Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2021

Studia na kierunku ochrona środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ochrona środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • meteorologia i klimatologia
 • geologia i geomorfologia
 • chemia organiczna
 • botanika
 • zoologia
 • gleboznawstwo
 • mikrobiologia ogólna

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przekazuje studentom wiedzę z obszaru nauk przyrodniczych, technicznych i rolniczych. W szerokiej ofercie dydaktycznej, pod literą „O” kandydaci odnajdą kierunek Ochrona środowiska, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu zjawisk i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym, metod statystycznych i narzędzi informatycznych do analizy tych zjawisk i procesów, a także metod inwentaryzacji przyrodniczej. Studenci zaznajamiają się z tematyką funkcjonowania organizmów żywych, koncepcji zrównoważonego rozwoju, organizacji systemów ekologicznych i różnych form ochrony przyrody. Ochrona środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to także wiedza z obszaru narzędzi informatycznych i modelowania procesów zachodzących w środowisku oraz z zakresu analizy ryzyka środowiskowego i ryzyka dla zdrowia człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności.

Jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania? Na przykład: meteorologia i klimatologia, geologia i geomorfologia, chemia organiczna, botanika, zoologia, gleboznawstwo, mikrobiologia ogólna, hydrologia i gospodarka wodna, ekologia ogólna, zagrożenia i techniki ochrony pedosfery, gospodarka leśna a środowisko, systemy informacji przestrzennej. A co po studiach? Absolwenci Ochrony środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w instytucjach ochrony i kształtowania środowiska, administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach inżynierii komunalnej, w zakładach przemysłowych, biurach projektowych i konsultingowych oraz instytutach naukowo- badawczych i edukacji.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z nauką, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, porównują oferty kształcenia, sprawdzają programy nauczania. Aby pozbyć się wszelakich wątpliwości, należy zadać proste pytanie: Jakie ma Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie opinie? Monika, studentka Ochrony środowiska mówi:

„SGGW to zdecydowana czołówka w zakresie nauk przyrodniczych, dlatego studiowanie tutaj to naprawdę powód do dumy. Ale także sporo pracy i niemały wysiłek. Jeśli ktoś chce zdobyć ciekawe i co równie istotne praktyczne wykształcenie, to jest to najlepsze miejsce do zrealizowania tych planów.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ochronę środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • opisu matematycznego zjawisk i procesów w przyrodzie,
 • procesów biologicznych warunkujących życie na różnych poziomach jego organizacji,
 • opisu i interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie ożywionej,
 • procesów ekologicznych i ewolucyjnych warunkujących różnorodność biologiczną,
 • opisu i interpretacji zjawisk i procesów geologicznych, geomorfologicznych i glebowych,
 • hydrologii, meteorologii i klimatologii,
 • prawa i ekonomii w ochronie środowiska,
 • analizowania i oceniania systemów zarządzania środowiskiem w skali lokalnej,
 • technologii ochrony środowiska,
 • zagrożeń cywilizacyjnych i zrównoważonego rozwoju.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ochrona środowiska:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach ochrony i kształtowania środowiska,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • przedsiębiorstwach inżynierii komunalnej,
 • zakładach przemysłowych,
 • biurach projektowych i konsultingowych,
 • instytutach naukowo- badawczych,
 • edukacji.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Ochrona środowiska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze w Warszawie

SGGW kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Komentarze (0)