Leśnictwo

Leśnictwo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - kierunki studiów

Leśnictwo – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 2021

Studia na kierunku leśnictwo na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku leśnictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • hodowla lasu
 • produkcyjność lasu
 • ochrona lasu
 • pozyskiwanie drewna
 • gospodarka łowiecka
 • ekonomika leśnictwa
 • leśnictwo wielofunkcyjne

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie to szkoła wyższa mogąca pochwalić się prowadzeniem innowacyjnych badań w wielu dziedzinach, wpisujących się w interdyscyplinarne kierunki badań naukowych. A jakie kierunki kształcenia czekają na kandydatów? Na przykład Leśnictwo, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska leśnego, a także związanej z projektowaniem, urządzaniem, organizowaniem i zarządzaniem gospodarstwem leśnym zgodnie z zasadami zrównoważonej wielofunkcyjnej gospodarki leśnej czyli z uwzględnieniem praw przyrody. Studenci uczą się planować i organizować produkcję szkółkarską, zabiegi hodowlane oraz ochronę lasu przed zagrożeniami abiotycznymi, biotycznymi i antropogenicznymi, jak również organizować pozyskiwanie i transport surowców leśnych zgodnie z zasadami zachowania trwałości lasu. Leśnictwo na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie to także przygotowanie do sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych, do projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu oraz prowadzenia nadzoru inżynierskiego nad wykonawstwem prac leśnych i doskonaleniem poziomu ich technizacji.

Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania na kierunku Leśnictwo? Na przykład: hodowla lasu, produkcyjność lasu, ochrona lasu, pozyskiwanie drewna, gospodarka łowiecka, ekonomika leśnictwa, leśnictwo wielofunkcyjne, urządzenia ekosystemów leśnych, ochrona przyrody, prawodawstwo w leśnictwie, hodowla lasu w obiektach specjalnych, marketing w technice leśnej. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Leśnictwa na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie będą mogli wykorzystać w jednostkach administracji Lasów Państwowych, lasach komunalnych i lasach innych własności, parkach narodowych i krajobrazowych, biurach urządzania lasu, oraz w instytucjach związanych z leśnictwem, przestrzennym zagospodarowaniem kraju, bądź w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu leśnictwa.

 

Opinie

Przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z nauką, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, porównują oferty kształcenia, sprawdzają programy nauczania. Aby pozbyć się wszelakich wątpliwości, należy zadać proste pytanie: Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Filip, student Leśnictwa mówi:

„Uniwersytet Rolniczy to idealne miejsce do tego, aby zrozumieć przyrodę, pokochać ją i nauczyć się w jaki sposób najlepiej o nią dbać. To uczelnia dla ludzi, którzy szanują to, co mają obok siebie i mają świadomość, że jest im do niezbędne do życia.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

LEŚNICTWO - ważne informacje

Leśnictwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Leśnictwo na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja:

Absolwent kierunku Leśnictwo na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów fizjologicznych zachodzących w środowisku leśnym,
 • procesów biologicznych warunkujących życie na różnych poziomach jego organizacji,
 • opisu i interpretacji zjawisk i procesów klimatologicznych, meteorologicznych, hydrologicznych oraz glebowych występujących w przyrodzie,
 • produkcji materiału sadzeniowego,
 • planowania, wykonywania, kontrolowania prac hodowlanych w kolejnych fazach rozwojowych drzewostanu,
 • ochrony ekosystemów leśnych,
 • zasad eksploatacji maszyn leśnych,
 • projektowania leśnej infrastruktury inżynieryjnej,
 • oceny jakości surowców leśnych,
 • projektowania procesów pozyskiwania drewna,
 • pozyskiwania danych przestrzennych o lasach,
 • systemu finansowego i informatycznego Lasów Państwowych.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Leśnictwo:

Absolwent kierunku Leśnictwo na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach administracji Lasów Państwowych,
 • lasach komunalnych i lasach innych własności,
 • parkach narodowych i krajobrazowych,
 • biurach urządzania lasu,
 • instytucjach związanych z leśnictwem i przestrzennym zagospodarowaniem kraju,
 • instytutach naukowo- badawczych,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia rolnicze wybrać

Studia na kierunku Leśnictwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia rolnicze w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki rolnicze w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Leśnym UR 

Komentarze (0)