Bioinżynieria zwierząt

Bioinżynieria zwierząt

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - kierunki studiów

Bioinżynieria zwierząt – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 2021

Studia na kierunku bioinżynieria zwierząt na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bioinżynieria zwierząt znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • znaczenie zwierząt w rozwoju kulturowym człowieka
 • chemia ogólna
 • biofizyka
 • biologia komórki
 • mikrobiologia z elementami wirusologii
 • genetyka ogólna i populacyjna
 • anatomia zwierząt
 • biochemia zwierząt
 • histologia

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie kształci studentów uwzględniając wszystkie sfery działalności specjalistycznej w sektorach rolnym, leśnym i żywnościowym i jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania społeczno- ekonomiczne. W bogatej ofercie dydaktycznej, pod literą „B”, kandydaci odnajdą kierunek Bioinżynieria zwierząt, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy matematyczno- przyrodniczej, a przede wszystkim wiedzy z obszaru nowoczesnych metod i technik biologii molekularnej i inżynierii genetycznej, hodowli komórkowych i tkankowych, cytogenetyki i transgenezy zwierząt oraz inżynierii bioprocesowej i nanotechnologii wykorzystywanych w bioinżynierii zwierząt. Studenci przygotowywani są do pracy w laboratorium analitycznym i diagnostycznym oraz do stosowania współczesnych technik molekularnych w celu analizy materiału biologicznego i metod wykorzystywanych do modyfikacji organizmów zwierząt.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: znaczenie zwierząt w rozwoju kulturowym człowieka, chemia ogólna, biofizyka, biologia komórki, mikrobiologia z elementami wirusologii, genetyka ogólna i populacyjna, anatomia zwierząt, biochemia zwierząt, histologia, fizjologia zwierząt, zoologia, endokrynologia ogólna, podstawy neurobiologii, podstawy żywienia zwierząt, inżynieria tkankowa, markery genetyczne, immunologia, toksykologia. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Bioinżynierii zwierząt na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie będą mogli wykorzystać w przemyśle biotechnologicznym, jednostkach naukowo- badawczych, instytutach branżowych, laboratoriach badawczych i diagnostycznych, placówkach ochrony przyrody.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Weronika, studentka Bioinżynierii zwierząt mówi:

„Chyba nigdy na niczym nie zależało mi bardziej niż na studiach na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Dość powiedzieć, że na studia przyjechałam aż Gorzowa Wielkopolskiego.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

BIOINŻYNIERIA ZWIERZĄT - ważne informacje

Bioinżynieria zwierząt studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bioinżynierię zwierząt na Uniwersytecie Rolniczym:

Absolwent kierunku Bioinżynieria zwierząt na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowy komórki i zależności zachodzących pomiędzy organellami ją budującymi i ich funkcjami oraz możliwości ich technicznej transformacji,
 • struktury i właściwości podstawowych molekuł biologicznych,
 • metod, technik i technologii związanych z chowem, biotechnologią rozrodu zwierząt gospodarskich oraz modelowych dla człowieka,
 • różnorodności biologicznej organizmów,
 • wykonywania zadań badawczych,
 • wykonywania pomiarów i analiz,
 • projektowania i wykonywania manipulacji na materiale biologicznym.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bioinżynieria zwierząt:

Absolwent kierunku Bioinżynieria zwierząt na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle biotechnologicznym,
 • jednostkach naukowo- badawczych,
 • instytutach branżowych,
 • laboratoriach badawczych i diagnostycznych,
 • placówkach ochrony przyrody.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Bioinżynieria zwierząt - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UR 

Komentarze (0)