrażania usług opartych na technice cyfrowej i cyfrowym przetwarzaniu sygnałów. Studenci uczą się projektowania i programowania urządzeń radioelektronicznych i sieci transmisji radiowej, układów przetwarzania, rejestracji i odtwarzania dźwięku, a także urządzeń telewizyjnych oraz systemów multimedialnych.
Studia na kierunku Telekomunikacja na Politechnice Warszawskiej dzielą się na następujące specjalności: Radiokomunikacja i techniki multimedialne, Systemy i sieci telekomunikacyjne, Teleinformatyka i zarządzanie w telekomunikacji (na pierwszym stopniu), Radiokomunikacja i techniki multimedialne, Teleinformatyka i cyberbezpieczeństwo (na drugim stopniu). W programie nauczania widnieją takie przedmioty jak: algebra i teoria mnogości, podstawy pomiarów, podstawy programowania, architektura sieci telekomunikacyjnych, teoria obwodów, programowanie obiektowe, fizyka ogólna, sygnały, modulacje i systemy, układy cyfrowe, algorytmy i struktury danych, elektronika ciała stałego, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, programowanie zdarzeniowe, elementy i układy elektroniczne, systemy operacyjne, podstawy transmisji cyfrowej. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Telekomunikacji na Politechnice Warszawskiej będą mogli wykorzystać w ośrodkach badawczo- wdrożeniowych, firmach telekomunikacyjnych, firmach informatycznych, studiach nagrań, działach telekomunikacyjno-informatycznych, administracji państwowej, u operatorów sieci stacjonarnych i mobilnych, producentów sprzętu i oprogramowania telekomunikacyjnego, nadawców telewizyjnych, nadawców radiowych.
Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Kamil, student Telekomunikacji mówi:
„Politechnika Warszawska to inny świat. Ciekawi ludzie, zajęcia, a nawet formy spędzania czasu wolnego od nauki. Polecam każdemu, kto myśli o studiach technicznych.”
 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Telekomunikację na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Telekomunikacja na Politechnice Warszawskiej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • projektowania sprzętu radiowego, telewizyjnego i elektroakustycznego,
 • przetwarzania obrazu i dźwięku,
 • projektowania systemów multimedialnych,
 • tworzenia specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego w telekomunikacji,
 • projektowania systemów i sieci telekomunikacji przewodowej (telefoniczne, teleinformatyczne i zintegrowane) i mobilnej (w tym satelitarne) oraz kierowania ich eksploatacją,
 • tworzenia infrastruktury wspomagającej procesy zarządzania sieciami i usługami telekomunikacyjnymi.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Telekomunikacja:

Absolwent kierunku Telekomunikacja na Politechnice Warszawskiej znajdzie zatrudnienie :
 • u operatorów sieci stacjonarnych i mobilnych,
 • u dostawców usług oraz producentów sprzętu i oprogramowania telekomunikacyjnego,
 • u nadawców i producentów telewizyjnych i radiowych,
 • w studiach nagrań,
 • w działach telekomunikacyjno- informatycznych,
 • w administracji państwowej,
 • w ośrodkach badawczo- wdrożeniowych,
 • w firmach telekomunikacyjnych,
 • w firmach informatycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Telekomunikacja na Politechnice Warszawskiej są: matematyka, język obcy, fizyka, informatyka. 
*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia informatyczne wybrać

Studia na kierunku Telekomunikacja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia informatyczne w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki informatyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Elektronicznym i Technik Informacyjnych

Komentarze (0)