Biotechnologia

Biotechnologia

Biotechnologia

14.06.2022

Biotechnologia – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 2022

Studia na kierunku biotechnologia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku biotechnologia w UR KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 75

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biotechnologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia ogólna i fizyczna
 • biologia komórki
 • biochemia
 • biologia molekularna
 • mikrobiologia ogólna
 • analiza i diagnostyka mikrobiologiczna

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie to szkoła wyższa, której początki sięgają 1776 roku, kiedy to postulowano utworzenie w Akademii Krakowskiej Katedry Rolnictwa. Dzisiaj, uczelnia składa się siedmiu wydziałów, a jednym z proponowanych kandydatom kierunków jest Biotechnologia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, złożonej z wielu dyscyplin, takich jak: mikrobiologia, biologia komórki, inżynieria genetyczna, biologia molekularnej, genetyka, biofizyka, biochemia, czy anatomia i fizjologia roślin i zwierząt. Studenci przygotowują się do poruszania na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: matematyka, fizyka, chemia ogólna i fizyczna, biologia komórki, biochemia, biologia molekularna, mikrobiologia ogólna, analiza i diagnostyka mikrobiologiczna, fizjologia zwierząt i człowieka z elementami anatomii, mikrobiologia przemysłowa, biochemia żywności, wirusologia, enzymologia, immunologia. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Biotechnologii na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie będą mogli wykorzystać w laboratoriach wykorzystujących materiał biologiczny jako przedmiot badań, analityki, kontroli i diagnostyki, jak również w przemyśle rolno- spożywczym, farmaceutycznym, w ochronie zdrowia i środowiska naturalnego.

 

Opinie

Przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z nauką, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, porównują oferty kształcenia, sprawdzają programy nauczania. Aby pozbyć się wszelakich wątpliwości, należy zadać proste pytanie: Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Roksana, studentka Biotechnologii mówi:

„Uniwersytet Rolniczy daje możliwość zdobycia wiedzy nowoczesnej i innowacyjnej. Szkoda nie korzystać z takiej szansy.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

BIOTECHNOLOGIA - ważne informacje

Biotechnologia studia Kraków

Biotechnologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biotechnologię na Uniwersytecie Rolniczym:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wykonywania pomiarów,
 • wykorzystywania praw przyrody w technice,
 • biochemicznych, molekularnych i komórkowych podstaw funkcjonowania organizmów,
 • ilościowego opisu procesów jednostkowych,
 • metodologii pracy doświadczalnej,
 • stosowania systemów zarządzania jakością w biotechnologii,
 • opisu właściwości i reaktywności związków nieorganicznych,
 • planowania i prowadzenia prac doświadczalnych.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biotechnologia:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • laboratoriach wykorzystujących materiał biologiczny jako przedmiot badań, analityki, kontroli i diagnostyki,
 • przemyśle rolno- spożywczym,
 • przemyśle farmaceutycznym,
 • ochronie zdrowia i środowiska naturalnego.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Komentarze (0)