Biotechnologia - Kraków

Biotechnologia - Kraków

Biotechnologia - Kraków

Studia w Krakowie na kierunku

biotechnologia

Odkryj kierunek biotechnologia w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Biotechnologia studia Kraków | woj. małopolskie

Dla kogo ten kierunek

Współcześnie coraz częściej mówi się o zdobyczach biotechnologii, która uważana jest za jedną najważniejszych nauk XXI w. Jednak czy kiedykolwiek odpowiadałeś sobie na pytanie, czym ona się dokładnie zajmuje? Sama nazwa tej dyscypliny wskazuje na jej interdyscyplinarny charakter, ponieważ ona łączy w sobie zarówno zagadnienia związane z biologią, jak i technologiami. W najogólniejszym rozumieniu dziedzina ta zajmuje się procesami biologicznymi, które wykorzystywane w skali przemysłowej. W praktyce oznacza to, że biotechnologia jest wykorzystywana w praktycznie każdym sektorze przemysłowym – rolniczym, spożywczym, kosmetycznym itd.

Studia na kierunku biotechnologia to zatem idealna propozycja dla wszystkich tych osób, które chciałyby połączyć ścisłą wiedzę z praktycznymi umiejętnościami. Takie połączenie dziś stanowi jedną z najlepszych opcji, ponieważ wiąże się z gwarantem stabilnego zatrudnienia w przyszłości. Jeżeli w takim razie nauka przedmiotów ścisłych takich jak chemia i biologia nigdy nie stanowiły dla ciebie problemu, chcesz uczestniczyć w wielu fascynujących badaniach i mieć wpływ na kształtowanie się środowiska, to studia na kierunku biotechnologia będą dla ciebie stworzone!

 

Program kształcenia i gdzie studiować

Uczelnie w Krakowie przygotowały dla swoich kandydatów bardzo rozbudowaną ofertę, tak by każda z osób, która myśli o rozpoczęciu nauki na kierunku biotechnologia, znalazła coś dla siebie. Zatem swoją edukację możesz rozpocząć na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Rolniczym oraz Politechnice Krakowskiej. Zastanów się, który z profili kształcenia będzie najbardziej odpowiadać twoim oczekiwaniom, ponieważ każdy z tych ośrodków akademickich dysponuje bardzo ciekawą ofertą zajęć.

Program kształcenia na kierunku biotechnologia musi obejmować wiele rozbudowanych zagadnień, tak by jego abiturienci otrzymali najbardziej rzetelną wiedzę. Podstawę kształcenia na tym kierunku stanowią przede wszystkim nauki ścisłe. Będą to oczywiście matematyka, biologia, fizyka i chemia. Tylko ich doskonała znajomość sprawi, że studenci zrozumieją skomplikowane procesy biotechnologiczne. Zatem każdy, kto poważnie myśli o rozpoczęciu nauki na tym kierunku, powinien być przygotowany na intensywny czas nauki.
 

Praca po studiach

Kierunki studiów w Krakowie takie jak biotechnologia to prawdziwa inwestycja w przyszłość. Abiturienci krakowskich uczelni nie powinni mieć najmniejszego problemu ze znalezieniem pracy, która w pełni będzie odpowiadać kwalifikacjom, które otrzymali w trakcie trwania studiów. Zawód biotechnologa pozwala na rozpoczęcie wielu aktywności zawodowych. Mogą być one ściśle związane z pracą badawczą, ponieważ jest to taka dyscyplina nauka, która wciąż bardzo prężnie się rozwija. Zatem na biotechnologów czekają przede wszystkim laboratoria, ośrodki naukowe, a także prestiżowe instytucje badawcze.

