Biotechnologia - Kraków
Dodaj do ulubionych

02.06.2023

Biotechnologia studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Biotechnologia w Krakowie to 3-letnie lub 3,5-letnie studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie) oraz 1,5-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 3 różne specjalności. Studia można podjąć na 3 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej). 

Studia na kierunku biotechnologia w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku biotechnologia w Krakowie rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 20 września 2023 r. | Biotechnologia Kraków - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Procesy biologiczne coraz częściej wykorzystywane są na przemysłową skalę – biotechnologia to dziedzina, która szczegółowo opisuje to zjawisko. Studenci mogą liczyć na zdobycie interdyscyplinarnego wykształcenia, z zakresu m.in. biologii, chemii, genetyki czy inżynierii chemicznej. Podczas studiów można poznać wiele nowoczesnych technik badawczych oraz nauczyć się specyfiki pracy w laboratorium.

Biotechnologia wykorzystywana jest w różnych dziedzinach przemysłu, dlatego też absolwenci nie powinni mieć problemu ze znalezieniem pracy. Zdobyte umiejętności można wykorzystać w branży chemicznej, spożywczej lub farmaceutycznej oraz w laboratoriach diagnostycznych.
 

Uczelnie

W Krakowie biotechnologię możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 3 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Wydział Biochemii, Biotechnologii i Biofizyki UJ), Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa URK) oraz Politechncie Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej PK).
 
Specjalności
Współczesne studia z biotechnologii charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Krakowie na kierunku biotechnologia w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku biotechnologia w uczelniach publicznych są bezpłatne. 

 

czytaj dalej wszystko o Biotechnologia - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek BIOTECHNOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Biotechnologia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku biotechnologia

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie biotechnologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku ochrona środowiska

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek biotechnologia w Krakowie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku biotechnologia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • matematyka

 

Kierunki studiów takie jak biotechnologia mają bardzo ścisły charakter, a na znalezienie się na listach osób przyjętych, mogą liczyć tylko najlepsi absolwenci szkół średnich. Jeżeli poważnie myślisz o rozpoczęciu nauki na tym kierunku, to swoje przygotowania do egzaminu dojrzałości zacznij już dziś. Będziesz musiał w swoich planach maturalnych uwzględnić zdawanie przedmiotów takich jak: biologia, matematyka, fizyka oraz chemia.

Zadanie to nie jest łatwe, ale uzyskanie bardzo dobrych wyników na maturze, pomoże ci także podczas dalszej nauki, ponieważ od studentów biotechnologii oczekuje się już bardzo dużej wiedzy także na pierwszym etapie kształcenia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Biotechnologia w Krakowie

Jak wyglądają studia na kierunku biotechnologia w Krakowie?

Studia w Krakowie  na kierunku biotechnologia możesz rozpocząć zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Studia stacjonarne, czyli dzienne to forma kształcenia, która ma charakter regularnych spotkań w trakcie trwania tygodnia. Jeżeli tę opcję nauki wybierze się na uczelni państwowej, to jej dodatkowym atutem jest brak uiszczania opłat za czesne.

Z kolei studia niestacjonarne, czyli zaoczne, to idealna propozycja dla wszystkich osób, którym zależy na dalszym rozwoju intelektualnym, ale z różnych przyczyn nie mogą one kształcić się w trakcie trwania tygodnia. Zatem zajęcia odbywają się podczas zjazdów naukowych, organizowanych w weekend. Jest to nie wątpliwa oszczędność czasu, jednak należy pamiętać, że studenci zaoczni większość materiału teoretycznego muszą opanowywać we własnym zakresie, a studia te są płatne.

