Zarządzanie i inżynieria produkcji - Warszawa

Zarządzanie i inżynieria produkcji - Warszawa

Zarządzanie i inżynieria produkcji - Warszawa
Dodaj do ulubionych

21.09.2023

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia Warszawa 2023 | woj. mazowieckie

Zarządzanie i inżynieria produkcji w Warszawie to 3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 17 różnych specjalności. Studia można podjąć na 4 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na zarządzaniu i inżynierii produkcji w Warszawie w 2023 r. zaczynają się od 5600 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Warszawie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Warszawie rozpocznie się 8 maja 2023 r. i potrwa do 30 września 2023 r. | Zarządzanie i inżynieria produkcji Warszawa - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Zarządzanie i inżynieria produkcji to kierunek studiów, który jest fuzją nauk technicznych, logistycznych i zarządzania. Studia w swoim programie mają zajęcia o charakterze teoretycznym i praktycznym, które nauczą studentów efektywnej pracy w grupie i zarządzania pracownikami. Studenci poznają tajniki wiedzy na temat materiałoznawstwa, grafiki i projektowania inżynierskiego.

Absolwent tego kierunku może szukać zatrudnienia w działach technologicznych i jakościowych międzynarodowych firm. Studia z zarządzania i inżynierii produkcji uczą podstaw projektowania stron i programowania, co pozwala na zatrudnienie w firmach związanych z branżą IT. Absolwenci kierunki zarządzanie i inżynieria produkcji posiadają też kompetencje do tego, aby rozpocząć pracę w centrach logistycznych, bądź własną działalność gospodarczą.

 

Uczelnie

W Warszawie zarządzenie i inżynierię produkcji możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznych: Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Inżynierii Produkcji SGGW), Politechnice Warszawskiej (Wydział Mechaniczny Technologiczny PW) oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Menadżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie.
 
Specjalności
Współczesne studia z zarządzania i inżynierii produkcji charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Warszawie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 5600 zł do 8520 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Warszawie >

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie i inżynieria produkcji - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie, które należą do kanonu nauk technicznych tak jak Zarządzanie i inżynieria produkcji, wymagają od kandydatów posiadania bardzo dobrze ugruntowanej wiedzy z zakresu nauk ścisłych i zdolności do logicznego myślenia.

W procesie rekrutacji na studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka.

Dlatego bardzo ważne jest, żebyś dobrze przygotował się do nadchodzącego egzaminu dojrzałości i osiągnął wysokie wyniki z matematyki, fizyki, chemii, informatyki, biologii, języka obcego, gdyż są to przedmioty odgrywające główną rolę podczas procesu rekrutacji na większości uczelni w Warszawie.

Pamiętaj, że procedury związane z aplikacją mogą ulegać zmianie, więc aby nie doświadczyć rozczarowania, śledź na bieżąco aktualne ustalenia władz wybranej przez siebie uczelni lub Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego.

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji Politechnika Warszawska - przedmioty maturalne

W rekrutacji 2023/2024 na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Warszawskiej uwzględniane są 3 przedmioty obowiązkowe: matematyka oraz język obcy, a także jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka lub biologia. dowiedz się więcej

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - przedmioty maturalne

Kandydaci na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w rekrutacji 2023/2024 prowadzonej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wśród przedmiotów maturalnych mogą uwzględnić: matematykę albo chemię, albo fizykę. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na zarządzanie i inżynierię produkcji w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Warszawie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie i inżynieria produkcji w Warszawie

Opis kierunku

Zarządzanie i inżynieria produkcji to interdyscyplinarny kierunek odzwierciedlający zapotrzebowanie współczesnego rynku zatrudniania. Studia w Warszawie pozwolą zdobyć wszechstronną wiedzę z pogranicza ekonomii, zarządzania czy finansów i rachunkowości. Studenci dowiedzą się również, jak wykorzystywać ja podczas praktycznego koordynowania działań produkcyjnych.
Zarządzanie i inżynieria produkcji należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane było przez ponad 8,9 tys. kandydatów (o 356 więcej niż rok wcześniej).
Wśród warszawskich uczelni publicznych zarządzanie i produkcja znałazło się wśród najpopularniejszych kierunków na Politechnice Warszawskiej (ponad 1,1 tys. zgłoszeń).
 

Praca po studiach

W programie tego kierunku znalazły się więc przedmioty ściśle związane z zarządzaniem oraz naukami inżynieryjnymi. Po zakończeniu kształcenia absolwenci będą mogli rozwijać się zawodowo na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych o zróżnicowanych profilach działalności.
 

Program studiów i przedmioty

Podczas warsztatowych zajęć praktycznych będziesz miał okazję zapoznać się zarówno z planowaniem, zarządzaniem zasobami i zespołami ludzkimi, jak i procesem tworzenia różnych materiałów.

Dla pierwszego członu nazwy studiowanego kierunku szczególnie ważne będzie zgłębienie przez każdego przyszłego absolwenta kompetencji interpersonalnych, pozwalających na skuteczne zarządzanie zespołami. Podczas pracy w grupie na pozycji lidera nauczysz się kierowania zespołem w sposób najkorzystniejszy dla efektu końcowego.

