Ogrodnictwo - Warszawa

Ogrodnictwo - Warszawa

Studia na kierunku ogrodnictwo w Warszawie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ogrodnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

15.01.2024

Ogrodnictwo studia Warszawa 2024 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku ogrodnictwo to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Ogrodnictwo - Warszawa
Studia na kierunku ogrodnictwo w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia w Warszawie 2024/2025 na kierunku ogrodnictwo możesz podjąć na 1 uczelni publicznej: Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Ogrodniczy SGGW).
 

Opis kierunku

Ogrodnictwo to jeden z kierunków, dzięki któremu zdobyć można wszechstronne wykształcenie z pogranicza różnorodnych nauk przyrodniczych. Studenci poznają między innymi tajniki technologii produkcji ogrodniczej. Rozwijają swoje kompetencje z zakresu ogrodnictwa zrównoważonego, zagospodarowania terenów zielonych czy też ochrony przyrody. Program kształcenia przewiduje również naukę zagadnień z obszaru materiałoznawstwo roślinne — drzewoznawstwo i rośliny ozdobne, roboty ziemne i maszynoznawstwo ogrodnicze, użytkowe aspekty zieleni miejskiej, inżynieria nawodnień obiektów sportowych czy ocena oddziaływania na środowisko.

 

Praca po studiach

Kwalifikacje absolwentów ogrodnictwa są jednak znacznie szersze – potrafią oni zorganizować pracę w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz wdrażać postęp naukowy w ogrodnictwie. Jakie miejsca pracy więc na nich czekają? Będą to między innymi specjalistyczne gospodarstwa ogrodnicze czy instytucje związane z kształtowaniem zieleni. Czekają na nich stanowiska w przemyśle przetwórstwa owocowo-warzywnego, administracji, a także ośrodkach badawczo-rozwojowych. Ponadto, mogą zdecydować się na rozwój swojej kariery zawodowej w organizacjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów pokrytą roślinnością.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ogrodnictwo?

Każdy, kto planuje rozpocząć studia na kierunku ogrodnictwo, powinien zorientować się, jak wyglądają wymagania rekrutacyjne. Warto pamiętać o szczególnym przygotowaniu z przedmiotów ścisłych – to dobre wyniki zwłaszcza z nich pomogą znaleźć się na listach osób przyjętych! Warto zastanowić się również nad zdawaniem części przedmiotów na poziomie rozszerzonym – to również znacząco zwiększy szanse.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku ogrodnictwo?

Ogrodnictwo – to jeden z bardziej interesujących kierunków studiów stworzony z myślą o osobach zafascynowanych naturą i roślinnością. Zainteresowania w tym obszarze stanowić będą jedynie punkt wyjścia. Ogrodnictwo, czyli inaczej hortologia, to jedna z propozycji kształcenia rolniczego. W praktyce oznacza to, że odnajdą się na nim przede wszystkim umysły ścisłe, które nie obawiają się ćwiczeń praktycznych i zajęć w laboratoriach.

W programie kształcenia kierunku takiego jak ogrodnictwo w Warszawie znalazło się wiele specjalistycznych przedmiotów z pogranicza chemii czy biologii. Studenci muszą mieć zatem świadomość, że poszerzać będą oni swoje kwalifikacje z pogranicza nauk rolniczych.

 

Typ i tryb studiów

Studia na kierunku ogrodnictwo możemy podzielić na:

1. Typ:

  • studia I stopnia (inżynierskie);
  • studia II stopnia (magisterskie).

2. Tryb:

  • studia stacjonarne;
  • studia zaoczne.

Studia na kierunku ogrodnictwo w Warszawie są zadedykowane osobom, które chciałyby zdobyć tytuł inżyniera. To bowiem od studiów inżynierskich można rozpocząć swoją przygodę z tym kierunkiem! Kształcenie I stopnia wyposaży w podstawową wiedzę, pozwoli na podjęcie pierwszych aktywności zawodowych i da przepustkę do kontynuacji nauki na studiach II stopnia, które zagwarantują pełnię wykształcenia.

Studenci ogrodnictwa mogą również zadecydować, jaki tryb kształcenia będzie dla nich najbardziej atrakcyjny. Mają oni do wyboru studia stacjonarne lub zaoczne. Na początku warto odpowiednio wcześnie przeanalizować swoją sytuację i zdecydować się na dogodniejszy tryb. Studia niestacjonarne będą się wiązać bowiem z uiszczaniem opłat za czesne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki takie jak ogrodnictwo w Warszawie wyposażają studentów w bardzo praktyczną wiedzę i kwalifikacje. Co można do niej zaliczyć? Rozległą wiedzę z zakresu technologii ogrodniczej czy ogrodnictwa zrównoważonego. Studenci uczą się również, jak świadomie zagospodarować tereny zielone oraz kształtować krajobraz.

Ważnym elementem nauki są także zagadnienia poświęcone ochronie środowiska. Studenci ogrodnictwa otrzymują również kwalifikacje, które w przyszłości ułatwić mogą pracę w różnorodnych przedsiębiorstwach. Studenci uczą się bowiem jak kierować zespołem w firmach ogrodniczych.

Uczelnie w Warszawie - kierunek ogrodnictwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Ogrodniczy SGGW) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku ogrodnictwo w Warszawie?

Studia na kierunku ogrodnictwo trwają 3,5 roku na studiach inżynierskich i 1,5 roku studiach magisterskich.

Ogrodnictwo w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku ogrodnictwo w Warszawie?

Studia na kierunku ogrodnictwo mają tak przemyślany program kształcenia, który pozwala na zdobycie praktycznych kwalifikacji zawodowych. Absolwenci warszawskiej uczelni dysponują zarówno wiedzą fachową, jak i ogólnoprzyrodniczą, co powinno zostać szybko docenione przez potencjalnych pracodawców.

Możliwe miejsca zatrudnienia dla absolwentów ogrodnictwa?

  • specjalistyczne gospodarstwa ogrodnicze;
  • przetwórstwo owocowo-warzywne;
  • instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni;
  • ośrodki badawcze;
  • biura projektowe itd.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Ogrodnictwo w Warszawie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ogrodnictwo Warszawa studia i stopnia

Ogrodnictwo Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ogrodnictwo Warszawa studia stacjonarne

Ogrodnictwo Warszawa studia niestacjonarne

Ogrodnictwo w Warszawie

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia