Biotechnologia UR

Biotechnologia – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie to szkoła wyższa, której początki sięgają 1776 roku, kiedy to postulowano utworzenie w Akademii Krakowskiej Katedry Rolnictwa. Dzisiaj, uczelnia składa się siedmiu wydziałów, a jednym z proponowanych kandydatom kierunków jest Biotechnologia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Biotechnologia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie realizowany jest na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa. Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, złożonej z wielu dyscyplin, takich jak: mikrobiologia, biologia komórki, inżynieria genetyczna, biologia molekularnej, genetyka, biofizyka, biochemia, czy anatomia i fizjologia roślin i zwierząt. Studenci przygotowują się do poruszania na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej.

Studia na kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie posiadają następujące specjalności: Biotechnologia stosowana (na pierwszym stopniu), Analityka biotechnologiczna, Biotechnologia stosowana (na drugim stopniu). Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: matematyka, fizyka, chemia ogólna i fizyczna, biologia komórki, biochemia, biologia molekularna, mikrobiologia ogólna, analiza i diagnostyka mikrobiologiczna, fizjologia zwierząt i człowieka z elementami anatomii, mikrobiologia przemysłowa, biochemia żywności, wirusologia, enzymologia, immunologia. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Biotechnologii na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie będą mogli wykorzystać w laboratoriach wykorzystujących materiał biologiczny jako przedmiot badań, analityki, kontroli i diagnostyki, jak również w przemyśle rolno- spożywczym, farmaceutycznym, w ochronie zdrowia i środowiska naturalnego.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z nauką, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, porównują oferty kształcenia, sprawdzają programy nauczania. Aby pozbyć się wszelakich wątpliwości, należy zadać proste pytanie: Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Roksana, studentka Biotechnologii mówi:

„Uniwersytet Rolniczy daje możliwość zdobycia wiedzy nowoczesnej i innowacyjnej. Szkoda nie korzystać z takiej szansy.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Biotechnologię na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wykonywania pomiarów,
 • wykorzystywania praw przyrody w technice,
 • biochemicznych, molekularnych i komórkowych podstaw funkcjonowania organizmów,
 • ilościowego opisu procesów jednostkowych,
 • metodologii pracy doświadczalnej,
 • stosowania systemów zarządzania jakością w biotechnologii,
 • opisu właściwości i reaktywności związków nieorganicznych,
 • planowania i prowadzenia prac doświadczalnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Biotechnologia:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie znajdzie zatrudnienie w:

 • laboratoriach wykorzystujących materiał biologiczny jako przedmiot badań, analityki, kontroli i diagnostyki,
 • przemyśle rolno- spożywczym,
 • przemyśle farmaceutycznym,
 • ochronie zdrowia i środowiska naturalnego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Biotechnologia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie są: biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Biotechnologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa UR 

Komentarze (0)