Inżynieria biosystemów

Inżynieria biosystemów

Inżynieria biosystemów – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie charakteryzuje się ofertą edukacyjną, która uwzględnia wszystkie sfery działalności specjalistycznej w sektorach rolnym, leśnym i żywnościowym. W gronie kierunków proponowanych kandydatom odnajdziemy, między innymi Inżynierię biosystemów, prowadzoną na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy dotyczącej wykorzystania nauk inżynieryjnych dla systemów biologicznych, która obejmuje analizy teoretyczne, projektowanie związane z wykorzystaniem maszyn i zaawansowanych technologicznie urządzeń w systemach produkcji. Studenci zaznajamiają się z zagadnieniami z obszaru sensoryki i automatyki oraz robotyki wykorzystywanej w szeroko pojętym sektorze gospodarki żywnościowej i komunalnej oraz segmencie nowoczesnych technologii.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: ekonomia, fizyka, technika cieplna, propedeutyka inżynierii biosystemów, grafika inżynierska, biosystemy roślinne, inżynieria materiałowa, mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów, elektrotechnika, systemy inżynierii produkcji szklarniowych, biosystemy zwierzęce, inżynieria pojazdów i maszyn, robotyzacja. A co po studiach? Absolwenci Inżynierii biosystemów na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie znajdą zatrudnienie w przemyśle rolno- spożywczym, leśnictwie, ekoenergetyce, administracji rządowej i samorządowej.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z nauką, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, porównują oferty kształcenia, sprawdzają programy nauczania. Aby pozbyć się wszelakich wątpliwości, należy zadać proste pytanie: Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Agata, studentka Inżynierii biosystemów mówi:

„Studia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie to mój pomysł na zdobycie wykształcenia i poważny krok w stronę drogi zawodowej. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię biosystemów na Uniwersytecie Rolniczym:

Absolwent kierunku Inżynieria biosystemów na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • eksploatacji zaawansowanych informatycznie obiektów technicznych,
  • nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych występujących w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym i leśnictwie, technice komunalnej i ekoenergetyce,
  • technik analitycznych,
  • systemów biologicznych, biotechnicznych, technologii precyzyjnych w rolnictwie i gospodarce komunalnej.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria biosystemów:

Absolwent kierunku Inżynieria biosystemów na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

  • biurach projektowych systemów produkcyjnych,
  • laboratoriach badawczych,
  • laboratoriach diagnostycznych,
  • przemyśle rolno- spożywczym,
  • administracji rządowej i samorządowej.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżyniria biosystemów - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki UR 

Komentarze (0)