Weterynaria

Weterynaria

Weterynaria – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2021

Studia na kierunku weterynaria w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5,5 roku (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku weterynaria znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia zwierząt
 • histologia i embriologia
 • biologia komórki
 • fizjologia molekularna komórki
 • biochemia
 • fizjologia zwierząt
 • chów i hodowla zwierząt
 • epidemiologia weterynaryjna

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stanowi znaczący punkt na mapie rodzimego kształcenia wyższego. Ofertę dydaktyczną tworzy niemal czterdzieści kierunków, w gronie których kandydaci mogą wybrać Weterynarię, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i rozwinięcie umiejętności, które pozwalają na badanie stanu zdrowia zwierząt oraz rozpoznawanie, zapobieganie, zwalczanie i leczenie chorób, jak również wykonywanie zabiegów chirurgicznych, wydawanie opinii i orzeczeń lekarsko- weterynaryjnych, czy też wydawanie recept na leki i materiały medyczne.

Program nauczania zbudowany jest z następujących przedmiotów: anatomia zwierząt, histologia i embriologia, biologia komórki, fizjologia molekularna komórki, biochemia, fizjologia zwierząt, chów i hodowla zwierząt, epidemiologia weterynaryjna, anatomia porównawcza zwierząt, immunologia, anatomia topograficzna, patofizjologia, patomorfologia, diagnostyk kliniczna i laboratoryjna, higiena środków żywienia zwierząt, farmakologia stosowana. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Weterynarii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie będą mogli wykorzystać w lecznicach weterynaryjnych, jednostkach inspekcji weterynaryjnej, stacjach sanitarno- epidemiologicznych, laboratoriach kontrolnych i badawczych, stacjach hodowli zwierząt, placówkach naukowych, nadzorze produkcji żywności, zakładach farmaceutycznych, hurtowniach leków.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie opinie? Karolina, studentka Weterynarii mówi:

„Żeby pełnić obowiązki w jakiejkolwiek dziedzinie trzeba posiadać konkretną wiedzę i kwalifikacje. To wszystko dają mi studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – najlepszej uczelni w dziedzinie nauk przyrodniczych.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Weterynarię w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego:

Absolwent kierunku Weterynaria w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • praw biologicznych odnoszących się do rozwoju filogenetycznego i ontogenetycznego poszczególnych struktur organizmów zwierzęcych,
 • biologii komórki,
 • osługiwania się metodami i aparaturą stosowaną w laboratoriach biochemicznych,
 • rozpoznawania mikroskopowej i ultrastrukturalnej budowy tkanek i narządów zwierzęcych,
 • anatomii zwierząt,
 • rozpoznawania prawidłowych struktur i narządów w obrazowych metodach diagnostycznych,
 • fizjologii zwierząt,
 • oceny funkcjonowania mechanizmów odpornościowych,
 • genetyki ogólnej i weterynaryjnej,
 • mechanizmów choroby oraz efektów zaburzeń homeostazy,
 • toksykologii,
 • farmakologii weterynaryjnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Weterynaria:

Absolwent kierunku Weterynaria w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • lecznicach weterynaryjnych,
 • jednostkach inspekcji weterynaryjnej,
 • stacjach sanitarno- epidemiologicznych,
 • laboratoriach kontrolnych i badawczych,
 • stacjach hodowli zwierząt,
 • placówkach naukowych,
 • nadzorze produkcji żywności,
 • zakładach farmaceutycznych,
 • hurtowniach leków.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia weterynaryjne wybrać

Studia na kierunku Weterynaria - wszystko co musisz wiedzieć

Studia weterynaryjne w Warszawie

SGGW kierunki

Jakie są kierunki weterynaryjne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej

Komentarze (0)