Inżynieria środowiska UR

Inżynieria środowiska – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zachowuje profil rolniczo- leśny, wzbogacany naukami przyrodniczymi, technicznymi, ekonomicznymi i weterynaryjnymi. W bogatej ofercie kształcenia znajdziemy, między innymi, kierunek Inżynieria środowiska, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Inżynieria środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie realizowany jest na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji. Założeniem nauki jest wykształcenie specjalistów zdolnych do rozwiązywania zagadnień w zakresie kształtowania i ochrony środowiska, inżynierii wodnej oraz infrastruktury terenów wiejskich. Studenci pozyskują wiedzę niezbędną do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z ochroną, wykorzystaniem i przekształcaniem zasobów środowiskowych - zarówno w środowisku przestrzeni wiejskiej, jak i w środowisku przestrzeni zurbanizowanej.

Studia na kierunku Inżynieria środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie posiadają następujące specjalności: Inżynieria sanitarna, Infrastruktura obszarów wiejskich, Inżynieria ekologiczna, Inżynieria wodna i sanitarna. Program nauczania składa się z takich przedmiotów jak: matematyka, fizyka, chemia, geodezja z fotogrametrią, mechanika płynów, hydrologia, meteorolo­gia i klimatologia, gleboznawstwo i torfoznawstwo, biologia i ekologia. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Inżynierii środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie będą mogli wykorzystać w biurach projektowych, przedsiębiorstwach wykonawczych, instytucjach nadzorujących i eksploatujących urządzenia wodne, komunalne i ochrony środowiska, administracji rządowej i samorządowej, instytucjach badawczych.

Kandydaci na studia, zanim wybiorą najlepszą dla siebie uczelnię, zadają wiele pytań mających dać im najjaśniejszą odpowiedź o tym, co znajdą w przyszłej szkole wyższej. Warto więc zapytać: Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Ewelina, studentka Inżynierii środowiska mówi:

„Uniwersytet Rolniczy w Krakowie to jedna z najważniejszych uczelni w kraju i pewien klimat z tym związany można tutaj odczuć. Studia w tej szkole wyższej to ogromna przyjemność, ale i spora odpowiedzialność. To uczelnia dla ambitnych.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Inżynierię środowiska na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie:

Absolwent kierunku Inżynieria środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie,
 • przewidywania, planowania i stosowania procesów chemicznych w neutralizacji zanieczyszczeń,
 • oceny zagrożeń biologicznych środowiska wewnętrznego i zewnętrznego,
 • zjawisk i praw rządzących przepływem płynów,
 • ogólnych praw ruchu i równowagi ciał materialnych oraz zjawisk fizycznych, którym podlegają odkształcane ciała stałe poddane działaniu obciążeń zewnętrznych,
 • oceny podstawowych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki,
 • procesów i praw determinujących obieg wody w geoekosystemach,
 • zjawisk i procesów zachodzących w atmosferze,
 • projektowania i stosowania urządzeń i technologii chroniących powietrze atmosferyczne,
 • gospodarki wodnej i ochrony wód,
 • projektowania i stosowania instalacji sanitarnych i gazowych,
 • gospodarki odpadami.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Inżynieria środowiska:

Absolwent kierunku Inżynieria środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie znajdzie zatrudnienie w:

 • biurach projektowych,
 • przedsiębiorstwach wykonawczych,
 • instytucjach nadzorujących i eksploatujących urządzenia wodne, komunalne i ochrony środowiska,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • instytucjach badawczych,
 • firmach doradczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Inżynieria środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie są: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka lub matematyka.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria środowiska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji UR 

Komentarze (0)