Zarządzanie i inżynieria produkcji - Warszawa

Zarządzanie i inżynieria produkcji - Warszawa

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Warszawie możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne
Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

23.06.2024

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia Warszawa 2024 | woj. mazowieckie

Zarządzanie i inżynieria produkcji w Warszawie to 3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 15 różnych specjalności. Studia przygotowują do wykonywania zawodu między innymi kierownika produkcji. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu optymalizacji procesów czy planowania produkcji.

Zarządzanie i inżynieria produkcji - Warszawa
Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Opis kierunku

Zarządzanie i inżynieria produkcji to kierunek studiów, który jest fuzją nauk technicznych, logistycznych i zarządzania. Studia w swoim programie mają zajęcia o charakterze teoretycznym i praktycznym, które nauczą studentów efektywnej pracy w grupie i zarządzania pracownikami. Studenci poznają tajniki wiedzy na temat materiałoznawstwa, grafiki i projektowania inżynierskiego.

Absolwent tego kierunku może szukać zatrudnienia w działach technologicznych i jakościowych międzynarodowych firm. Studia z zarządzania i inżynierii produkcji uczą podstaw projektowania stron i programowania, co pozwala na zatrudnienie w firmach związanych z branżą IT. Absolwenci kierunki zarządzanie i inżynieria produkcji posiadają też kompetencje do tego, aby rozpocząć pracę w centrach logistycznych, bądź własną działalność gospodarczą.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Warszawie rozpocznie się 6 maja 2024 r. i potrwa do 30 września 2024 r. | Zarządzanie i inżynieria produkcji Warszawa - terminy rekrutacji >

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Warszawie można podjąć na 4 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na zarządzaniu i inżynierii produkcji w Warszawie w 2024 r. zaczynają się od 6000 zł za pierwszy rok studiów, a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 na PW wyniósł 93 punkty.

Gdzie studiować kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Warszawie

W Warszawie zarządzenie i inżynierię produkcji możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznychPolitechnice Warszawskiej (Wydział Mechaniczny Technologiczny PW), Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Inżynierii Produkcji SGGW) oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Menadżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie.

 

Gdzie studiować zarządzanie i inżynierię produkcji bezpłatnie w Warszawie

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, w roku akademickim 2024/2025, Politechnika Warszawska oferuje 120 miejsc. Ponadto na kandydatów czekają bezpłatne studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz miejsca na studiach płatnych na PW oraz na uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 6000 zł do 9480 zł za pierwszy rok studiów.

 

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji - uczelnie w Warszawie

Sprawdź

Jakie wymagania podczas rekrutacji na zarządzanie i inżynierię produkcji w Warszawie

W procesie rekrutacji na studia w Warszawie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka. zarządzanie i inżynieria produkcji Warszawa - przedmioty maturalne

Kierunki studiów w Warszawie, które należą do kanonu nauk technicznych tak jak Zarządzanie i inżynieria produkcji, wymagają od kandydatów posiadania bardzo dobrze ugruntowanej wiedzy z zakresu nauk ścisłych i zdolności do logicznego myślenia.

Dlatego bardzo ważne jest, żebyś dobrze przygotował się do nadchodzącego egzaminu dojrzałości i osiągnął wysokie wyniki z matematyki, fizyki, chemii, informatyki, biologii, języka obcego, gdyż są to przedmioty odgrywające główną rolę podczas procesu rekrutacji na większości uczelni w Warszawie.

Pamiętaj, że procedury związane z aplikacją mogą ulegać zmianie, więc aby nie doświadczyć rozczarowania, śledź na bieżąco aktualne ustalenia władz wybranej przez siebie uczelni lub Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego.

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji Politechnika Warszawska - przedmioty maturalne

W rekrutacji 2024/2025 na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Warszawskiej uwzględniane są 3 przedmioty obowiązkowe: matematyka oraz język obcy, a także jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka lub biologia. dowiedz się więcej

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - przedmioty maturalne

Kandydaci na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w rekrutacji 2024/2025 prowadzonej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wśród przedmiotów maturalnych mogą uwzględnić: matematykę albo chemię, albo fizykę. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na zarządzanie i inżynierię produkcji w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Warszawie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Warszawie

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Warszawie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają trzy i pół roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające półtora roku lub dwa lata.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Poziom i tryb studiów

Uczelnie w Warszawie - kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Politechnika Warszawska (Wydział Mechaniczny Technologiczny PW) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Inżynierii Produkcji SGGW) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Podczas warsztatowych zajęć praktycznych będziesz miał okazję zapoznać się zarówno z planowaniem, zarządzaniem zasobami i zespołami ludzkimi, jak i procesem tworzenia różnych materiałów.

Dla pierwszego członu nazwy studiowanego kierunku szczególnie ważne będzie zgłębienie przez każdego przyszłego absolwenta kompetencji interpersonalnych, pozwalających na skuteczne zarządzanie zespołami. Podczas pracy w grupie na pozycji lidera nauczysz się kierowania zespołem w sposób najkorzystniejszy dla efektu końcowego.

Lektorat z języka angielskiego da ci podstawy do rozmyślań o międzynarodowej karierze w światowych korporacjach. Chyba nie masz już wątpliwości, że Zarządzanie i inżynieria produkcji to coś, nad czym warto się pochylić?