Lektorat z języka angielskiego da ci podstawy do rozmyślań o międzynarodowej karierze w światowych korporacjach. Chyba nie masz już wątpliwości, że Zarządzanie i inżynieria produkcji to coś, nad czym warto się pochylić?

W programie studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Ogólne cele kształcenia

Celem studiów zarządzanie i inżynieria produkcji jest przygotowanie absolwentów m.in. do: projektowania, organizacji i zarządzania procesami oraz systemami produkcyjnymi, systemami informatycznymi, ekonomiką produkcji, systemami jakości, zarządzaniem innowacjami i technologiami. Studenci tego kierunku uczą się rozwiązywania problemów z zakresu np. optymalizacji techniczno-ekonomicznej, planowania i rozwoju produkcji lub przedsiębiorstwa, a także kooperacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

Zarządzanie i inżynieria produkcji pozwala studentom zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: nauk o organizacji i zarządzaniu, a także nauk ekonomicznych, prawnym, społecznych i technicznych. Uczestnicy zajęć szkolą się w zakresie np. projektowania procesów biznesowych, stosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych, zarządzania projektami i wdrażenia systemów informatycznych czy programowania i algorytmizacji zagadnień organizacyjnych.

Absolwenci zarządzania i inżynierii produkcji mogą podjąć zatrudnienie np. w roli inżyniera procesowego w firmie produkcyjnej. Kompetencje osób, które ukończyły ten kierunek studiów, są cenione m.in. w polskich i zagranicznych firmach konsultingowych, które wdrażają nowoczesne systemy informatyczne wspierające zarządzanie. Ponadto studia te przygotowują absolwentów również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Gdzie studiować na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Warszawie?

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, w roku akademickim 2023/2024, Politechnika Warszawska oferuje 120 miejsc. Ponadto na kandydatów czekają bezpłatne studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz miejsca na studiach płatnych na PW oraz na uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 5600 zł do 8520 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji - uczelnie w Warszawie

czytaj dalej uczelnie w Warszawie

 

Limity miejsc

Kandydaci na poszczególne kierunki studiów przyjmowani są na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, w ramach którego tworzona jest lista rankingowa. Na studia dostają się osoby, które znajdują się na wystarczająco wysokich miejscach na liście – liczba miejsc na określonych kierunkach studiów jest ograniczona.

Limity miejsc na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Warszawie:

  • Politechnika Warszawska: 120
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: 120

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne w publicznych szkołach wyższych są bezpłatne. Za naukę w prywatnej szkole wyższej, a także za studia niestacjonarne w uczelni publicznej należy najczęściej zapłacić.

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia Warszawa - ceny 2023

  • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie – od 7680 zł
  • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie – od 5600 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się

do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych

promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Uczelnie informują kandydatów o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu na studia za pomocą prywatnych profilów w systemie IRK lub ERK. Termin publikacji wyników rekrutacji jest indywidualny dla każdej szkoły wyższej. Dzięki temu kandydaci mogą dowiedzieć się, które miejsce zajęli na liście rankingowej, a także, ile punktów zdobyli.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Warszawie:

  • Politechnika Warszawska – 18.07.2023
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – lipiec 2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Zakwalifikowani kandydaci mogą składać dokumenty rekrutacyjne do wybranej uczelni najczęściej niedługo po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Preferowana forma dostarczenia kompletnego zestawu dokumentów zależy od indywidualnej decyzji uczelni. Zazwyczaj szkoły wyższe pozwalają kandydatom doręczyć plik osobiście do siedziby szkoły – czasem jednak kandydaci mogą dokonać tego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne najczęściej można składać niedługo po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Kandydaci zazwyczaj mają na to kilka dni – spóźnienie lub dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na studia. Terminy, w których można doręczać pliki, są ustalane indywidualnie przez uczelnie.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Warszawie:

  • Politechnika Warszawska – od 19.07.2023 do 24.07.2023
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – lipiec 2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się

różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach

internetowych uczelni.

Uczelnie w Warszawie - kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Politechnika Warszawska (Wydział Mechaniczny Technologiczny PW) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Inżynierii Produkcji SGGW) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Warszawie

Wybór wymarzonego kierunku studiów to nie lada wyzwanie, przed którym stają wszyscy maturzyści. Jako że nastoletni wiek nie sprzyja podejmowaniu racjonalnych decyzji, wiele młodych ludzi kieruje się po poradę do starszych kolegów.

Jakub, student pierwszego roku Zarządzania i inżynierii produkcji w Warszawie, mówi:

„Od zawsze marzyłem o podjęciu studiów na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji. Nie byłem pewien, czy uda mi się dostać, jednak po wielu godzinach spędzonych na przygotowaniach do matury udało się. Nie wybrałbym innego kierunku studiów.”

Poziom i tryb studiów


Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Warszawie

Pokaż wszystkie

Kierunki inżynierskie i techniczne w Warszawie

fotonika
informatyka
nanoinżynieria
Rozwiń

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia