Biotechnologia

Biotechnologia

Biotechnologia – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2021

Studia na kierunku biotechnologia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biotechnologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia organiczna
 • biochemia
 • enzymologia
 • genetyka
 • biologia molekularna
 • inżynieria genetyczna
 • mikrobiologia

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie kształci studentów w ramach trzynastu wydziałów. A jakie kierunki znajdują się w ofercie dydaktycznej? Na przykład Biotechnologia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, umożliwiającej sprawne poruszanie się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej. Studenci uczą się stosowania odpowiednich, zaawansowanych technik obliczeniowych do danych biologicznych, poznają zasady określające trójwymiarową strukturę makrocząsteczek biologicznych, a także stosowania odpowiednich metod doświadczalnych służących do badania ważnych obszarów w dziedzinie biotechnologii, chemii, biochemii, biofizyki, biologii molekularnej i nauk pokrewnych.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: chemia organiczna, biochemia, enzymologia, genetyka, biologia molekularna, inżynieria genetyczna, mikrobiologia, immunologia, kultury komórkowe i tkankowe. A jaka praca czeka na absolwentów tego kierunku? Osoby, które ukończyły Biotechnologię w SGGW znajdą zatrudnienie w jednostkach zaplecza naukowo- badawczego przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych, laboratoriach badawczych, laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych, jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z nauką, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, porównują oferty kształcenia, sprawdzają programy nauczania. Aby pozbyć się wszelakich wątpliwości, należy zadać proste pytanie: Jakie ma Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie opinie? Monika, studentka Biotechnologii mówi:

„Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego to najlepsza uczelnia, jaką mogłam dla siebie wybrać. Co najważniejszą, uczą w niej doświadczeni praktycy i przekazują wiedzę praktyczną, którą potem wykorzystam na swojej drodze zawodowej.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biotechnologię w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego:

Absolwent kierunku Biotechnologia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie,
 • wykonywania pomiarów,
 • biochemicznych, molekularnych i komórkowych podstaw funkcjonowania organizmów,
 • ilościowego opisu procesów jednostkowych,
 • metodologii pracy doświadczalnej,
 • stosowania systemów zarządzania jakością w biotechnologii,
 • opisu właściwości i reaktywności związków nieorganicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biotechnologia:

Absolwent kierunku Biotechnologia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach zaplecza naukowo- badawczego przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych,
 • laboratoriach badawczych,
 • laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych,
 • jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby mające dyplom ukończenia studiów. W Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) kandydaci nie mogą wybrać kierunku, na którym uzyskali tytuł magistra lub magistra inżyniera. Przyjęcia kandydatów na studia odbywają się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Biotechnologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze w Warszawie

SGGW kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ogrodnictwa, Biotchnologii i Architektury Krajobrazu

Komentarze (0)