Architektura krajobrazu UR

Architektura krajobrazu – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie powstał na fundamencie prób nauczania rolnictwa na poziomie akademickim jeszcze w XVIII wieku. Obecnie, to jedna z najważniejszych szkół wyższych, a oferta dydaktyczna przyciąga każdego roku większą liczbę kandydatów. Jakie kierunki mogą oni wybrać? Na przykład Architekturę krajobrazu, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Architektura krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie realizowany jest na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji. Celem kształcenia jest nabycie umiejętności niezbędnych do kształtowania krajobrazu w skali planów regionalnych, w tym parków narodowych, parków krajobrazowych i innych obszarów prawnie chronionych, wykonywania prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu, czy też wykonywania oceny szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu. Ponadto, studenci rozwijają zdolność klasycznego i komputerowego dokumentowania i projektowania elementów krajobrazu, a także współpracy z osobami mającymi wpływ na treść, funkcję i formy krajobrazu.

Studia na kierunku Architektura krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie nie posiadają specjalności, a program nauczania składa się z następujących przedmiotów: matematyka, geometria wykreślna, biologia roślin, ekologia, historia sztuki i dziedzictwo kulturowe, ochrona środowiska przyrodniczego, bioróżnorodność, rysunek i rzeźba, fizjografia, gleboznawstwo, szata roślinna i fauny, budownictwo, instalacje budowlane i materiałoznawstwo, historia sztuki ogrodowej, grafika inżynierska, zasady projektowania krajobrazu, projektowanie obiektów architektury krajobrazu. A jaka przyszłość czeka absolwentów tego kierunku? Osoby, które ukończyły Architekturę krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie znajdą zatrudnienie w pracowniach projektowych, pracowniach konserwacji zabytków i ochrony środowiska, firmach konsultingowych, firmach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, firmach deweloperskich, urzędach administracji publicznej, administracji parków narodowych i krajobrazowych.

Okres wyboru studiów bywa nierzadko bardzo stresujący. Kandydaci na studia szukają, porównują, sprawdzają – wszystko po to, by potem nie żałować swojej decyzji. Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Dominika, studentka Architektury krajobrazu mówi:

„Uniwersytet Rolniczy w Krakowie to idealne miejsce na rozwijanie pasji i zainteresowań, a także stawianie poważnych kroków w przyszłość zawodową.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Architekturę krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie:

Absolwent kierunku Architektura krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się metodami matematycznymi w analizowaniu cech przestrzeni,
 • geometrycznego odwzorowywania i przekształcania przestrzeni,
 • biologii roślin,
 • rozpoznawania i stosowania roślin,
 • historii sztuki,
 • wykorzystywania rysunku, rzeźby, fotografii i technik plastycznych dla celów analiz przestrzennych,
 • istoty procesów glebotwórczych,
 • budownictwa, instalacji budowlanych i materiałoznawstwa,
 • historii sztuki ogrodowej,
 • zasad projektowania krajobrazu,
 • urządzania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu z wykorzystaniem dostępnych środków technicznych i materiałowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Architektura krajobrazu:

Absolwent kierunku Architektura krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie znajdzie zatrudnienie w:

 • pracowniach projektowych,
 • pracowniach konserwacji zabytków i ochrony środowiska,
 • firmach konsultingowych,
 • firmach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu,
 • firmach deweloperskich,
 • urzędach administracji publicznej,
 • administracji parków narodowych i krajobrazowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Architektura krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie są: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, lub matematyka. Ponadto, należy przejść egzamin praktyczny z rysunku odręcznego.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia architektoniczne wybrać

Studia na kierunku Architektura krajobrazu - wszystko co musisz wiedzieć

Studia architektoniczne w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki architektoniczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji UR 

Komentarze (0)