 

 

 

1. Dla kogo ten kierunek

Współcześnie coraz częściej mówi się o zdobyczach biotechnologii, która uważana jest za jedną najważniejszych nauk XXI w. Jednak czy kiedykolwiek odpowiadałeś sobie na pytanie, czym ona się dokładnie zajmuje? Sama nazwa tej dyscypliny wskazuje na jej interdyscyplinarny charakter, ponieważ ona łączy w sobie zarówno zagadnienia związane z biologią, jak i technologiami. W najogólniejszym rozumieniu dziedzina ta zajmuje się procesami biologicznymi, które wykorzystywane w skali przemysłowej. W praktyce oznacza to, że biotechnologia jest wykorzystywana w praktycznie każdym sektorze przemysłowym – rolniczym, spożywczym, kosmetycznym itd.

Studia na kierunku biotechnologia to zatem idealna propozycja dla wszystkich tych osób, które chciałyby połączyć ścisłą wiedzę z praktycznymi umiejętnościami. Takie połączenie dziś stanowi jedną z najlepszych opcji, ponieważ wiąże się z gwarantem stabilnego zatrudnienia w przyszłości. Jeżeli w takim razie nauka przedmiotów ścisłych takich jak chemia i biologia nigdy nie stanowiły dla ciebie problemu, chcesz uczestniczyć w wielu fascynujących badaniach i mieć wpływ na kształtowanie się środowiska, to studia na kierunku biotechnologia będą dla ciebie stworzone!

 

2. Typ i tryb studiów:

 

Studia na kierunku biotechnologia możemy podzielić na:

 

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku biotechnologia w Krakowie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie lub licencjackie, które trwają od 3 do 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 1,5 roku.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątkuStudia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Uczelnie w Krakowie przygotowały dla swoich kandydatów bardzo rozbudowaną ofertę, tak by każda z osób, która myśli o rozpoczęciu nauki na kierunku biotechnologia, znalazła coś dla siebie. Zatem swoją edukację możesz rozpocząć na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Rolniczym oraz Politechnice Krakowskiej. Zastanów się, który z profili kształcenia będzie najbardziej odpowiadać twoim oczekiwaniom, ponieważ każdy z tych ośrodków akademickich dysponuje bardzo ciekawą ofertą zajęć.

 

4. Praca po studiach

Kierunki studiów w Krakowie  takie jak biotechnologia to prawdziwa inwestycja w przyszłość. Absolwenci krakowskich uczelni nie powinni mieć najmniejszego problemu ze znalezieniem pracy, która w pełni będzie odpowiadać kwalifikacjom, które otrzymali w trakcie trwania studiów. Zawód biotechnologa pozwala na rozpoczęcie wielu aktywności zawodowych.

Mogą być one ściśle związane z pracą badawczą, ponieważ jest to taka dyscyplina nauka, która wciąż bardzo prężnie się rozwija. Zatem na biotechnologów czekają przede wszystkim laboratoria, ośrodki naukowe, a także prestiżowe instytucje badawcze.

 

Oprócz tego każdy biotechnolog przygotowany jest do pracy w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, które zajmują się prowadzeniem procesów produkcyjnych w różnego rodzaju sektorach przemysłowych (chemicznym, spożywczym, rolniczym). Absolwenci studiów na kierunku biotechnologia mogą z powodzeniem wdrażać nowe rozwiązania produkcyjne. Zatem jeżeli pragniesz rozwijać się w zawodzie przyszłości, już dziś pomyśl o studiach biotechnologicznych!

 

5. Program studiów i przedmioty

Studenci, którzy poważnie myślą o rozpoczęciu studiów na kierunku biotechnologia, muszą mieć świadomość tego, ile intensywnej nauki na nich czeka. Program kształcenia musi obejmować wiele specjalistycznych zagadnień, a przedmioty podzielone są na kilka bloków tematycznych.

 

W programie studiów na kierunku biotechnologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka;
 • chemia;
 • fizyka;
 • biofizyka;
 • informatyka;
 • wszystkie niezbędne gałęzie biologii.

 

Podczas realizacji zagadnień związanych z tym blokiem, studenci otrzymają obligatoryjną wiedzę, na której będą oni opierać swoje dalsze kształcenie. Bez szczegółowej znajomości tych zagadnień nie zrozumieją oni skomplikowanych procesów, które wpisują się w biotechnologię. Zatem kształcenie kierunkowe studentów będzie obejmować naukę między innymi o:

 • inżynierii genetyczną i komórkową;
 • wykorzystaniu mikroorganizmów w procesach biotechnologicznych;
 • inżynierii białek;
 • przeciwciałach monoklonalnych;
 • mikrobiologii przemysłowej.

