Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie kształci studentów w ramach niemal trzydziestu kierunków. Jednym z nich jest Zarządzanie i inżynieria produkcji, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat standardowych metod i narzędzi wspomaganych przy podejmowaniu decyzji, jak również wiedzy potrzebnej do wyjaśniania zjawisk chemicznych zachodzących w procesach produkcyjnych i konwersji energii. Studenci poznają zagadnienia związane ze strukturą i właściwościami materiałów, surowców roślinnych i zwierzęcych jak również ich wpływu na przebieg procesów technologicznych, a także zagadnienia z obszaru technologii produkcji i związanych z nimi procesów.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: ekonomia, ochrona środowiska, mechanika techniczna, informatyka i systemy baz danych, logistyka w przedsiębiorstwie, zarządzanie produkcją i usługami, systemy produkcji zwierzęcej, systemy produkcji ogrodniczej, badania operacyjne, inżynieria przetwórstwa rolno- spożywczego, produkty i technologie produkcji. A co po studiach? Absolwenci kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie znajdą zatrudnienie w instytucjach zajmujących się projektowaniem technologii produkcji surowcowej i przetwarzania surowców, działach zarządzania przedsiębiorstwami, firmach oferujących audyty ekonomiczno- organizacyjne.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z nauką, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, porównują oferty kształcenia, sprawdzają programy nauczania. Aby pozbyć się wszelakich wątpliwości, należy zadać proste pytanie: Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Maciek, student Zarządzania i inżynierii produkcji mówi:

„Studia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie to najlepszy na sposób na zdobycie umiejętności niezbędnych do tego, aby podjąć pracę w szeroko rozumianym rolnictwie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie i inżynierię produkcji na Uniwersytecie Rolniczym:

Absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów ekonomicznych i zasad sterowania nimi,
 • prawa gospodarczego,
 • marketingowego planowania i realizacji przedsięwzięć,
 • ekologii i zarządzania środowiskowego,
 • zarządzania procesem produkcyjnym oraz usługami z wykorzystaniem narzędzi komputerowego wspomagania,
 • modelowania procesów przechowalniczych,
 • zarządzania jakością i bezpieczeństwem,
 • logistyki w przedsiębiorstwie,
 • doboru procesów produkcyjnych oraz opracowywania dokumentacji związanej z przepływem produkcji,
 • korzystania z aparatury pomiarowej,
 • technik zabezpieczania surowców i produktów,
 • systemów utrzymania ruchu na liniach technologicznych.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji:

Absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach zajmujących się projektowaniem technologii produkcji surowcowej i przetwarzania surowców,
 • działach zarządzania przedsiębiorstwami,
 • firmach oferujących audyty ekonomiczno- organizacyjne.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie są: biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka, geografia, informatyka.

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki UR 

Komentarze (0)