Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kierunki studiów

Biocybernetyka i Inżynieria biomedyczna – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 2021

Studia na kierunku biocybernetyka i inżynieria biomedyczna w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biocybernetyka i inżynieria biomedyczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • fizyka
 • biochemia
 • biologia
 • genetyka
 • propedeutyka medycyny
 • metrologia i systemy pomiarowe

 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie to prawie siedemdziesiąt lat tradycji edukacyjnych. W ramach ośmiu wydziałów, kandydaci odnajdą różne kierunki, w tym te, realizowane na studiach cywilnych. Przykład stanowi Biocybernetyka i Inżynieria biomedyczna, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z różnych dyscyplin; w zakresie biocybernetyki i inżynierii biomedyczna, informatyki, elektroniki, telekomunikacji, mechaniki oraz budowy i eksploatacji maszyn. Studenci poznają także nauki medyczne i nauki o zdrowiu, jak również istotne zagadnienia kultury fizycznej.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: matematyka, fizyka, biochemia, biologia, genetyka, propedeutyka medycyny, metrologia i systemy pomiarowe, podstawy mechaniki, wytrzymałość materiałów, prawo medyczne, sieci komputerowe, programowanie, algorytmy i struktury danych, analiza i synteza sygnałów. A co po studiach? Absolwenci Biocybernetyki i Inżynierii biomedycznej w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, sprzedażą, wypożyczaniem, leasingiem oraz obsługą i serwisem urządzeń medycznych, biomechatronicznych i rehabilitacyjnych, biurach projektowych, instytutach badawczych, administracji rządowej i samorządowej, szpitalach, sanatoriach.

 

Opinie

Przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z nauką, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, porównują oferty kształcenia, sprawdzają programy nauczania. Aby pozbyć się wszelakich wątpliwości, należy zadać proste pytanie: Jakie ma Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie opinie? Gabrysia, studentka Biocybernetyki i Inżynierii biomedycznej mówi:

„Studiuję w Wojskowej Akademii Technicznej, bo tutaj uzyskuje się wiedzę praktyczną, a co za tym idzie, już na ścieżce nauki można określić kierunek swojej drogi zawodowej.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA  - ważne informacje

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna studia Warszawa

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biocybernetykę i Inżynierię biomedyczną:

Absolwent kierunku Biocybernetyka i Inżynieria biomedyczna w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania i wytwarzania urządzeń biomechatronicznych i rehabilitacyjnych, bioprotez oraz sztucznych narządów i implantów,
 • modelowania i symulacji urządzeń biomechatronicznych i rehabilitacyjnych,
 • obsługi aparatury medycznej,
 • eksploatacji i serwisu systemów IT do urządzeń i systemów medycznych,
 • projektowania i programowania dla telemedycyny,
 • programowania mobilnych urządzeń mikrokontrolerowych i złożonych systemów komputerowych aparatury medycznej,
 • tworzenia i eksploatacji medycznych baz danych,
 • projektowania i integracji optoelektronicznych systemów diagnostycznych i terapeutycznych.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biocybernetyka i Inżynieria biomedyczna:

Absolwent kierunku Biocybernetyka i Inżynieria biomedyczna w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, sprzedażą, wypożyczaniem, leasingiem oraz obsługą i serwisem urządzeń medycznych, biomechatronicznych i rehabilitacyjnych,
 • biurach projektowych,
 • instytutach badawczych,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • szpitalach,
 • sanatoriach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biocybernetyka i inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej

Komentarze (0)