Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

Dodaj do ulubionych

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku biocybernetyka i inżynieria biomedyczna rozpocznie się 1 marca 2023 r. i potrwa do 14 lipca 2023 r. | biocybernetyka i inżynieria biomedyczna - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności biocybernetyka i inżynieria biomedyczna możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | biocybernetyka i inżynieria biomedyczna - uczelnie >

Opis kierunku

Kierunek Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna jest przedstawicielem nauk inżynieryjno- technicznych, w obszarze których spotykają się takie zagadnienia jak: informatyka techniczna i telekomunikacja, automatyka, elektronika i elektrotechnika, inżynieria biomedyczna oraz inżynieria mechaniczna. Dodatkową przestrzenią kształcenia są zagadnienia powiązane z naukami medycznymi.

 

Specjalności

Współczesne studia z biocybernetyki i inżynierii biomedycznej charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku biocybernetyka i inżynieria biomedyczna: biocybernetyka, biomechatronika i sprzęt rehabilitacyjny, elektronika biomedyczna, optoelektronika dla inżynierii biomedycznej.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku biocybernetyka i inżynieria biomedyczna najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna to kierunek złożony z wielu elementów. Studenci zdobywają wiedzę między innymi z zakresu matematyki, fizyki, genetyki, biochemii, biofizyki, metrologii i systemów pomiarowych, analizy i syntezy sygnałów, czy techniki mikrofalowej. Z bogatą wiedzą będą mogli podjąć zatrudnienie między innymi w biurach projektowych, instytutach badawczych, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i serwisem urządzeń medycznych, jednostkach służby zdrowia, czy organach administracji rządowej i samorządowej.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna to kierunek z obszaru nauk inżynieryjno- technicznych, a zatem w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia największe znaczenie mają przedmioty ścisłe, na czele z matematyką.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna studia I stopnia

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA?

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna to kierunek realizowany na studiach pierwszego stopnia, dający studentom możliwość obrania specjalności, które wybierane są po trzecim semestrze nauki.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności.

Studenci kierunku Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna poruszają się po obszarach: Biocybernetyki, Biomechatroniki i sprzętu rehabilitacyjnego, Elektroniki biomedycznej oraz Optoelektroniki dla inżynierii biomedycznej. Zaznajamiają się z zagadnieniami pomiaru i analizy ruchu człowieka, budowy i zasad działania urządzeń medycznych, urządzeń biomechatronicznych i rehabilitacyjnych, projektowania, doboru materiałów i technologii wytwarzania urządzeń rehabilitacyjnych i biomechatronicznych, bioprotez oraz sztucznych narządów i implantów.

Oprócz tego, pozyskują wiedzę z zakresu układów elektroniki analogowej i cyfrowej oraz elektroniki mikrofalowej, nowoczesnych materiałów i elementów elektronicznych, przetwarzania sygnałów, ultrasonografii, systemów zdalnej diagnostyki medycznej, tworzenia dedykowanych systemów akwizycji i przetwarzania danych medycznych do diagnostyki chorób i schorzeń.

Na tym jednak nie koniec. Studenci Biocybernetyki i inżynierii biomedycznej poznają algorytmy przetwarzania sygnałów, modelowanie komputerowe i symulacje systemów i urządzeń dla potrzeb sensoryki medycznej, zasady projektowania i integracji optoelektronicznych systemów diagnostycznych i terapeutycznych, zasady doboru i klasyfikacji materiałów implantacyjnych oraz instrumentarium medycznego, zasady obsługi aparatury medycznej.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA?

Studia na kierunku Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA?

Absolwenci studiów na kierunku Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna przygotowani są do pracy w zakresie szeroko rozumianej biocybernetyki i inżynierii biomedycznej. Oznacza to, że mogą pracować między innymi w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, sprzedażą, wypożyczaniem, leasingiem oraz obsługą i serwisem urządzeń medycznych, biomechatronicznych i rehabilitacyjnych, jednostkach obrotu handlowego aparaturą medyczną, instytutach naukowo- badawczych, punktach konsultingowych administracji medycznej, biurach projektowych, czy jednostkach klinicznych i ambulatoryjnych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna:

 • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, sprzedażą, wypożyczaniem, leasingiem oraz obsługą i serwisem urządzeń medycznych, biomechatronicznych i rehabilitacyjnych,
 • instytuty badawcze i biura projektowe związane z urządzeniami medycznymi, biomechatronicznymi i rehabilitacyjnymi,
 • biura projektowane związane z bioprotezami oraz sztucznymi narządami i implantami,
 • jednostki służby zdrowia,
 • serwisy sprzętu medycznego,
 • jednostki obrotu handlowego aparaturą medyczną,
 • punkty konsultingowe administracji medycznej,
 • jednostki badań i certyfikacji aparatury i wyrobów medycznych.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Kampus SGGW, Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ7Uo9z5gyGUcRIDBkBgu0pYo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/54566-sggw-kierunki.jpg Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie