Ogrodnictwo - Warszawa

Ogrodnictwo - Warszawa

Ogrodnictwo - Warszawa

Studia w Warszawie

ogrodnictwo

Odkryj kierunek ogrodnictwo w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Ogrodnictwo studia Warszawa 2021 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku ogrodnictwo to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

 

Ogrodnictwo to jeden z kierunków, dzięki któremu zdobyć można wszechstronne wykształcenie z pogranicza różnorodnych nauk przyrodniczych. Studenci poznają między innymi tajniki technologii produkcji ogrodniczej. Rozwijają swoje kompetencje z zakresu ogrodnictwa zrównoważonego, zagospodarowania terenów zielonych czy też ochrony przyrody.

Kwalifikacje absolwentów ogrodnictwa są jednak znacznie szersze – potrafią oni zorganizować pracę w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz wdrażać postęp naukowy w ogrodnictwie. Jakie miejsca pracy więc na nich czekają? Będą to między innymi specjalistyczne gospodarstwa ogrodnicze czy instytucje związane z kształtowaniem zieleni.

czytaj dalej wszystko o Ogrodnictwo - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek ogrodnictwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Ogrodnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ogrodnictwo?

Każdy, kto planuje rozpocząć studia na kierunku ogrodnictwo, powinien zorientować się, jak wyglądają wymagania rekrutacyjne. Warto pamiętać o szczególnym przygotowaniu z przedmiotów ścisłych – to dobre wyniki zwłaszcza z nich pomogą znaleźć się na listach osób przyjętych! Warto zastanowić się również nad zdawaniem części przedmiotów na poziomie rozszerzonym – to również znacząco zwiększy szanse.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ogrodnictwo w Warszawie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

OGRODNICTWO WARSZAWA STUDIA I STOPNIA

OGRODNICTWO WARSZAWA STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

OGRODNICTWO WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

OGRODNICTWO WARSZAWA STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku ogrodnictwo?

Ogrodnictwo – to jeden z bardziej interesujących kierunków studiów stworzony z myślą o osobach zafascynowanych naturą i roślinnością. Zainteresowania w tym obszarze stanowić będą jedynie punkt wyjścia. Ogrodnictwo, czyli inaczej hortologia, to jedna z propozycji kształcenia rolniczego. W praktyce oznacza to, że odnajdą się na nim przede wszystkim umysły ścisłe, które nie obawiają się ćwiczeń praktycznych i zajęć w laboratoriach.

W programie kształcenia kierunku takiego jak ogrodnictwo w Warszawie znalazło się wiele specjalistycznych przedmiotów z pogranicza chemii czy biologii. Studenci muszą mieć zatem świadomość, że poszerzać będą oni swoje kwalifikacje z pogranicza nauk rolniczych.

 

Typ i tryb studiów

Studia na kierunku ogrodnictwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (inżynierskie);
 • studia II stopnia (magisterskie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne;
 • studia zaoczne.

Studia na kierunku ogrodnictwo w Warszawie są zadedykowane osobom, które chciałyby zdobyć tytuł inżyniera. To bowiem od studiów inżynierskich można rozpocząć swoją przygodę z tym kierunkiem! Kształcenie I stopnia wyposaży w podstawową wiedzę, pozwoli na podjęcie pierwszych aktywności zawodowych i da przepustkę do kontynuacji nauki na studiach II stopnia, które zagwarantują pełnię wykształcenia.

Studenci ogrodnictwa mogą również zadecydować, jaki tryb kształcenia będzie dla nich najbardziej atrakcyjny. Mają oni do wyboru studia stacjonarne lub zaoczne. Na początku warto odpowiednio wcześnie przeanalizować swoją sytuację i zdecydować się na dogodniejszy tryb. Studia niestacjonarne będą się wiązać bowiem z uiszczaniem opłat za czesne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki takie jak ogrodnictwo w Warszawie wyposażają studentów w bardzo praktyczną wiedzę i kwalifikacje. Co można do niej zaliczyć? Rozległą wiedzę z zakresu technologii ogrodniczej czy ogrodnictwa zrównoważonego. Studenci uczą się również, jak świadomie zagospodarować tereny zielone oraz kształtować krajobraz.

Ważnym elementem nauki są także zagadnienia poświęcone ochronie środowiska. Studenci ogrodnictwa otrzymują również kwalifikacje, które w przyszłości ułatwić mogą pracę w różnorodnych przedsiębiorstwach. Studenci uczą się bowiem jak kierować zespołem w firmach ogrodniczych.

Ile trwają studia na kierunku ogrodnictwo w Warszawie?

Studia na kierunku ogrodnictwo trwają 3,5 roku na studiach inżynierskich i 1,5 roku studiach magisterskich.

Jaka praca po studiach na kierunku ogrodnictwo w Warszawie?

Studia na kierunku ogrodnictwo mają tak przemyślany program kształcenia, który pozwala na zdobycie praktycznych kwalifikacji zawodowych. Absolwenci warszawskiej uczelni dysponują zarówno wiedzą fachową, jak i ogólnoprzyrodniczą, co powinno zostać szybko docenione przez potencjalnych pracodawców.

Możliwe miejsca zatrudnienia dla absolwentów ogrodnictwa?

 • specjalistyczne gospodarstwa ogrodnicze;
 • przetwórstwo owocowo-warzywne;
 • instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni;
 • ośrodki badawcze;
 • biura projektowe itd.

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w Warszawie

Rozwiń

Popularne kierunki biologiczne i przyrodnicze niestacjonarne w Warszawie

Komentarze (0)