Socjologia

Socjologia

Socjologia

12.01.2022

Socjologia – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2022

Studia na kierunku socjologia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku socjologia w SGGW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku socjologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • logika praktyczna
 • antropologia kultury
 • psychologia społeczna
 • podstawy badań społecznych
 • współczesne stosunki polityczne
 • socjologia kultury
 • metody badań jakościowych

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to jedna z najważniejszych najpopularniejszych szkół wyższych, mogąca pochwalić się szeroką ofertą dydaktyczną. Składa się na nią kierunek Socjologia, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu funkcjonowania człowieka w społeczeństwie. Studenci zgłębiają problematykę najnowszych metod i technologii informatycznych, które wykorzystywane są do analizy zjawisk społecznych, uczą się analizować zachodzące przekształcenia społeczne i prognozować ich kierunki, a także przewidywać konsekwencje tych przekształceń dla regionów i społeczności lokalnych, jak również prowadzić badania zmian rynku pracy, działać w zakresie problemów komunikacji społecznej i diagnozować zjawiska patologii społecznej. Socjologia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to także wiedza na temat relacji między różnymi rodzajami struktur społecznych oraz procesów zmian struktur i instytucji społecznych, przyczyn, przebiegu i implikacjach tych zmian.

Jakie przedmioty zawarte są w programie nauczania? Na przykład: logika praktyczna, antropologia kultury, psychologia społeczna, podstawy badań społecznych, współczesne stosunki polityczne, socjologia kultury, metody badań jakościowych, analiza danych zastanych, socjologia codzienności, socjologia wsi, socjologia miasta, procesy zmiany społecznej, kapitał społeczny. A co po studiach? Absolwenci Socjologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w instytucjach i organizacjach społecznych, instytutach badania opinii publicznej, przedsiębiorstwach badań rynkowych, agencjach reklamowych, organizacjach pozarządowych, instytucjach resocjalizacyjnych, instytucjach pomocy społecznej, firmach doradztwa personalnego.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie opinie? Patrycja, studentka Socjologii mówi:

„SGGW to jedna z najważniejszych polskich uczelni, na dodatek znana w całej Europie, dlatego studia tutaj to ogromny prestiż, ale także niemały wysiłek. Dyplom uzyskany na tej uczelni to paszport do ciekawej kariery zawodowej.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

SOCJOLOGIA - ważne informacje

Socjologia studia Warszawa

Socjologia studia

Socjologia studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Socjologię w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego:

Absolwent kierunku Socjologia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • uniwersalizmu i partykularyzmu form życia zbiorowego ludzi,
 • rozpoznawania osobliwości kultur lokalnych,
 • analizowania struktur systemu społecznego i powiązań między jej poszczególnymi elementami,
 • mechanizmów dynamiki grupy społecznej i wpływu grupy na jednostkę,
 • analizowania struktur grupowych i interakcji w grupie,
 • dynamiki zmian współczesnego społeczeństwa polskiego,
 • analizowania ekonomicznych i społecznych skutków polityki gospodarczej państwa,
 • metod badań społecznych,
 • procesów ludnościowych,
 • realizacji projektu badawczego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Socjologia:

Absolwent kierunku Socjologia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach i organizacjach społecznych,
 • instytutach badania opinii publicznej,
 • przedsiębiorstwach badań rynkowych,
 • agencjach reklamowych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • instytucjach resocjalizacyjnych,
 • instytucjach pomocy społecznej,
 • placówkach oświatowych i kulturalnych,
 • mediach i wydawnictwach prasowych,
 • firmach doradztwa personalnego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Komentarze (0)