Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2020/2021

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku, 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
 • biologiczne podstawy produkcji
 • budowa maszyn
 • ekologia i zarządzanie środowiskiem
 • eksploatacja techniczna
 • finanse i rachunkowość

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to szkoła wyższa, której historia sięga 1816 roku. Przez lata działalności, oferta edukacyjna powiększała się, i dzisiaj, w gronie niemal czterdziestu kierunków kształcenia kandydaci mogą obrać Zarządzanie i inżynierię produkcji, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z obszaru matematyki, fizyki, chemii i biologii przydatnej do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z zarządzaniem i inżynierią produkcji rolnej, leśnej oraz przetwórstwa żywności. Studenci poznają zasady zarządzania jakością, prowadzenia działalności gospodarczej oraz ekonomiki produkcji, jak również pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Zarządzanie i inżynieria produkcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to również wiedza na temat stanu obszarów wiejskich i czynników determinujących ich funkcjonowanie i rozwój.

Program nauczania składa się z takich przedmiotów jak: automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, biologiczne podstawy produkcji, budowa maszyn, ekologia i zarządzanie środowiskiem, eksploatacja techniczna, finanse i rachunkowość, inżynieria elektryczna, komputerowe przetwarzanie danych, laboratorium sterowników, logistyka w przedsiębiorstwie, marketing, inżynieria systemów. Jaka przyszłość czeka absolwentów tego kierunku? Osoby, które ukończyły Zarządzanie i inżynierię produkcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych działających w sektorze rolnym, leśnym lub żywnościowym, biurach doradczych, jednostkach administracji lokalnej, instytutach badawczych.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z nauką, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, porównują oferty kształcenia, sprawdzają programy nauczania. Aby pozbyć się wszelakich wątpliwości, należy zadać proste pytanie: Jakie ma Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie opinie? Łukasz, student Zarządzania i inżynierii produkcji mówi:

„Studia w SGGW to chyba jedyna możliwość, aby przygotować się do pracy w szeroko pojętym rolnictwie. Nie ma drugiej tak prestiżowej i szanowanej uczelni z tego obszaru tematycznego. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie i inżynierię produkcji:

Absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • matematycznego opisu zjawisk fizycznych i zagadnień technicznych,
 • procesów ekonomicznych i zasad sterowania nimi,
 • prawa gospodarczego,
 • marketingowego planowania i realizacji przedsięwzięć,
 • ekologii i zarządzania środowiskowego,
 • zarządzania procesem produkcyjnym oraz usługami z wykorzystaniem narzędzi komputerowego wspomagania,
 • zarządzania jakością i bezpieczeństwem,
 • logistyki w przedsiębiorstwie,
 • doboru procesów produkcyjnych oraz opracowywania dokumentacji związanej z przepływem produkcji,
 • korzystania z aparatury pomiarowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji:

Absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych działających w sektorze rolnym, leśnym lub żywnościowym,
 • biurach doradczych,
 • jednostkach administracji lokalnej,
 • instytutach badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie są: matematyka, chemia, fizyka.

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Warszawie

SGGW kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Produkcji

Komentarze (0)