Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

Studia na kierunku biocybernetyka i inżynieria biomedyczna możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku biocybernetyka i inżynieria biomedyczna możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | biocybernetyka i inżynieria biomedyczna - uczelnie >

Opis kierunku

Kierunek Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna jest przedstawicielem nauk inżynieryjno- technicznych, w obszarze których spotykają się takie zagadnienia jak: informatyka techniczna i telekomunikacja, automatyka, elektronika i elektrotechnika, inżynieria biomedyczna oraz inżynieria mechaniczna. Dodatkową przestrzenią kształcenia są zagadnienia powiązane z naukami medycznymi.

 

Specjalności

Współczesne studia z biocybernetyki i inżynierii biomedycznej charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku biocybernetyka i inżynieria biomedyczna: biocybernetyka, biomechatronika i sprzęt rehabilitacyjny, elektronika biomedyczna, optoelektronika dla inżynierii biomedycznej.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku biocybernetyka i inżynieria biomedyczna najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna to kierunek złożony z wielu elementów. Studenci zdobywają wiedzę między innymi z zakresu matematyki, fizyki, genetyki, biochemii, biofizyki, metrologii i systemów pomiarowych, analizy i syntezy sygnałów, czy techniki mikrofalowej. Z bogatą wiedzą będą mogli podjąć zatrudnienie między innymi w biurach projektowych, instytutach badawczych, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i serwisem urządzeń medycznych, jednostkach służby zdrowia, czy organach administracji rządowej i samorządowej.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna to kierunek z obszaru nauk inżynieryjno- technicznych, a zatem w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia największe znaczenie mają przedmioty ścisłe, na czele z matematyką.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA?

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna to kierunek realizowany na studiach pierwszego stopnia, dający studentom możliwość obrania specjalności, które wybierane są po trzecim semestrze nauki.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności.

Studenci kierunku Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna poruszają się po obszarach: Biocybernetyki, Biomechatroniki i sprzętu rehabilitacyjnego, Elektroniki biomedycznej oraz Optoelektroniki dla inżynierii biomedycznej. Zaznajamiają się z zagadnieniami pomiaru i analizy ruchu człowieka, budowy i zasad działania urządzeń medycznych, urządzeń biomechatronicznych i rehabilitacyjnych, projektowania, doboru materiałów i technologii wytwarzania urządzeń rehabilitacyjnych i biomechatronicznych, bioprotez oraz sztucznych narządów i implantów.

Oprócz tego, pozyskują wiedzę z zakresu układów elektroniki analogowej i cyfrowej oraz elektroniki mikrofalowej, nowoczesnych materiałów i elementów elektronicznych, przetwarzania sygnałów, ultrasonografii, systemów zdalnej diagnostyki medycznej, tworzenia dedykowanych systemów akwizycji i przetwarzania danych medycznych do diagnostyki chorób i schorzeń.

Na tym jednak nie koniec. Studenci Biocybernetyki i inżynierii biomedycznej poznają algorytmy przetwarzania sygnałów, modelowanie komputerowe i symulacje systemów i urządzeń dla potrzeb sensoryki medycznej, zasady projektowania i integracji optoelektronicznych systemów diagnostycznych i terapeutycznych, zasady doboru i klasyfikacji materiałów implantacyjnych oraz instrumentarium medycznego, zasady obsługi aparatury medycznej.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA?

Studia na kierunku Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA?

Absolwenci studiów na kierunku Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna przygotowani są do pracy w zakresie szeroko rozumianej biocybernetyki i inżynierii biomedycznej. Oznacza to, że mogą pracować między innymi w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, sprzedażą, wypożyczaniem, leasingiem oraz obsługą i serwisem urządzeń medycznych, biomechatronicznych i rehabilitacyjnych, jednostkach obrotu handlowego aparaturą medyczną, instytutach naukowo- badawczych, punktach konsultingowych administracji medycznej, biurach projektowych, czy jednostkach klinicznych i ambulatoryjnych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna:

 • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, sprzedażą, wypożyczaniem, leasingiem oraz obsługą i serwisem urządzeń medycznych, biomechatronicznych i rehabilitacyjnych,
 • instytuty badawcze i biura projektowe związane z urządzeniami medycznymi, biomechatronicznymi i rehabilitacyjnymi,
 • biura projektowane związane z bioprotezami oraz sztucznymi narządami i implantami,
 • jednostki służby zdrowia,
 • serwisy sprzętu medycznego,
 • jednostki obrotu handlowego aparaturą medyczną,
 • punkty konsultingowe administracji medycznej,
 • jednostki badań i certyfikacji aparatury i wyrobów medycznych.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna studia I stopnia

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
 • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiVhlHiMJqkcR3LRNnD9vans Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Komentarze (1)

Wojciech odpowiedz

Czy jakiś student tego kierunku mógłby opowiedzieć o tym jak wygląda studiowanie, czy przedmioty są ciekawe, czy poziom nauczania jest wysoki? Najbardziej ciekawi mnie specjalność biomechatronika i sprzęt rehabilitacyjny