Architektura krajobrazu

Architektura krajobrazu

Architektura krajobrazu

12.01.2022

Architektura krajobrazu – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2022

Studia na kierunku architektura krajobrazu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku architektura krajobrazu w SGGW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku architektura krajobrazu znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • geometria wykreślna
 • biologia roślin
 • ekologia
 • historia sztuki
 • rysunek i rzeźba
 • grafika inżynierska
 • fizjografia

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to uczelnia, której szlachetne tradycje sięgają 1816 roku. A jak jest dzisiaj? Jakie kierunki czekają na kandydatów? Na przykład Architektura krajobrazu, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem wielu dziedzin, takich jak nauki przyrodnicze, nauki rolnicze, nauki techniczne, sztuki piękne. Studenci nabywają umiejętności kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka. Ponadto, poznają elementarne metody geodezyjne odwzorowania rzeźby terenu i jego pokrycia, funkcjonowanie układów ekologicznych na różnych poziomach organizacji, historię i teorię sztuki ogrodowej i architektury krajobrazu oraz współczesne nurty projektowe. Architektura krajobrazu w SGGW to także kompetencje do zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu, jak również współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury krajobrazu.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: geometria wykreślna, biologia roślin, ekologia, historia sztuki, rysunek i rzeźba, grafika inżynierska, fizjografia, gleboznawstwo, rośliny zielne, fitosocjologia, historia sztuki ogrodowej, konserwacja i rewaloryza­cja, budownictwo i materiałoznawstwo, pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu, projektowanie i budowa obiektów architektury krajobrazu, podstawy gospo­darki przestrzennej, ochrona środowiska. A co po studiach? Absolwenci Architektury krajobrazu w Szkole Głównej Gospodarstw Wiejskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w jednostkach opracowujących strategie, studia i projekty planów zagospodarowania przestrzennego, zarządach parków narodowych i krajobrazowych, instytucjach naukowo- badawczych, ośrodkach badawczo- rozwojowych.

 

Opinie

Czy wybór kierunku kształcenia to jedyna decyzja jaką należy podjąć w związku z naszą edukacją? Nie. Należy jeszcze wybrać odpowiednią uczelnię. Jeśli zdecydowaliśmy się studiować Architekturę krajobrazu, a nasza uwaga skierowana jest na stolicę, należy zadać pytanie: Jakie ma Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie opinie? Klaudia, studentka Architektury krajobrazu mówi: 

„SGGW to legendarna uczelnia, z której wyszło wielu ważnych absolwentów. To zaszczyt tutaj studiować.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - ważne informacje

Architektura krajobrazu studia Warszawa

Architektura krajobrazu studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Architekturę krajobrazu:

Absolwent kierunku Architektura krajobrazu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się metodami matematycznymi w analizowaniu cech przestrzeni,
 • geometrycznego odwzorowywania i przekształcania przestrzeni,
 • biologii roślin,
 • historii sztuki,
 • wykorzystywania rysunku, rzeźby, fotografii i technik plastycznych dla celów analiz przestrzennych,
 • istoty procesów glebotwórczych,
 • budownictwa, instalacji budowlanych i materiałoznawstwa,
 • historii sztuki ogrodowej,
 • zasad projektowania krajobrazu,
 • urządzania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu z wykorzystaniem dostępnych środków technicznych i materiałowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Architektura krajobrazu:

Absolwent kierunku Architektura krajobrazu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach opracowujących strategie, studia i projekty planów zagospodarowania przestrzennego,
 • zarządach parków narodowych i krajobrazowych,
 • instytucjach naukowo- badawczych,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Komentarze (2)

Marysia odpowiedz

Hej, ja robiłam podyplomówkę właśnie z architektury krajobrazu na WSKZ-ecie i z czystym sumieniem mogę polecić. Jeżeli pracujesz na etacie tak jak ja, to już w ogóle. Forma online bardzo ułatwia życie w takim przypadku. Nie wyobrażam sobie ciągłego dojeżdżania, a mieszkam poza miastem

Wojtek odpowiedz

Zastanawiam się nad tym kierunkiem studiów. Czy ktoś może polecić uczelni na, której architektura krajobrazu jest dobrze realizowana i naprawdę warto?