W programie studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Nabywane umiejętności

Celem studiów zarządzanie i inżynieria produkcji jest przygotowanie absolwentów m.in. do: projektowania, organizacji i zarządzania procesami oraz systemami produkcyjnymi, systemami informatycznymi, ekonomiką produkcji, systemami jakości, zarządzaniem innowacjami i technologiami. Studenci tego kierunku uczą się rozwiązywania problemów z zakresu np. optymalizacji techniczno-ekonomicznej, planowania i rozwoju produkcji lub przedsiębiorstwa, a także kooperacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

Zarządzanie i inżynieria produkcji pozwala studentom zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: nauk o organizacji i zarządzaniu, a także nauk ekonomicznych, prawnym, społecznych i technicznych. Uczestnicy zajęć szkolą się w zakresie np. projektowania procesów biznesowych, stosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych, zarządzania projektami i wdrażenia systemów informatycznych czy programowania i algorytmizacji zagadnień organizacyjnych.

Absolwenci zarządzania i inżynierii produkcji mogą podjąć zatrudnienie np. w roli inżyniera procesowego w firmie produkcyjnej. Kompetencje osób, które ukończyły ten kierunek studiów, są cenione m.in. w polskich i zagranicznych firmach konsultingowych, które wdrażają nowoczesne systemy informatyczne wspierające zarządzanie. Ponadto studia te przygotowują absolwentów również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Polecane:

 

Jakie są specjalności na zarządzaniu i inżynierii produkcji w Warszawie

Współczesne studia z zarządzania i inżynierii produkcji charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Warszawie: informatyczne systemy zarządzanialogistyka procesów wytwórczychzarządzanie systemami jakości w procesach wytwóryczychinżynieria obsługi procesów wytwórczychzarządzanie produkcjąsystemy cad/cam...

Sprawdź specjalności na zarządzaniu i inżynierii produkcji w Warszawie

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Warszawie

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Sprawdź

Zarządzanie i inżynieria produkcji w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier

Jaka praca po zarządzaniu i inżynierii produkcji

W programie tego kierunku znalazły się więc przedmioty ściśle związane z zarządzaniem oraz naukami inżynieryjnymi. Po zakończeniu kształcenia absolwenci będą mogli rozwijać się zawodowo na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych o zróżnicowanych profilach działalności.

czytaj dalej jaka praca po zarządzaniu i inżynierii produkcji

Jak wygląda rekrutacja na zarządzanie i inżynierię produkcji w Warszawie

Zarządzanie i inżynieria produkcji to interdyscyplinarny kierunek odzwierciedlający zapotrzebowanie współczesnego rynku zatrudniania. Studia w Warszawie pozwolą zdobyć wszechstronną wiedzę z pogranicza ekonomii, zarządzania czy finansów i rachunkowości. Studenci dowiedzą się również, jak wykorzystywać ja podczas praktycznego koordynowania działań produkcyjnych.

Zarządzanie i inżynieria produkcji należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane było przez ponad 8,7 tys. kandydatów (o 219 mniej niż rok wcześniej).

Zarządzanie i inżynieria produkcji - rekrutacja na uczelniach w Warszawie:

sprawdź rekrutacja na studia w Warszawie

 

Jakie progi na zarządzanie i inżynierię produkcji w Warszawie

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na zarządzanie i inżynierię produkcji na Politechnice Warszawskiej na rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej 93 punkty.

czytaj dalej 

 

Limity miejsc

Kandydaci na poszczególne kierunki studiów przyjmowani są na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, w ramach którego tworzona jest lista rankingowa. Na studia dostają się osoby, które znajdują się na wystarczająco wysokich miejscach na liście – liczba miejsc na określonych kierunkach studiów jest ograniczona.

Limity miejsc na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Warszawie:

  • Politechnika Warszawska: 120
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: 120

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

czytaj dalej

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Uczelnie informują kandydatów o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu na studia za pomocą prywatnych profilów w systemie IRK lub ERK. Termin publikacji wyników rekrutacji jest indywidualny dla każdej szkoły wyższej. Dzięki temu kandydaci mogą dowiedzieć się, które miejsce zajęli na liście rankingowej, a także, ile punktów zdobyli.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Warszawie:

  • Politechnika Warszawska – 18 lipca 2024
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Zakwalifikowani kandydaci mogą składać dokumenty rekrutacyjne do wybranej uczelni najczęściej niedługo po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Preferowana forma dostarczenia kompletnego zestawu dokumentów zależy od indywidualnej decyzji uczelni. Zazwyczaj szkoły wyższe pozwalają kandydatom doręczyć plik osobiście do siedziby szkoły – czasem jednak kandydaci mogą dokonać tego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne najczęściej można składać niedługo po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Kandydaci zazwyczaj mają na to kilka dni – spóźnienie lub dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na studia. Terminy, w których można doręczać pliki, są ustalane indywidualnie przez uczelnie.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Warszawie:

  • Politechnika Warszawska – od 19 do 24 lipca 2024
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Ile kosztują studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Warszawie

Studia stacjonarne na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ile kosztują studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Warszawie? Ceny w 2024 roku wahają się od 6000 zł do 9480 zł za pierwszy rok studiów.

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia Warszawa - ceny 2024

  • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie – od 8880 zł
  • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie – od 6000 zł

Sprawdź

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2024/2025). Szczegółowe informacje odnoszące się

do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych

promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

Poziom i tryb studiów


Zarządzanie i inżynieria produkcji w Warszawie

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Warszawie

Pokaż wszystkie

Jakie opinie mają studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Warszawie

Wybór wymarzonego kierunku studiów to nie lada wyzwanie, przed którym stają wszyscy maturzyści. Jako że nastoletni wiek nie sprzyja podejmowaniu racjonalnych decyzji, wiele młodych ludzi kieruje się po poradę do starszych kolegów.

Jakub, student pierwszego roku Zarządzania i inżynierii produkcji w Warszawie, mówi:

„Od zawsze marzyłem o podjęciu studiów na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji. Nie byłem pewien, czy uda mi się dostać, jednak po wielu godzinach spędzonych na przygotowaniach do matury udało się. Nie wybrałbym innego kierunku studiów.”

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia