Mechatronika

Mechatronika

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kierunki studiów

Mechatronika – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 2021

Studia na kierunku mechatronika w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie to studia inżynierskie, magisterskie lub jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku mechatronika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • grafika inżynierska
 • matematyka
 • metrologia
 • mechanika
 • nauka o materiałach
 • inżynieria wytwarzania
 • podstawy konstrukcji maszyn

 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie kształci studentów na ponad dwudziestu kierunkach. W bogatej ofercie dydaktycznej, zarówno cywilnej jak i wojskowej, kandydaci odnajdą kierunek Mechatronika, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń i systemów technicznych, charakteryzujących się strukturą realizowaną za pomocą zespołów mechanicznych, pneumatycznych, hydraulicznych, mikromechanicznych, elektromechanicznych, elektrycznych i optycznych, wraz z układem sterowania opartym o technikę mikroprocesorową.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania kierunku Mechatronika w WAT? Na przykład: grafika inżynierska, matematyka, metrologia, mechanika, nauka o materiałach, inżynieria wytwarzania, podstawy konstrukcji maszyn, optoelektronika, układy cyfrowe i mikroprocesorowe, metody identyfikacji i diagnostyki, programowanie obiektowe. A co po studiach? Absolwenci Mechatroniki w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie znajdą zatrudnienie w biurach konstrukcyjno- technologicznych, ośrodkach badawczo- rozwojowych, straży granicznej, policji, firmach zajmujących się ochroną osób i mienia, wojskach rakietowych, przedsiębiorstwach przemysłu obronnego.

 

Opinie

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie opinie? Igor, student Mechatroniki mówi:

„Studia w Wojskowej Akademii Technicznej to wykształcenie pozwalające poruszać się po różnych obszarach zawodowych, dlatego że zdobyta wiedza umożliwia pracę w różnych sektorach. To świetna uczelnia, w której każdy, kto jest zainteresowany zdobyciem nowoczesnej wiedzy, znajdzie coś dla siebie„

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

MECHATRONIKA - ważne informacje

Mechatronika studia Warszawa

Mechatronika studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Mechatronikę w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie:

Absolwent kierunku Mechatronika w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • stosowania aparatu matematycznego do opisu zagadnień mechanicznych i procesów technologicznych,
 • doboru materiałów inżynierskich do zastosowań technicznych,
 • automatyki i robotyki z teorią sterowania,
 • zarządzania procesami produkcji, automatyzacji i robotyzacji,
 • mechaniki technicznej i wytrzymałości materiałów,
 • metrologii technicznej i systemów pomiarowych,
 • komputerowego wspomagania procesu wytwarzania z wykorzystaniem: zaawansowanych technologii wytwarzania,
 • nowoczesnych czujników i układów pomiarowych oraz sposobów ich integracji z wykorzystaniem specjalizowanych komputerów i sterowników mikroprocesorowych,
 • modelowania pracy prochowych układów miotających oraz silników rakietowych,
 • gospodarki środkami bojowymi,
 • systemów przetwarzania sygnałów stacji naprowadzania rakiet,
 • systemów radiolokacyjnych i radiosterowania przeciwlotniczej techniki rakietowej,
 • urządzeń mikrofalowych,
 • eksploatacji i bojowego wykorzystania przeciwlotniczych zestawów rakietowych.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Mechatronika:

Absolwent kierunku Mechatronika w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach konstrukcyjno- technologicznych,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych,
 • straży granicznej,
 • policji,
 • firmach zajmujących się ochroną osób i mienia,
 • wojskach rakietowych,
 • przedsiębiorstwach podległych MON,
 • przedsiębiorstwach przemysłu obronnego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku mechatronika jest konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Mechatronika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej

Komentarze (0)