Bioinżynieria zwierząt

Bioinżynieria zwierząt

Bioinżynieria zwierząt – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie kształci studentów uwzględniając wszystkie sfery działalności specjalistycznej w sektorach rolnym, leśnym i żywnościowym i jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania społeczno- ekonomiczne. W bogatej ofercie dydaktycznej, pod literą „B”, kandydaci odnajdą kierunek Bioinżynieria zwierząt, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy matematyczno- przyrodniczej, a przede wszystkim wiedzy z obszaru nowoczesnych metod i technik biologii molekularnej i inżynierii genetycznej, hodowli komórkowych i tkankowych, cytogenetyki i transgenezy zwierząt oraz inżynierii bioprocesowej i nanotechnologii wykorzystywanych w bioinżynierii zwierząt. Studenci przygotowywani są do pracy w laboratorium analitycznym i diagnostycznym oraz do stosowania współczesnych technik molekularnych w celu analizy materiału biologicznego i metod wykorzystywanych do modyfikacji organizmów zwierząt.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: znaczenie zwierząt w rozwoju kulturowym człowieka, chemia ogólna, biofizyka, biologia komórki, mikrobiologia z elementami wirusologii, genetyka ogólna i populacyjna, anatomia zwierząt, biochemia zwierząt, histologia, fizjologia zwierząt, zoologia, endokrynologia ogólna, podstawy neurobiologii, podstawy żywienia zwierząt, inżynieria tkankowa, markery genetyczne, immunologia, toksykologia. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Bioinżynierii zwierząt na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie będą mogli wykorzystać w przemyśle biotechnologicznym, jednostkach naukowo- badawczych, instytutach branżowych, laboratoriach badawczych i diagnostycznych, placówkach ochrony przyrody.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Weronika, studentka Bioinżynierii zwierząt mówi:

„Chyba nigdy na niczym nie zależało mi bardziej niż na studiach na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Dość powiedzieć, że na studia przyjechałam aż Gorzowa Wielkopolskiego.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bioinżynierię zwierząt na Uniwersytecie Rolniczym:

Absolwent kierunku Bioinżynieria zwierząt na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowy komórki i zależności zachodzących pomiędzy organellami ją budującymi i ich funkcjami oraz możliwości ich technicznej transformacji,
 • struktury i właściwości podstawowych molekuł biologicznych,
 • metod, technik i technologii związanych z chowem, biotechnologią rozrodu zwierząt gospodarskich oraz modelowych dla człowieka,
 • różnorodności biologicznej organizmów,
 • wykonywania zadań badawczych,
 • wykonywania pomiarów i analiz,
 • projektowania i wykonywania manipulacji na materiale biologicznym.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bioinżynieria zwierząt:

Absolwent kierunku Bioinżynieria zwierząt na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle biotechnologicznym,
 • jednostkach naukowo- badawczych,
 • instytutach branżowych,
 • laboratoriach badawczych i diagnostycznych,
 • placówkach ochrony przyrody.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Bioinżynieria zwierząt na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie są: biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka.

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Bioinżynieria zwierząt - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UR 

Komentarze (0)