Oprócz tego każdy biotechnolog przygotowany jest do pracy w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, które zajmują się prowadzeniem procesów produkcyjnych w różnego rodzaju sektorach przemysłowych (chemicznym, spożywczym, rolniczym). Absolwenci studiów na kierunku biotechnologia mogą z powodzeniem wdrażać nowe rozwiązania produkcyjne. Zatem jeżeli pragniesz rozwijać się w zawodzie przyszłości, już dziś pomyśl o studiach biotechnologicznych!

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KRAKOWIE JEST KIERUNEK BIOTECHNOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek biotechnologia w Krakowie?

Kierunki studiów takie jak biotechnologia mają bardzo ścisły charakter, a na znalezienie się na listach osób przyjętych, mogą liczyć tylko najlepsi absolwenci szkół średnich. Jeżeli poważnie myślisz o rozpoczęciu nauki na tym kierunku, to swoje przygotowania do egzaminu dojrzałości zacznij już dziś. Będziesz musiał w swoich planach maturalnych uwzględnić zdawanie przedmiotów takich jak: biologia, matematyka, fizyka oraz chemia.

Zadanie to nie jest łatwe, ale uzyskanie bardzo dobrych wyników na maturze, pomoże ci także podczas dalszej nauki, ponieważ od studentów biotechnologii oczekuje się już bardzo dużej wiedzy także na pierwszym etapie kształcenia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE W KRAKOWIE

Harmonogram rekrutacji +

Każda osoba, która rozpoczyna studia, powinna bardzo szczegółowo zapoznać się z harmonogramem rekrutacji. Obowiązuje on na każdej uczelni wyższej i obejmuje on nie tylko ostateczny termin kwalifikacji kandydatów, lecz także czas rejestracji na studia oraz czas składania niezbędnych dokumentów do dziekanatu. Szczegółowe informacje na temat harmonogramu rekrutacji znajdziesz na stronach internetowych wybranych przez siebie ośrodków akademickich.

Maturzyści na wybrane przez siebie kierunki mogą rejestrować się na ogół już na przełomie kwietnia i maja. Liczą się wyłącznie punkty, a nie kolejność zgłoszeń kandydatów. Studia biotechnologiczne w Krakowie zaliczają się do grona prestiżowych kierunków. Pierwszy etap rekrutacji zostaje na ogół zamknięty w połowie lipca, tuż po ogłoszeniu wyników z egzaminów maturalnych. To także czas składania dokumentów oraz oczekiwania na rozpoczęcie roku akademickiego w październiku.

Uczelnie w Krakowie otwierają także dodatkowe etapy w sierpniu oraz wrześniu na te kierunki studiów, na które nie wypełniły się listy podczas pierwszego etapu rekrutacji. Jeżeli twoja kandydatura została odrzucona początkowo, nie zrażaj się, ponieważ być może szansę na rozpoczęcie wymarzonych studiów dostaniesz podczas kolejnych etów rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne +

Osoby zakwalifikowane na studia na kierunku biotechnologia muszą dostarczyć do dziekanatu zestaw podstawowych dokumentów. Pamiętaj, by nie zaniedbać tego etapu rekrutacji, ponieważ sprawi to, że zostaniesz skreślony z list osób przyjętych na studia. Każda z uczelni zestaw dokumentów ustala indywidualnie – szczegółowych wytycznych zawsze musisz szukać na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Muszą się znaleźć wśród nich na pewno:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
 • aktualna fotografia;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • różnego rodzaju podpisane umowy.

Opłaty rekrutacyjne +

Każda osoba, która chce wziąć udział w rekrutacji, musi wykonać odpowiednią opłatę rekrutacyjną. W przypadku jej niedokonania kandydatura w ogóle nie będzie mogła być rozważone. Uczelnie w Krakowie ustalają indywidualne opłaty rekrutacyjne, więc odpowiednio wcześnie zapoznaj się z tymi wytycznymi. Na ogół koszt takiej opłaty waha się od 85 do 150 zł w zależności od kierunku. Możesz jej dokonać za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu lub płatności elektronicznych (PayU). Pamiętaj, że liczy się czas księgowania przelewu, a nie data jego wykonania, więc zrób go wcześnie, a jego potwierdzenie okaż w dziekanacie uczelni.

