Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - kierunki studiów

Zarządzanie i inżynieria produkcji – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 2021

Studia na kierunku zarządzane i inżynieria produkcji na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ekonomia
 • ochrona środowiska
 • mechanika techniczna
 • informatyka i systemy baz danych
 • logistyka w przedsiębiorstwie
 • zarządzanie produkcją i usługami
 • systemy produkcji zwierzęcej

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie kształci studentów w ramach niemal 38 kierunków. Jednym z nich jest Zarządzanie i inżynieria produkcji, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat standardowych metod i narzędzi wspomaganych przy podejmowaniu decyzji, jak również wiedzy potrzebnej do wyjaśniania zjawisk chemicznych zachodzących w procesach produkcyjnych i konwersji energii. Studenci poznają zagadnienia związane ze strukturą i właściwościami materiałów, surowców roślinnych i zwierzęcych jak również ich wpływu na przebieg procesów technologicznych, a także zagadnienia z obszaru technologii produkcji i związanych z nimi procesów.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: ekonomia, ochrona środowiska, mechanika techniczna, informatyka i systemy baz danych, logistyka w przedsiębiorstwie, zarządzanie produkcją i usługami, systemy produkcji zwierzęcej, systemy produkcji ogrodniczej, badania operacyjne, inżynieria przetwórstwa rolno- spożywczego, produkty i technologie produkcji. A co po studiach? Absolwenci kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie znajdą zatrudnienie w instytucjach zajmujących się projektowaniem technologii produkcji surowcowej i przetwarzania surowców, działach zarządzania przedsiębiorstwami, firmach oferujących audyty ekonomiczno- organizacyjne.

 

Opinie

Przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z nauką, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, porównują oferty kształcenia, sprawdzają programy nauczania. Aby pozbyć się wszelakich wątpliwości, należy zadać proste pytanie: Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Maciek, student Zarządzania i inżynierii produkcji mówi:

„Studia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie to najlepszy na sposób na zdobycie umiejętności niezbędnych do tego, aby podjąć pracę w szeroko rozumianym rolnictwie.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - ważne informacje

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia Kraków

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie i inżynierię produkcji na Uniwersytecie Rolniczym:

Absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów ekonomicznych i zasad sterowania nimi,
 • prawa gospodarczego,
 • marketingowego planowania i realizacji przedsięwzięć,
 • ekologii i zarządzania środowiskowego,
 • zarządzania procesem produkcyjnym oraz usługami z wykorzystaniem narzędzi komputerowego wspomagania,
 • modelowania procesów przechowalniczych,
 • zarządzania jakością i bezpieczeństwem,
 • logistyki w przedsiębiorstwie,
 • doboru procesów produkcyjnych oraz opracowywania dokumentacji związanej z przepływem produkcji,
 • korzystania z aparatury pomiarowej,
 • technik zabezpieczania surowców i produktów,
 • systemów utrzymania ruchu na liniach technologicznych.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji:

Absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach zajmujących się projektowaniem technologii produkcji surowcowej i przetwarzania surowców,
 • działach zarządzania przedsiębiorstwami,
 • firmach oferujących audyty ekonomiczno- organizacyjne.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki UR 

Komentarze (0)