Ogrodnictwo

Ogrodnictwo

Ogrodnictwo

12.01.2022

Ogrodnictwo – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2022

Studia na kierunku ogrodnictwo w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku ogrodnictwo w SGGW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ogrodnictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia
 • biochemia
 • botanika
 • fizjologia roślin
 • genetyka i hodowla roślin
 • ekologia i ochrona środowiska
 • glebo­znawstwo

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to uczelnia, której szlachetne tradycje sięgają 1816 roku. A jak jest dzisiaj? Jakie kierunki czekają na kandydatów? Na przykład Ogrodnictwo, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, zagospodarowania terenów zieleni, organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zespołami ludzkimi. Studenci poznają zjawisk i procesy zachodzące w atmosferze i środowisku glebowym, zasady funkcjonowania organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, jak również chemiczne i niechemiczne metody ochrony roślin oraz zasady ich stosowania. Ogrodnictwo w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to także wiedza na temat gatunków i odmian roślin ogrodniczych, ich zastosowania oraz zaawansowanych metod ich hodowli, metod i technik stosowanych do oceny jakości produktów ogrodniczych, jak również wpływu produktów ogrodniczych i zawartych w nich substancji na jakość życia.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: chemia, biochemia, botanika, fizjologia roślin, genetyka i hodowla roślin, ekologia i ochrona środowiska, glebo­znawstwo, mikrobiologia, biotechnologia roślin, biologia molekularna, uprawa roli i żywienie roślin, sadownictwo, warzywnictwo i rośliny zielarskie, rośliny ozdobne, zago­spodarowanie terenów zieleni, ochrona roślin, ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej, nasiennictwo i szkół­karstwo, statystyka i doświadczalnictwo. A co po studiach? Absolwenci Ogrodnictwa w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w specjalistycznych gospodarstwach ogrodniczych, przetwórstwie owocowo- warzywnym, administracji, usługach i doradztwie ogrodniczym, instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni, instytutach badawczych, ośrodkach badawczo- rozwojowych oraz szkolnictwie.

 

Opinie

Czy wybór uczelni może być łatwy? Oczywiście, że tak. Wybierając się na studia do stolicy, warto wiedzieć: Jakie ma Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie opinie? Marlena, studentka Ogrodnictwa mówi:

„Jeśli ma się pomysł na siebie, swoją edukację i przyszły zawód, to trzeba wybrać taką uczelnię, która najlepiej pomoże te wszystkie pomysły zrealizować. Moim wyborem była Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego i nigdy nie żałowałam tej decyzji. To świetna uczelnia. Dla mnie, po prostu, najlepsza.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

OGRODNICTWO - ważne informacje

Ogrodnictwo studia Warszawa

Ogrodnictwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ogrodnictwo w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego:

Absolwent kierunku Ogrodnictwo w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • opisu właściwości pierwiastków i związków chemicznych oraz stanów materii,
 • zasad systematyki roślin,
 • mechanizmów regulacji procesów fizjologicznych przez czynniki endo- i egzogenne, na różnych poziomach organizacji roślin,
 • opisu i interpretacji własności odmian i materiału siewnego,
 • procesów prowadzących do powstawania zmienności genetycznej,
 • ekologii i ochrony środowiska,
 • mechanizmów powstawania gleb,
 • uprawy roli i żywienia roślin,
 • interpretacji procesów biologicznych roślin sadowniczych,
 • warzywnictwa i roślin zielarskich,
 • projektowania powierzchni potrzebnej dla siedliska drzew i krzewów,
 • ochrony roślin.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ogrodnictwo:

Absolwent kierunku Ogrodnictwo w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • specjalistycznych gospodarstwach ogrodniczych,
 • przetwórstwie owocowo- warzywnym,
 • administracji, usługach i doradztwie ogrodniczym,
 • instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni,
 • instytutach badawczych,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych,
 • szkolnictwie.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Komentarze (0)