Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności

12.01.2022

Bezpieczeństwo żywności – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2022

Studia na kierunku bezpieczeństwo żywności w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku bezpieczeństwo żywności w SGGW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo żywności znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • statystyka
 • biologia
 • prawo żywnościowe
 • ogólna technologia żywności
 • podstawy produkcji zwierzęcej

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to jedna z najstarszych uczelni rolniczych na Starym kontynencie. Obecnie oferuje kandydatom możliwość kształcenia na prawie czterdziestu kierunkach, a jednym z nich jest Bezpieczeństwo żywności, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu różnych dyscyplin, takich jak: chemia, biologia, matematyka i fizyka, będących podstawą do zrozumienia zjawisk i procesów zachodzących w żywności, związanych z zapewnieniem jej jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego. Studenci zgłębiają zagadnienia związane z produkcją surowców roślinnych i zwierzęcych, inżynierią żywności, przetwarzaniem i dystrybucją żywności, zasadami ochrony środowiska, problematyką identyfikacji, czy systemami zarządzania bezpieczeństwem żywności w łańcuchu żywnościowym.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: matematyka, statystyka, biologia, prawo żywnościowe, ogólna technologia żywności, podstawy produkcji zwierzęcej, analiza i ocena jakości żywności, inżynieria żywności, toksykologia żywności, bezpieczeństwo opakowań, żywność genetycznie modyfikowana. A co po studiach? Absolwenci Bezpieczeństwa żywności w SGGW znajdą zatrudnienie w na stanowiskach inżynierskich obejmujących kontrolę jakości bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym w przedsiębiorstwach, zakładach i innych instytucjach, a także w placówkach edukacyjnych, placówkach badawczo- rozwojowych, firmach doradczych i audytujących, inspekcjach urzędowej kontroli jakości, centrach zarządzania kryzysowego.

 

Opinie

Dokąd na studia? Takie oraz podobne pytania zadaje sobie większość kandydatów. Aby ułatwić im podjęcie tej ważnej decyzji, zapytajmy: Jakie ma Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie opinie? Dominika, studentka Bezpieczeństwa żywności mówi:

„Studia w SGGW to strzał w dziesiątkę. Jeśli ktoś interesuje się szeroko pojętym rolnictwem, biologią, czy też żywnością i ochroną środowiska, to jest to najlepsza uczelnia, dzięki której można stać się specjalistą w wybranej przez siebie dziedzinie.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI - ważne informacje

Bezpieczeństwo żywności studia Warszawa

Bezpieczeństwo żywności studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo żywności:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo żywności w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wykonywania obserwacji i pomiarów, wyznaczania wartości oraz oceny dokładności pomiarów związanych z bezpieczeństwem i jakością żywności,
 • interpretacji uzyskanych danych empirycznych i formułowania wniosków,
 • logistyki w łańcuchu żywnościowym i towaroznawstwa żywności,
 • podstaw żywienia człowieka,
 • ochrony zdrowia publicznego,
 • zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych w żywności,
 • podstaw biologii molekularnej i inżynierii genetycznej,
 • patogennych zmian w surowcach żywnościowych,
 • instrumentalnych metod oceny bezpieczeństwa i jakości żywności,
 • systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności,
 • nadzoru weterynaryjnego i sanitarnego w gospodarce żywnościowej,
 • metrologii i procesów jednostkowych w przemyśle spożywczym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo żywności:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo żywności w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach, zakładach i innych instytucjach,
 • placówkach edukacyjnych,
 • placówkach badawczo- rozwojowych,
 • firmach doradczych i audytujących,
 • inspekcjach urzędowej kontroli jakości,
 • centrach zarządzania kryzysowego.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Komentarze (0)