Przedmioty kwalifikacyjne +

By dostać się na studia na kierunku biotechnologia w Krakowie, powinieneś odpowiednio wcześnie przygotować się do rekrutacji. Szansę na naukę mają wyłącznie najlepsi absolwenci szkół średnich. Powinieneś doskonale przygotować się z przedmiotów ścisłych, wśród których obowiązkowo znajdą się biologia oraz chemia. Dodatkowym atutem będą przedmioty takie jak matematyka, czy nawet fizyka. Ważnym przedmiotem, który w przyszłości ułatwi biotechnologom międzynarodową karierę, będzie także dowolnie wybrany język obcy nowożytny.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

Punkty, jakie otrzymają maturzyści podczas egzaminów dojrzałości, stanowią punkt wyjścia do ich przeliczenia. To, czy dany kandydat zakwalifikuje się na studia, zależy bowiem od tego, czy przedmioty, które zdawał na maturze są punktowe w procedurze rekrutacyjnej. Każdy kierunek studiów wiąże się ze zdawaniem innych przedmiotów. W przypadku kierunków biotechnologicznych będą to oczywiście przedmioty ścisłe. Przelicznik punktów kwalifikacyjnych uwzględnia także poziom, na jakim zdawany był dany przedmiot. Maturzyści zawsze mają do wybory dwa poziomy – podstawowy oraz rozszerzony.

Olimpiady oraz konkursy +

Prawdziwi pasjonaci nauk ścisłych, którzy w przyszłości chcieli by rozpocząć studia na kierunku biotechnologia w Krakowie, mogą pomyśleć o wzięciu udziału w prestiżowych olimpiadach oraz konkursach przedmiotowych. To propozycja jedynie dla najbardziej ambitnych uczniów o bardzo rozległej wiedzy. Warto podkreślić, że jest o co walczyć, ponieważ laureaci oraz finaliści stopnia centralnego znajdą się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku studiów medycznych rozważ olimpiady takie jak:

 • Olimpiada Biologiczna;
 • Olimpiada Chemiczna;
 • czy Olimpiada Matematyczna.

Pamiętaj, że bycie finalistą olimpiady nie zwalnia cię z obowiązku przystąpienia do egzaminów maturalnych.

Jak wyglądają studia na kierunku biotechnologia w Krakowie?

Studia w Krakowie na kierunku biotechnologia możesz rozpocząć zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Studia stacjonarne, czyli dzienne to forma kształcenia, która ma charakter regularnych spotkań w trakcie trwania tygodnia. Jeżeli tę opcję nauki wybierze się na uczelni państwowej, to jej dodatkowym atutem jest brak uiszczania opłat za czesne. Z kolei studia niestacjonarne, czyli zaoczne, to idealna propozycja dla wszystkich osób, którym zależy na dalszym rozwoju intelektualnym, ale z różnych przyczyn nie mogą one kształcić się w trakcie trwania tygodnia. Zatem zajęcia odbywają się podczas zjazdów naukowych, organizowanych w weekend. Jest to nie wątpliwa oszczędność czasu, jednak należy pamiętać, że studenci zaoczni większość materiału teoretycznego muszą opanowywać we własnym zakresie, a studia te są płatne.

 

Program studiów i przedmioty

Studenci, którzy poważnie myślą o rozpoczęciu studiów na kierunku biotechnologia, muszą mieć świadomość tego, ile intensywnej nauki na nich czeka. Program kształcenia musi obejmować wiele specjalistycznych zagadnień, a przedmioty podzielone są na kilka bloków tematycznych. Dwa najważniejsze z nich obejmują: przedmioty podstawowe oraz przedmioty kierunkowe. W pierwszej grupie znajdują się oczywiście kursy takie jak:

 • matematyka;
 • chemia;
 • fizyka;
 • biofizyka;
 • informatyka;
 • wszystkie niezbędne gałęzie biologii.

