Ochrona środowiska SGGW

Ochrona środowiska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przekazuje studentom wiedzę z obszaru nauk przyrodniczych, technicznych i rolniczych. W szerokiej ofercie dydaktycznej, pod literą „O” kandydaci odnajdą kierunek Ochrona środowiska, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Ochrona środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie realizowany jest na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu zjawisk i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym, metod statystycznych i narzędzi informatycznych do analizy tych zjawisk i procesów, a także metod inwentaryzacji przyrodniczej. Studenci zaznajamiają się z tematyką funkcjonowania organizmów żywych, koncepcji zrównoważonego rozwoju, organizacji systemów ekologicznych i różnych form ochrony przyrody. Ochrona środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to także wiedza z obszaru narzędzi informatycznych i modelowania procesów zachodzących w środowisku oraz z zakresu analizy ryzyka środowiskowego i ryzyka dla zdrowia człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności.

Studia na kierunku Ochrona środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dzielą się na następujące specjalności: Zarządzanie ochroną środowiska, Technologie w ochronie środowiska, Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych (na pierwszym stopniu), Technologie ochrony środowiska, Systemy ochrony środowiska, Restoration and management of environment (na drugim stopniu). Jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania? Na przykład: meteorologia i klimatologia, geologia i geomorfologia, chemia organiczna, botanika, zoologia, gleboznawstwo, mikrobiologia ogólna, hydrologia i gospodarka wodna, ekologia ogólna, zagrożenia i techniki ochrony pedosfery, gospodarka leśna a środowisko, systemy informacji przestrzennej. A co po studiach? Absolwenci Ochrony środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w instytucjach ochrony i kształtowania środowiska, administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach inżynierii komunalnej, w zakładach przemysłowych, biurach projektowych i konsultingowych oraz instytutach naukowo- badawczych i edukacji.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z nauką, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, porównują oferty kształcenia, sprawdzają programy nauczania. Aby pozbyć się wszelakich wątpliwości, należy zadać proste pytanie: Jakie ma Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie opinie? Monika, studentka Ochrony środowiska mówi:

„SGGW to zdecydowana czołówka w zakresie nauk przyrodniczych, dlatego studiowanie tutaj to naprawdę powód do dumy. Ale także sporo pracy i niemały wysiłek. Jeśli ktoś chce zdobyć ciekawe i co równie istotne praktyczne wykształcenie, to jest to najlepsze miejsce do zrealizowania tych planów.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Ochronę środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • opisu matematycznego zjawisk i procesów w przyrodzie,
 • procesów biologicznych warunkujących życie na różnych poziomach jego organizacji,
 • opisu i interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie ożywionej,
 • procesów ekologicznych i ewolucyjnych warunkujących różnorodność biologiczną,
 • opisu i interpretacji zjawisk i procesów geologicznych, geomorfologicznych i glebowych,
 • hydrologii, meteorologii i klimatologii,
 • prawa i ekonomii w ochronie środowiska,
 • analizowania i oceniania systemów zarządzania środowiskiem w skali lokalnej,
 • technologii ochrony środowiska,
 • zagrożeń cywilizacyjnych i zrównoważonego rozwoju.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Ochrona środowiska:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie znajdzie zatrudnienie w:

 • instytucjach ochrony i kształtowania środowiska,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • przedsiębiorstwach inżynierii komunalnej,
 • zakładach przemysłowych,
 • biurach projektowych i konsultingowych,
 • instytutach naukowo- badawczych,
 • edukacji.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Ochrona środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie są: biologia, chemia, matematyka.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Ochrona środowiska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze w Warszawie

SGGW kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Komentarze (0)