Logistyka

Logistyka

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kierunki studiów

Logistyka – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 2021

Studia na kierunku logistyka w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • systemy produkcji
 • centra logistyczne
 • zarządzanie łańcuchem dostaw
 • projektowanie procesów logistycznych
 • zapasy w systemach logistycznych
 • negocjacje i techniki zakupowe
 • usługi logistyczne

 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie prowadzi kształcenie w ramach studiów wojskowych i cywilnych. W szerokiej ofercie dydaktycznej, pod literą „L”, kandydaci odnajdą kierunek Logistyka, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, na którą składają się zagadnienia nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania oraz obszaru menedżerskiego. Studenci uczą się zarządzać specjalistycznymi funkcjami i procesami logistycznymi a także kosztami, finansami, doborem personelu i jego szkoleniem, jak również posługiwać się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania kierunku Logistyka w Wojskowej Akademii Technicznej? Na przykład: systemy produkcji, centra logistyczne, zarządzanie łańcuchem dostaw, projektowanie procesów logistycznych, zapasy w systemach logistycznych, negocjacje i techniki zakupowe, usługi logistyczne, analiza danych w logistyce, ryzyko w systemach logistycznych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Logistyki w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach transportowych, przedsiębiorstwach spedycyjnych, przedsiębiorstwach dystrybucyjnych, magazynowych i handlowych, centrach usług logistycznych, uczelniach, jednostkach projektowych, jednostkach badawczo-rozwojowych, jednostkach doradczych, stacjach serwisowych i naprawczych, instytucjach zajmujących się funkcjonowaniem branży TSL.

 

Opinie

Jeśli kierunek studiów został wybrany, warto jeszcze dokładnie zastanowić się nad uczelnią, w której zdobywane będzie wykształcenie. Podstawowym pytaniem będzie: Jakie ma Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie opinie? Mariusz, student Logistyki mówi:

„Logistyka to popularna i bardzo ważna dyscyplina, więc konkurencja na rynku jest bardzo duża. Dlatego należy się uczyć, aby być najlepszym. Studia w Wojskowej Akademii Technicznej to poważny krok do osiągnięcia celów.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

LOGISTYKA - ważne informacje

Logistyka studia Warszawa

Logistyka studia

Logistyka studia online

Logistyka studia online w Warszawie

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Logistykę w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie:

Absolwent kierunku Logistyka w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • identyfikacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwie,
 • właściwego zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie,
 • obliczania, analizowania i oceny kosztów logistycznych,
 • posługiwania się odpowiednimi metodami sterowania zapasami w przedsiębiorstwie,
 • zasad organizacji transportu w przedsiębiorstwie,
 • zasad eksploatacji urządzeń transportowych,
 • wykorzystania sieci informatycznych i prawa w działalności logistycznej,
 • ochrony środowiska w motoryzacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Logistyka:

Absolwent kierunku Logistyka w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach transportowych,
 • przedsiębiorstwach spedycyjnych,
 • przedsiębiorstwach dystrybucyjnych, magazynowych i handlowych,
 • centrach usług logistycznych,
 • jednostkach projektowych,
 • jednostkach badawczo-rozwojowych,
 • jednostkach doradczych,
 • stacjach serwisowych i naprawczych,
 • instytucjach zajmujących się organizacją ruchu drogowego,
 • instytucjach zajmujących się funkcjonowaniem branży TSL.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Wydział Inżynierii Mechanicznej

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Wydział Inżynierii Mechanicznej

Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logistyka jest konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA II STOPNIA
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

Proces rekrutacji przebiega na podstawie wyników ukończenia studiów wyższych i wyników uzyskanych w czasie trwania studiów oraz posiadanych kompetencji. O przyjęcie na kierunek logistyka może ubiegać się wyłącznie kandydat posiadający co najmniej tytuł zawodowy inżyniera. Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia logistyczne wybrać

Studia na kierunku Logistyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia logistyczne w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna kierunki

Jakie są kierunki logistyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej

Komentarze (0)