Podczas realizacji zagadnień związanych z tym blokiem, studenci otrzymają obligatoryjną wiedzę, na której będą oni opierać swoje dalsze kształcenie. Bez szczegółowej znajomości tych zagadnień nie zrozumieją oni skomplikowanych procesów, które wpisują się w biotechnologię. Zatem kształcenie kierunkowe studentów będzie obejmować naukę między innymi o:

 • inżynierii genetyczną i komórkową;
 • wykorzystaniu mikroorganizmów w procesach biotechnologicznych;
 • inżynierii białek;
 • przeciwciałach monoklonalnych;
 • mikrobiologii przemysłowej.

Oczywiście to tylko nieznaczny wycinek przedmiotów, z którymi zetkną się studenci w trakcie całego toku nauki. Biotechnologowie uznawani są jedną z bardziej prestiżowych i przyszłościowych grup zawodowych, właśnie ze względu na wszechstronność wiedzy. Jednak same kwalifikacje to jeszcze nie wszystko. Kierunki studiów takie jak biotechnologia mają wpisane w swój program nauczania przede wszystkim ćwiczenia praktyczne oraz laboratoria, tak by studenci mogli przede wszystkim rozwijać i doskonalić swoje zawodowe umiejętności. Dzięki temu studenci mogą zapoznać się z najnowszymi technikami badawczymi, a w przyszłości mogą oni wykorzystywać je w ramach pracy na specjalistycznych stanowiskach.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOTECHNOLOGIA KRAKÓW STUDIA STACJONARNE

BIOTECHNOLOGIA KRAKÓW STUDIA ZAOCZNE

 

biotechnologia studia Kraków

 

Ile trwają studia na kierunku biotechnologia w Krakowie?

Studia biologiczne na kierunku biotechnologia możemy podzielić na dwa komplementarne cykle kształcenia, które różnią się od siebie w zależności od tego, czy kształcenie odbywa się na politechnice, czy na uniwersytecie. W przypadku studiów na politechnice studia pierwszego stopnia trwają 3,5 roku. Pasjonaci biotechnologii zdobywają wtedy najważniejsze kwalifikacje i po obronie pracy inżynierskiej mogą rozpocząć pierwsze aktywności zawodowe, jednak nie będą oni jeszcze posiadać pełni uprawnień. Mogą je dać jedynie studia drugiego stopnia. Studenci politechniki swoją wiedzę i umiejętności będą zatem poszerzać przez jeszcze 1,5 roku, a po pomyślnej obronie pracy dyplomowej, otrzymają tytuł magistra.

Z kolei studia pierwszego stopnia na kierunku biotechnologia na uniwersytecie to studia licencjackie. Trwają one krócej, ponieważ tylko 3 lata. Studenci również po ich zakończeniu mogą rozpocząć pierwsze aktywności, jednak zamiast tytułu inżyniera, posiadają tytuł licencjata. Szansę na znaczne poszerzenie kwalifikacji dają w tym przypadku dłuższe studia magisterskie. Trwają one bowiem dwa lata i dopiero po ich zakończeniu abiturienci mogą liczyć na pełny rozwój swojej kariery.

 

Co warto sprawdzić przed procesem rekrutacji na kierunek biotechnologia w Krakowie?

Kierunki studiów takie jak biotechnologia nie są stworzone dla każdego abiturienta szkoły średniej. Osoby, które poważnie myślą o kształceniu na tym kierunku, musi cechować zaangażowanie oraz pasja związana z poszerzeniem wiedzy. To kierunek wysoce specjalistyczny i ścisły, więc wyjątkowo trudny i nie odnajdą się na nim na przykład humaniści. Zatem, aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, już dziś odpowiedz sobie na kilka podstawowych pytań:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nigdy nie stanowiła dla ciebie problemu?
 • Czy od zawsze fascynowały cię zagadnienia związane z biologią?
 • Czy cechuje cię przenikliwość i analityczność myślenia?

