Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

06.07.2022

Gospodarka przestrzenna – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2022

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku, 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku, 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna w SGGW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 75
 • studia stacjonarne II stopnia: 45
 • studia niestacjonarne I stopnia: 30
 • studia niestacjonarne II stopnia: 30

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku gospodarka przestrzenna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ekonomia
 • finanse publiczne
 • fizyka
 • geodezja i kartografia
 • geografia ekonomiczna
 • historia architektury i urbanistyki
 • język obcy

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to jedna z najbardziej popularnych szkół wyższych w naszym kraju. Jakie kierunki kształcenia oferowane są kandydatom? Na przykład Gospodarka przestrzenna, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno- gospodarczego, jak również z obszaru ekonomii, przyrody i rolnictwa. Studenci poznają procesy, zjawiska oraz zadania inżynierskie i inne zagadnienia dotyczące inwentaryzacji, planowania oraz zarządzania przestrzenią, jak również uwarunkowania przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne gospodarki przestrzennej. Gospodarka przestrzenna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to przygotowanie do kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi, a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego.

Program nauczania zawiera następujące przedmioty: ekonomia, finanse publiczne, fizyka, geodezja i kartografia, geografia ekonomiczna, historia architektury i urbanistyki, język obcy, leśnictwo w gospodarce przestrzennej, matematyka, inżynieria środowiska w gospodarce przestrzennej, marketing terytorialny, monitoring środowiska, planowanie rozwoju miast, polityka regionalna. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Gospodarki przestrzennej w SGGW będą mogli wykorzystać w urzędach gmin, starostwach i urzędach marszałkowskich, administracji rządowej i biurach agencji rządowych, biurach projektowych, biurach konsultingowych, biurach obrotu nieruchomościami, przedsiębiorstwach oddziałujących na środowisko i korzystających z jego zasobów.

 

Opinie

Przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z nauką, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, porównują oferty kształcenia, sprawdzają programy nauczania. Aby pozbyć się wszelakich wątpliwości, należy zadać proste pytanie: Jakie ma Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie opinie? Julia, studentka Gospodarki przestrzennej mówi:

„Studia w SGGW to prestiż. To znana i solidna uczelnia, która cieszy się szacunkiem wśród pracodawców. Warto tutaj studiować.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - ważne informacje

Gospodarka przestrzenna studia Warszawa

Gospodarka przestrzenna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Gospodarkę przestrzenną:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • abstrakcyjnego rozumienia problemów z zakresu gospodarki przestrzennej,
 • interpretowania danych i wyników testów statystycznych,
 • graficznego przedstawiania obiektów przestrzennych,
 • określania wartości historycznej układów urbanistycznych,
 • sporządzania odwzorowań graficznych elementów przestrzennych,
 • społeczno- kulturowych uwarunkowań gospodarki przestrzennej,
 • relacji między komponentami środowiska,
 • przewidywania wpływu zagospodarowania przestrzennego na zmiany w środowisku przyrodniczym,
 • ekonomiki miast i regionów,
 • prawnych i ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania samorządu terytorialnego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Gospodarka przestrzenna:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • urzędach gmin, starostwach i urzędach marszałkowskich,
 • administracji rządowej i biurach agencji rządowych,
 • biurach projektowych,
 • biurach konsultingowych,
 • biurach obrotu nieruchomościami,
 • przedsiębiorstwach oddziałujących na środowisko i korzystających z jego zasobów.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Komentarze (0)