Żywienie człowieka i ocena żywności

Żywienie człowieka i ocena żywności

Żywienie człowieka i ocena żywności – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

To najstarsza rolnicza uczelnia w kraju. Jakie kierunki proponuje kandydatom? Na przykład: Żywienie człowieka i ocena żywności, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat współzależności między pożywieniem, a organizmem człowieka na różnych poziomach: molekularnym, komórkowym, tkankowym, organizmu oraz populacji. Studenci poznają wpływ składników odżywczych na funkcjonowanie organizmu, zasady analizy stanu odżywienia i sposobu żywienia różnych grup populacyjnych, epidemiologię żywieniową, dietoterapię schorzeń powstałych na tle nieprawidłowego żywienia, reguły projektowania i charakterystyki żywności specjalnego przeznaczenia i żywności funkcjonalnej.

W programie nauczania zawarte są następujące przedmioty: żywienie człowieka, ocena żywienia, podstawy dietetyki, analiza żywności, toksykologia żywności, higiena żywności, towaroznawstwo żywności, technologia gastronomiczna, wyposażenie zakładów żywienia, opakowania i przechowalnictwo żywności, prawo żywnościowe, ochrona konsumenta, psychologia żywienia, zarządzanie bezpieczeństwem żywności, etyka w łańcuchu żywnościowym, ekonomika konsumpcji, socjologia żywienia. A co po studiach? Absolwenci Żywienia człowieka i oceny żywności w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywności oraz żywieniem człowieka, inspekcji urzędowej kontroli żywności, przedsiębiorstwach usług gastronomicznych i cateringowych, organizacjach zajmujących się ochroną konsumentów, jednostkach badawczych i konsultingowych w zakresie rynku żywności, placówkach zajmujących się edukacją żywieniową.

Czy wybór uczelni może być łatwy? Oczywiście, że tak. Wybierając się na studia do stolicy, warto wiedzieć: Jakie ma Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie opinie? Marlena, studentka Żywienia człowieka i oceny żywności mówi:

„SGGW to jedyna uczelnia, na której znalazłam tak wnikliwy i szczegółowy program nauki i badań w dziedzinie, która mnie interesuje. Studia są wyczerpujące, ale w takim znaczeniu, że zdobywamy wiedzę kompletną, na dodatek o praktycznym wymiarze.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Żywienie człowieka i ocenę żywności:

Absolwent kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • funkcjonowania organizmu człowieka,
 • uwarunkowań i metod diagnozowania sposobu żywienia i stanu odżywienia poszczególnych osób i grup populacyjnych,
 • potrzeb żywieniowych różnych grup populacyjnych odnośnie stosowanych diet, produktów spożywczych adresowanych do tych grup oraz systemów i organizacji żywienia,
 • metod wytwarzania i sposobów utrwalania żywności,
 • czynników determinujących jakość żywności,
 • metod zarządzania jakością żywności,
 • nowoczesnych technik analizy żywności,
 • prawidłowości i uwarunkowań konsumpcji żywności, z uwzględnieniem ludności miejskiej i z obszarów wiejskich.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności:

Absolwent kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywności oraz żywieniem człowieka,
 • inspekcji urzędowej kontroli żywności,
 • przedsiębiorstwach usług gastronomicznych i cateringowych,
 • organizacjach zajmujących się ochroną konsumentów,
 • jednostkach badawczych i konsultingowych w zakresie rynku żywności,
 • placówkach zajmujących się edukacją żywieniową.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Żywienie człowieka i ocena żywności w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie są: biologia, albo chemia, albo matematyka.

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia rolnicze wybrać

Studia na kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności - wszystko co musisz wiedzieć

Studia rolnicze w Warszawie

SGGW kierunki

Jakie są kierunki rolnicze w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Komentarze (0)