Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

Dodaj do ulubionych

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3, 5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Kierunek Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna jest przedstawicielem nauk inżynieryjno- technicznych, w obszarze których spotykają się takie zagadnienia jak: informatyka techniczna i telekomunikacja, automatyka, elektronika i elektrotechnika, inżynieria biomedyczna oraz inżynieria mechaniczna. Dodatkową przestrzenią kształcenia są zagadnienia powiązane z naukami medycznymi.

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna to kierunek złożony z wielu elementów. Studenci zdobywają wiedzę między innymi z zakresu matematyki, fizyki, genetyki, biochemii, biofizyki, metrologii i systemów pomiarowych, analizy i syntezy sygnałów, czy techniki mikrofalowej. Z bogatą wiedzą będą mogli podjąć zatrudnienie między innymi w biurach projektowych, instytutach badawczych, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i serwisem urządzeń medycznych, jednostkach służby zdrowia, czy organach administracji rządowej i samorządowej.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna to kierunek z obszaru nauk inżynieryjno- technicznych, a zatem w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia największe znaczenie mają przedmioty ścisłe, na czele z matematyką.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA?

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna to kierunek realizowany na studiach pierwszego stopnia, dający studentom możliwość obrania specjalności, które wybierane są po trzecim semestrze nauki.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna możemy podzielić na:

1. Typ:

- studia I stopnia (inżynierskie).

2. Tryb:

- studia stacjonarne.

 

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności.

Studenci kierunku Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna poruszają się po obszarach: Biocybernetyki, Biomechatroniki i sprzętu rehabilitacyjnego, Elektroniki biomedycznej oraz Optoelektroniki dla inżynierii biomedycznej. Zaznajamiają się z zagadnieniami pomiaru i analizy ruchu człowieka, budowy i zasad działania urządzeń medycznych, urządzeń biomechatronicznych i rehabilitacyjnych, projektowania, doboru materiałów i technologii wytwarzania urządzeń rehabilitacyjnych i biomechatronicznych, bioprotez oraz sztucznych narządów i implantów.

Oprócz tego, pozyskują wiedzę z zakresu układów elektroniki analogowej i cyfrowej oraz elektroniki mikrofalowej, nowoczesnych materiałów i elementów elektronicznych, przetwarzania sygnałów, ultrasonografii, systemów zdalnej diagnostyki medycznej, tworzenia dedykowanych systemów akwizycji i przetwarzania danych medycznych do diagnostyki chorób i schorzeń.

Na tym jednak nie koniec. Studenci Biocybernetyki i inżynierii biomedycznej poznają algorytmy przetwarzania sygnałów, modelowanie komputerowe i symulacje systemów i urządzeń dla potrzeb sensoryki medycznej, zasady projektowania i integracji optoelektronicznych systemów diagnostycznych i terapeutycznych, zasady doboru i klasyfikacji materiałów implantacyjnych oraz instrumentarium medycznego, zasady obsługi aparatury medycznej.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA?

Studia na kierunku Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna trwają 3, 5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA?

Absolwenci studiów na kierunku Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna przygotowani są do pracy w zakresie szeroko rozumianej biocybernetyki i inżynierii biomedycznej. Oznacza to, że mogą pracować między innymi w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, sprzedażą, wypożyczaniem, leasingiem oraz obsługą i serwisem urządzeń medycznych, biomechatronicznych i rehabilitacyjnych, jednostkach obrotu handlowego aparaturą medyczną, instytutach naukowo- badawczych, punktach konsultingowych administracji medycznej, biurach projektowych, czy jednostkach klinicznych i ambulatoryjnych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna:

 • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, sprzedażą, wypożyczaniem, leasingiem oraz obsługą i serwisem urządzeń medycznych, biomechatronicznych i rehabilitacyjnych,
 • instytuty badawcze i biura projektowe związane z urządzeniami medycznymi, biomechatronicznymi i rehabilitacyjnymi,
 • biura projektowane związane z bioprotezami oraz sztucznymi narządami i implantami,
 • jednostki służby zdrowia,
 • serwisy sprzętu medycznego,
 • jednostki obrotu handlowego aparaturą medyczną,
 • punkty konsultingowe administracji medycznej,
 • jednostki badań i certyfikacji aparatury i wyrobów medycznych.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

Komentarze (0)