 

Proces rekrtuacji i przedmioty

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to studia na kierunku biotechnologia mogą być dla ciebie dobrym wyborem. Jednak uświadomienie sobie tego, to dopiero początek drogi. Najpierw musisz świetnie przygotować się do egzaminu dojrzałości. To on będzie twoją podstawową bronią, a uzyskanie jak najlepszych wyników może sprawić, że znajdziesz się na listach osób przyjętych. Musisz wybierać spośród przedmiotów takich jak: biologia, chemia, matematyka, fizyka lub chemia. Aby mieć pewność, że twoja kandydatura zostanie w ogóle rozpatrzona, to musisz zdecydować się na zdawanie dwóch z nich co najmniej na poziomie rozszerzonym.

Jeżeli nie boisz się wyzwań, a nauka jest twoją mocną stroną, to rozważ udział w olimpiadzie przedmiotowej. Laureaci i finaliści tego typu konkursów mają szansę na znalezienie się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku studiów na kierunku biotechnologia rozważ udział w:

 • Olimpiadzie Matematycznej, Biologicznej lub Chemicznej;
 • Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości;
 • Olimpiadzie Wiedzy Technicznej itd.

Jeżeli już dostaniesz się na wymarzone studia, to nie zapomnij o terminowym złożeniu odpowiednich dokumentów. W pierwszej kolejności musisz na ogół dostarczyć zdjęcia do legitymacji, skany dowodu osobistego oraz oczywiście świadectwo maturalne.
 

zasady rekrutacji na studia

 

biotechnologia studia Kraków

 

Jaka praca po studiach na kierunku biotechnologia w Krakowie?

Uczelnie w Krakowie kształcą najlepszych specjalistów, którzy mogą liczyć na szczególne docenienie na aktualnym rynku pracy. Dodatkowo biotechnologia jest nauką przyszłości, zatem każdy, kto zdecyduje się na naukę na tym kierunku, nie musi się martwić o zatrudnienie. Abiturienci tych studiów mogą rozwijać swoją karierę zawodową przede wszystkim w różnego rodzaju:

 • instytucjach badawczych;
 • laboratoriach;
 • organizacjach kontrolnych i diagnostycznych.

To praca, która dodatkowo pozwoli na nieustanne poszerzenie swoich horyzontów naukowych. Biotechnologowie mogą prowadzić badania z wykorzystaniem podstawowego materiału biologicznego. Abiturienci studiów na kierunku biotechnologia przygotowani są także do rozpoczęcia pracy w różnego rodzaju sektorach przemysłowych, w których wykorzystuje się materiał biologiczny. Dziś właściwie wszystkie największe sektory gospodarcze korzystają ze zdobyczy biotechnologii, której naczelnym celem jest usprawnianie oraz doskonalenie przemysłu:

 • chemicznego;
 • farmaceutycznego;
 • naftowego;
 • rolniczego;
 • spożywczego;
 • medycznego.

Okazuje się zatem, że biotechnologie to jedna z nielicznych grup zawodowych, która może swobodnie wybierać spośród wielu atrakcyjnych ofert pracy.


Jakie opinie mają studia na kierunku biotechnologia w Krakowie?

Studia biologiczne w Krakowie na kierunku biotechnologia to przede wszystkim gwarant zatrudnienia w przyszłości. Jednak muszą się wiązać z pasją i zaangażowaniem.

Patryk, student biotechnologii, mówi:

Biotechnologia to kierunek przyszłości, dlatego go wybrałem. W przyszłości chciałbym rozpocząć pracę badawczą, a studia w Krakowie dają mi pewność, że moja wiedza będzie kompletna.

KIERUNKI BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE W KRAKOWIE

Rozwiń

#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)