 

Oczywiście to tylko nieznaczny wycinek przedmiotów, z którymi zetkną się studenci w trakcie całego toku nauki. Biotechnologowie uznawani są jedną z bardziej prestiżowych i przyszłościowych grup zawodowych, właśnie ze względu na wszechstronność wiedzy. Jednak same kwalifikacje to jeszcze nie wszystko.

Kierunki studiów takie jak biotechnologia mają wpisane w swój program nauczania przede wszystkim ćwiczenia praktyczne oraz laboratoria, tak by studenci mogli przede wszystkim rozwijać i doskonalić swoje zawodowe umiejętności. Dzięki temu studenci mogą zapoznać się z najnowszymi technikami badawczymi, a w przyszłości mogą oni wykorzystywać je w ramach pracy na specjalistycznych stanowiskach.

  

Ile trwają studia na kierunku biotechnologia w Krakowie?

Ile trwają studia na kierunku biotechnologia w Krakowie?

Studia na kierunku Biotechnologia w Krakowie, w zależności od typu studiów trwają od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Studia biologiczne na kierunku biotechnologia możemy podzielić na dwa komplementarne cykle kształcenia, które różnią się od siebie w zależności od tego, czy kształcenie odbywa się na politechnice, czy na uniwersytecie. W przypadku studiów na politechnice studia pierwszego stopnia trwają 3,5 roku.

Studenci biotechnologii zdobywają wtedy najważniejsze kwalifikacje i po obronie pracy inżynierskiej mogą rozpocząć pierwsze aktywności zawodowe, jednak nie będą oni jeszcze posiadać pełni uprawnień. Mogą je dać jedynie studia drugiego stopnia. Studenci politechniki swoją wiedzę i umiejętności będą zatem poszerzać przez jeszcze 1,5 roku, a po pomyślnej obronie pracy dyplomowej, otrzymają tytuł magistra.

Z kolei studia pierwszego stopnia na kierunku biotechnologia na uniwersytecie to studia licencjackie. Trwają one krócej, ponieważ tylko 3 lata. Studenci również po ich zakończeniu mogą rozpocząć pierwsze aktywności, jednak zamiast tytułu inżyniera, posiadają tytuł licencjata. Szansę na znaczne poszerzenie kwalifikacji dają w tym przypadku dłuższe studia magisterskie. Trwają one bowiem dwa lata i dopiero po ich zakończeniu absolwenci mogą liczyć na pełny rozwój swojej kariery.

Biotechnologia w Krakowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3 do 3,5 roku licencjat / inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku biotechnologia w Krakowie?

Uczelnie w Krakowie kształcą najlepszych specjalistów, którzy mogą liczyć na szczególne docenienie na aktualnym rynku pracy. Dodatkowo biotechnologia jest nauką przyszłości, zatem każdy, kto zdecyduje się na naukę na tym kierunku, nie musi się martwić o zatrudnienie. Absolwenci tych studiów mogą rozwijać swoją karierę zawodową przede wszystkim w różnego rodzaju:

 • instytucjach badawczych;
 • laboratoriach;
 • organizacjach kontrolnych i diagnostycznych.

 

To praca, która dodatkowo pozwoli na nieustanne poszerzenie swoich horyzontów naukowych. Biotechnologowie mogą prowadzić badania z wykorzystaniem podstawowego materiału biologicznego. Absolwenci studiów na kierunku biotechnologia przygotowani są także do rozpoczęcia pracy w różnego rodzaju sektorach przemysłowych, w których wykorzystuje się materiał biologiczny. Dziś właściwie wszystkie największe sektory gospodarcze korzystają ze zdobyczy biotechnologii, której naczelnym celem jest usprawnianie oraz doskonalenie przemysłu:

 • chemicznego;
 • farmaceutycznego;
 • naftowego;
 • rolniczego;
 • spożywczego;
 • medycznego.

