Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

12.01.2022

Turystyka i rekreacja – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2022

Studia na kierunku turystyka i rekreacja w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku turystyka i rekreacja w SGGW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku turystyka i rekreacja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ekonomia
 • komunikowanie społeczne
 • prawo w turystyce
 • zagrożenia zdrowotne w turystyce
 • historia architektury i sztuki
 • geografia turystyczna Polski
 • ekonomika turystyki i rekreacji

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to jedna z najbardziej popularnych szkół wyższych w naszym kraju. Jakie kierunki kształcenia oferowane są kandydatom? Na przykład Turystyka i rekreacja, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszarów nauk przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych, na bazie których możliwe będzie przygotowanie do podejmowania działalności w zakresie turystyki i rekreacji. Studenci uczą się organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w tej sferze, przygotowywania ofert turystycznych i rekreacyjnych dla różnych grup odbiorców, oraz poprawnego komunikowania się, także w języku obcym. Turystyka i rekreacja w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to także wiedza na temat potencjału turystycznego obszarów niezurbanizowanych, ochrony przyrody w Polsce, potrzeb i oczekiwań konsumenta w odniesieniu do terenów wypoczynkowych, a także budowania strategii nowego produktu turystycznego oraz analizowania istniejących produktów.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: ekonomia, komunikowanie społeczne, prawo w turystyce, zagrożenia zdrowotne w turystyce, historia architektury i sztuki, geografia turystyczna Polski, ekonomika turystyki i rekreacji, zarządzanie jakością w turystyce, hotelarstwo, analiza rynku usług turystycznych, przedsiębiorczość, turystyka dzieci i młodzieży, organizacja turystyki na obszarach wiejskich. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Turystyki i rekreacji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie będą mogli wykorzystać w biurach podróży, hotelach i ośrodkach wypoczynkowych, ośrodkach sportowych i rekreacyjnych oraz centrach rekreacji, gospodarstwach agroturystycznych, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych.

 

Opinie

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie opinie? Ola, studentka Turystyki i rekreacji mówi:

„Ciężko opisać wszystkie korzyści, które płyną ze studiowania w SGGW. Dla mnie, dla studentki Turystyki i rekreacji, najważniejsze jest to, że dzięki nauce mogę poznać mnóstwo ciekawych regionów, terenów kraju, o których wcześniej nawet nie miałam pojęcia.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

TURYSTYKA I REKREACJA - ważne informacje

Turystyka i rekreacja studia Warszawa

Turystyka i rekreacja studia

Turystyka i rekeacja studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Turystykę i rekreacje:

Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozpoznawania głównych nurtów w architekturze i sztuce,
 • procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie człowieka w czasie pracy i wypoczynku,
 • psychicznych mechanizmów czynności ludzkich,
 • relacji między organizmami żywymi a środowiskiem,
 • zarządzania i kierowania przedsiębiorstwami, instytucjami i organizacjami,
 • problemów współczesnej turystyki,
 • identyfikowania uwarunkowań rozwoju turystyki,
 • analizy procesów dokonujących się w obszarze rekreacji,
 • organizowania ruchu turystycznego,
 • ekonomiki turystyki i rekreacji,
 • pedagogiki czasu wolnego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Turystyka i rekreacja:

Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach podróży,
 • hotelach i ośrodkach wypoczynkowych,
 • ośrodkach sportowych i rekreacyjnych oraz centrach rekreacji,
 • gospodarstwach agroturystycznych,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • organizacjach społecznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Komentarze (0)