Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - kierunki studiów

Inżynieria środowiska – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 2021

Studia na kierunku inżynieria środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • geodezja z fotogrametrią
 • mechanika płynów
 • hydrologia
 • meteorolo­gia i klimatologia
 • gleboznawstwo i torfoznawstwo

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zachowuje profil rolniczo- leśny, wzbogacany naukami przyrodniczymi, technicznymi, ekonomicznymi i weterynaryjnymi. W bogatej ofercie kształcenia znajdziemy, między innymi, kierunek Inżynieria środowiska, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem nauki jest wykształcenie specjalistów zdolnych do rozwiązywania zagadnień w zakresie kształtowania i ochrony środowiska, inżynierii wodnej oraz infrastruktury terenów wiejskich. Studenci pozyskują wiedzę niezbędną do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z ochroną, wykorzystaniem i przekształcaniem zasobów środowiskowych - zarówno w środowisku przestrzeni wiejskiej, jak i w środowisku przestrzeni zurbanizowanej.

Program nauczania składa się z takich przedmiotów jak: matematyka, fizyka, chemia, geodezja z fotogrametrią, mechanika płynów, hydrologia, meteorolo­gia i klimatologia, gleboznawstwo i torfoznawstwo, biologia i ekologia. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Inżynierii środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie będą mogli wykorzystać w biurach projektowych, przedsiębiorstwach wykonawczych, instytucjach nadzorujących i eksploatujących urządzenia wodne, komunalne i ochrony środowiska, administracji rządowej i samorządowej, instytucjach badawczych.

 

Opinie

Kandydaci na studia, zanim wybiorą najlepszą dla siebie uczelnię, zadają wiele pytań mających dać im najjaśniejszą odpowiedź o tym, co znajdą w przyszłej szkole wyższej. Warto więc zapytać: Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Ewelina, studentka Inżynierii środowiska mówi:

„Uniwersytet Rolniczy w Krakowie to jedna z najważniejszych uczelni w kraju i pewien klimat z tym związany można tutaj odczuć. Studia w tej szkole wyższej to ogromna przyjemność, ale i spora odpowiedzialność. To uczelnia dla ambitnych.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - ważne informacje

Inżynieria środowiska studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię środowiska na Uniwersytecie Rolniczym:

Absolwent kierunku Inżynieria środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie,
 • przewidywania, planowania i stosowania procesów chemicznych w neutralizacji zanieczyszczeń,
 • oceny zagrożeń biologicznych środowiska wewnętrznego i zewnętrznego,
 • zjawisk i praw rządzących przepływem płynów,
 • ogólnych praw ruchu i równowagi ciał materialnych oraz zjawisk fizycznych, którym podlegają odkształcane ciała stałe poddane działaniu obciążeń zewnętrznych,
 • oceny podstawowych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki,
 • procesów i praw determinujących obieg wody w geoekosystemach,
 • zjawisk i procesów zachodzących w atmosferze,
 • projektowania i stosowania urządzeń i technologii chroniących powietrze atmosferyczne,
 • gospodarki wodnej i ochrony wód,
 • projektowania i stosowania instalacji sanitarnych i gazowych,
 • gospodarki odpadami.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria środowiska:

Absolwent kierunku Inżynieria środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach projektowych,
 • przedsiębiorstwach wykonawczych,
 • instytucjach nadzorujących i eksploatujących urządzenia wodne, komunalne i ochrony środowiska,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • instytucjach badawczych,
 • firmach doradczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria środowiska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji UR 

Komentarze (0)