Elektronika i telekomunikacja

Elektronika i telekomunikacja

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kierunki studiów

Elektronika i Telekomunikacja – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 2021

Studia na kierunku elektronika i telekomunikacja w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie to studia inżynierskie, magisterskie lub jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku elektronika i telekomunikacja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza matematyczna
 • metodyka i techniki programowania
 • obwody i sygnały
 • elementy elektroniczne
 • miernictwo elektroniczne
 • języki programowania
 • technika mikrofalowa
 • układy cyfrowe

 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie kształci ponad dziesięć tysięcy studentów. Na jakich kierunkach? Na przykład Elektronice i Telekomunikacji, prowadzonych na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem nauki jest wykształcenie specjalistów z obszaru elektroniki profesjonalnej i użytkowej, współczesnych układów i systemów telekomunikacyjnych analogowych i cyfrowych, technik informacyjno-pomiarowych oraz przetwarzania danych i graficznej prezentacji wyników. Studenci poznają zagadnienia miernictwa elektronicznego, inżynierii materiałowej, przetwarzania sygnałów, układów analogowych i cyfrowych, technik bardzo wysokiej częstotliwości, optoelektroniki, języków programowania, systemów i sieci telekomunikacyjnych oraz konstrukcji urządzeń elektronicznych. Kierunek dostępny jest zarówno na studiach wojskowych, jak i cywilnych.

W programie nauczania widnieją takie przedmioty jak: analiza matematyczna, metodyka i techniki programowania, obwody i sygnały, elementy elektroniczne, miernictwo elektroniczne, języki programowania, technika mikrofalowa, układy cyfrowe, przetwarzanie sygnałów, anteny i propagacja fal, lokalne sieci komputerowe, sygnały i kodowanie, systemy transmisyjne, technika obliczeniowa i symulacyjna. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Elektroniki i Telekomunikacji w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie będą mogli wykorzystać w firmach zajmujących się instalacją i eksploatacją technicznych systemów bezpieczeństwa, przedsiębiorstwach produkujących urządzenia dla systemów ochrony, centrach zarządzania kryzysowego, jednostkach wojskowych, policji, zespołach projektujących elektroniczne systemy informacyjno-pomiarowe, urzędach miar.

 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie opinie? Wojtek, student Elektroniki i Telekomunikacji mówi:

„Studia w Wojskowej Akademii Technicznej dają zawód, konkretny fach, a przez to otwierają drzwi do kariery zawodowej, zarówno tej cywilnej, jak i wojskowej.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA - ważne informacje

Elektronika i telekomunikacja studia Warszawa

Elektronika i telekomunikacja studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Elektronikę i Telekomunikację:

Absolwent kierunku Elektronika i Telekomunikacja w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • eksploatacji analogowych i cyfrowych układów, urządzeń i systemów elektronicznych, telekomunikacyjnych, anten, techniki mikrofalowej oraz optoelektroniki,
 • projektowania układów analogowych i cyfrowych,
 • modelowania i symulacji systemów oraz komputerowego wspomagania procesu projektowania,
 • algorytmów przetwarzania sygnałów i danych pomiarowych,
 • oceny oraz badania niezawodności elementów i systemów,
 • instalowania i eksploatacji urządzeń i systemów zabezpieczenia technicznego różnorodnych obiektów.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Elektronika i Telekomunikacja:

Absolwent kierunku Elektronika i Telekomunikacja w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach zajmujących się instalacją i eksploatacją technicznych systemów bezpieczeństwa,
 • przedsiębiorstwach produkujących urządzenia dla systemów ochrony,
 • centrach zarządzania kryzysowego,
 • jednostkach wojskowych,
 • policji,
 • zespołach projektujących elektroniczne systemy informacyjno-pomiarowe,
 • urzędach miar,
 • pracowniach projektujących systemy budynków inteligentnych,
 • komórkach kontroli jakości w przedsiębiorstwach,
 • ośrodkach kontroli ruchu lotniczego,
 • ośrodkach kontroli ruchu powietrznego, lądowego oraz morskiego,
 • u operatorów sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja jest konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Elektronika i telekomunikacja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej

Komentarze (0)