 

Okazuje się zatem, że biotechnologie to jedna z nielicznych grup zawodowych, która może swobodnie wybierać spośród wielu atrakcyjnych ofert pracy.

Gdzie studiować na kierunku biotechnologia w Krakowie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oferuje 80 miejsc, a Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 120 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

 

Kierunek biotechnologia - uczelnie w Krakowie

 

czytaj dalej uczelnie w Krakowie

 

Biotechnologia studia stacjonarne - uczelnie w Krakowie

 

Biotechnologia studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Krakowie

Uczelnie w Krakowie - kierunek biotechnologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ) stacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa URK) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed procesem rekrutacji na kierunek biotechnologia w Krakowie?

Co warto sprawdzić przed procesem rekrutacji na kierunek biotechnologia w Krakowie?

Kierunki studiów takie jak biotechnologia nie są stworzone dla każdego absolwenta szkoły średniej. Osoby, które poważnie myślą o kształceniu na tym kierunku, musi cechować zaangażowanie oraz pasja związana z poszerzeniem wiedzy. To kierunek wysoce specjalistyczny i ścisły, więc wyjątkowo trudny i nie odnajdą się na nim na przykład humaniści. Zatem, aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, już dziś odpowiedz sobie na kilka podstawowych pytań:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nigdy nie stanowiła dla ciebie problemu?
 • Czy od zawsze fascynowały cię zagadnienia związane z biologią?
 • Czy cechuje cię przenikliwość i analityczność myślenia?

 

Proces rekrtuacji i przedmioty

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to studia na kierunku biotechnologia mogą być dla ciebie dobrym wyborem. Jednak uświadomienie sobie tego, to dopiero początek drogi. Najpierw musisz świetnie przygotować się do egzaminu dojrzałości. To on będzie twoją podstawową bronią, a uzyskanie jak najlepszych wyników może sprawić, że znajdziesz się na listach osób przyjętych. Musisz wybierać spośród przedmiotów takich jak: biologia, chemia, matematyka, fizyka lub chemia. Aby mieć pewność, że twoja kandydatura zostanie w ogóle rozpatrzona, to musisz zdecydować się na zdawanie dwóch z nich co najmniej na poziomie rozszerzonym.

Jeżeli nie boisz się wyzwań, a nauka jest twoją mocną stroną, to rozważ udział w olimpiadzie przedmiotowej. Laureaci i finaliści tego typu konkursów mają szansę na znalezienie się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku studiów na kierunku biotechnologia rozważ udział w:

 • Olimpiadzie Matematycznej, Biologicznej lub Chemicznej;
 • Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości;
 • Olimpiadzie Wiedzy Technicznej itd.

 

Jeżeli już dostaniesz się na wymarzone studia, to nie zapomnij o terminowym złożeniu odpowiednich dokumentów. W pierwszej kolejności musisz na ogół dostarczyć zdjęcia do legitymacji, skany dowodu osobistego oraz oczywiście świadectwo maturalne.

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Krakowie

studia w Krakowie

 

BIOTECHNOLOGIA - ważne informacje

biotechnologia studia

studia biologiczne i przyrodnicze w Krakowie

studia biologiczne i przyrodnicze w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku biotechnologia w Krakowie?

Studia biologiczne w Krakowie na kierunku biotechnologia to przede wszystkim gwarant zatrudnienia w przyszłości. Jednak muszą się wiązać z pasją i zaangażowaniem.

Patryk, student biotechnologii, mówi:

Biotechnologia to kierunek przyszłości, dlatego go wybrałem. W przyszłości chciałbym rozpocząć pracę badawczą, a studia w Krakowie dają mi pewność, że moja wiedza będzie kompletna.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Biotechnologia Kraków studia i stopnia

Biotechnologia Kraków studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Biotechnologia Kraków studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biotechnologia w Krakowie

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w Krakowie

Rozwiń

Popularne kierunki biologiczne i przyrodnicze niestacjonarne w Krakowie

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia