Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

23.03.2022

Bezpieczeństwo narodowe – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Wojkowej Akademii Technicznej w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w WAT
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • współczesne systemy polityczne
 • wiedza o państwie i prawie
 • matematyka
 • prawne podstawy bezpieczeństwa
 • polityka bezpieczeństwa
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • międzynarodowe stosunki wojskowe
 • strategia bezpieczeństwa narodowego
 • organizacja i zarządzanie

 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie oferuje kandydatom studia wojskowe i studia cywilne. W ramach tych drugich, zaprasza na kierunek Bezpieczeństwo narodowe, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy niezbędnej do pełnienia różnych funkcji administracyjnych i kierowniczych w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym kraju w dobie integracji europejskiej i nasilających się procesów globalizacji. Studenci uczą się analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Ponadto, poznają istotę bezpieczeństwa, jak również zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa.

 

Sprawdź

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie kierunki studiów

Wojskowa Akademia Techniczna rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Jakie przedmioty składają się na program nauczania kierunku Bezpieczeństwo narodowe w WAT? Na przykład: współczesne systemy polityczne, wiedza o państwie i prawie, matematyka, prawne podstawy bezpieczeństwa, polityka bezpieczeństwa, logistyka w sytuacjach kryzysowych, międzynarodowe stosunki wojskowe, strategia bezpieczeństwa narodowego, organizacja i zarządzanie. A co po studiach? Absolwenci Bezpieczeństwa narodowe w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie znajdą zatrudnienie w instytucjach administracji państwowej i podmiotach gospodarczych współpracujących z odpowiednimi instytucjami Unii Europejskiej, komórkach bezpieczeństwa firm, przedsiębiorstw, instytucji.

 

Opinie

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje zagubienie. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia będzie odpowiadać wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Jeśli ostatecznie, zdecydowaliście się na kierunek Bezpieczeństwo narodowe, warto zadać pytanie: Jakie ma Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie opinie? Szymon, student Bezpieczeństwa narodowego mówi:

„Dla mnie czymś oczywistym było, że w zakresie bezpieczeństwa narodowego najlepszą wiedzę uzyskam w Wojskowej Akademii Technicznej. To uczelnia dla tych, którzy chcą zgłębić dany temat w pełnej krasie. WAT to miejsce dla ambitnych.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - ważne informacje

Bezpieczeństwo narodowe studia Warszawa

Bezpieczeństwo narodowe studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo narodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy przyczyn sukcesów i porażek w tworzeniu i umacnianiu państwowości oraz bezpieczeństwa Polski w ujęciu historycznym,
 • interpretacji mapy fizycznej, gospodarczej i politycznej,
 • interpretacji przepisów prawnych,
 • analizowania kompetencji i zadań administracji rządowej i samorządowej,
 • współczesnych systemów politycznych,
 • kategorii bezpieczeństwa,
 • relacji między teorią a praktyką polityki bezpieczeństwa państwa,
 • misji, funkcji i zadań systemu bezpieczeństwa narodowego,
 • zarządzania kryzysowego,
 • międzynarodowych stosunków wojskowych i politycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo narodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach administracji państwowej i podmiotach gospodarczych współpracujących z odpowiednimi instytucjami Unii Europejskiej,
 • komórkach bezpieczeństwa firm,
 • komórkach bezpieczeństwa przedsiębiorstw,
 • komórkach bezpieczeństwa instytucji.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Decyzję w sprawie przyjęcia na określony kierunek studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje Komisja Rekrutacyjna tego kierunku, biorąc pod uwagę: wynik ukończenia studiów, stopień zgodności efektów kształcenia uzyskanych przez kandydata z efektami kształcenia wymaganymi do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów – S, wyrażony w procentach; kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów, wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Komentarze (0)