Zarządzanie i inżynieria produkcji - Kraków

Zarządzanie i inżynieria produkcji - Kraków

Zarządzanie i inżynieria produkcji - Kraków

Studia w Krakowie na kierunku

zarządzanie i inżynieria produkcji

Odkryj kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Zarządzanie i inżyniera produkcji studia Kraków | woj. małopolskie

Dla kogo ten kierunek

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji stanowią stosunkowo młodą propozycję dla abiturientów szkół średnich, którzy chcieliby uzyskać ścisłe i techniczne wykształcenie. Ten nowy kierunek jednak os samego początku zaczął cieszyć się dość dużym zainteresowań i uplasował się w ścisłej czołówce najbardziej popularnych kierunków, wybieranych przez przyszłych studentów. Może mieć to związek z interdyscyplinarnym profilem kształcenia, który towarzyszy nauce na tym kierunku.

W takim razie czym właściwie zajmują się studenci kierunku zarządzanie i inżyniera produkcji? Najogólniej można napisać, że ta dyscyplina zajmuje się projektowaniem, sterowaniem, eksploatacją i użytkowaniem różnego rodzaju wyrobów oraz procesów. W praktyce już widać, że sama nazwa tego kierunku dzieli się na dwa bardzo ważne człony: zarządzanie produkcji oraz jej inżynieria. Zatem jeżeli zależy ci na rzetelnym wykształceniu ścisłym i chciałbyś jednocześnie mieć niezbędną wiedzę ekonomiczną, to ten kierunek studiów jest stworzony właśnie dla ciebie.

 

Program kształcenia i gdzie studiować

Uczelnie w Krakowie nastawione są na kształcenie najwyżej klasy profesjonalistów, których wyróżniają wiedza oraz umiejętności. Studia na kierunku zarządzenie i inżynieria produkcji możesz rozpocząć jednak na tylko wybranych uczelniach takich jak: Uniwersytet Ekonomiczny oraz Akademia Górniczo-Hutnicza. Oprócz tego pokrewny kierunek inżynieria produkcji możesz studiować na Politechnice Krakowskiej. Programy kształcenia na każdej z tych uczelni mogą się nieznacznie różnić, zatem zastanów się, który z nich będzie ci odpowiadać najbardziej

Studenci w trakcie całego toku kształcenia będą poznawać wiele interdyscyplinarnych zagadnień z zakresu projektowania, informatyki i ekonomii. To podstawowe filary nauki na tym kierunki. Wiedza techniczna stanowi bardzo ważny człon, jednak podparta jest ona istotnymi zagadnieniami z zakresu ekonomii i zarządzania. Osoby, kształcące się na tym kierunku będą doskonałymi specjalistami od spraw projektowania i zarządzania produkcją. To dwa komplementarne aspekty, które dziś są wyjątkowo cenione przez pracodawców.


Praca po studiach

Kierunki studiów w Krakowie takie jak zarządzanie i inżynieria produkcji sprawiają, że ich abiturienci nie muszą się martwić o zatrudnienie. Mogą oni właściwie rozpocząć w pracę w praktycznie każdym sektorze gospodarczym, który zajmuje się produkcją różnego typu. Zatem na absolwentów krakowskich uczelni czeka praca w gałęziach przemysłu spożywczego, kosmetycznego, motoryzacyjnego, medycznego i wielu, wielu innych.

Specjaliści do spraw zarządzania i inżynierii produkcji mogą zajmować w przedsiębiorstwach stanowiska kierownicze średniego i wysokiego szczebla związane właśnie z zarządzaniem i rozplanowaniem wszelkiego rodzaju procesów produkcyjnych. Abiturienci tego kierunku wiedzą nie tylko jak powinien taki proces wyglądać, lecz dodatkowo potrafią zadbać o jego ekonomiczne aspekty. To czyni ich jedną z najbardziej pożądanych grup zawodowych na aktualnym rynku pracy.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KRAKOWIE JEST KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Krakowie?

Uczelnie w Krakowie kształcą profesjonalistów, jednak też należy pamiętać o tym, że na studia na tym kierunku mają szansę jedynie najlepsi absolwenci szkół średnich, zatem swoje przygotowania do egzaminu dojrzałości rozpocznij już dziś. W przypadku rekrutacji na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji uwzględnij przedmioty takie jak: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, czy język obcy nowożytni.

Oczywiście im więcej przedmiotów będziesz zdawać na poziomie rozszerzonym, tym większa szansa, że to twoje nazwisko znajdzie się na listach osób przyjętych! Zastanów się także, które z nich mogą usprawnić twoją naukę w przyszłości.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Krakowie?

Studia w Krakowie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji możesz rozpocząć zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Czym różnią się od siebie te dwa tryby kształcenia? Pierwszy z nich ma postać regularnych spotkań w trakcie trwania tygodnia i jeżeli wybierzesz naukę na państwowej uczelni, to nie będziesz musiał uiszczać dodatkowych opłat za czesne. Z kolei studia zaoczne to świetna propozycja dla wszystkich tych osób, które chciałby kontynuować naukę na szczeblu wyższym, ale z różnych przyczyn nie dysponują aż tak dużym czasem. Studenci zaoczni spotykają się na ogół w weekendy podczas zjazdów naukowych. Jest to niewątpliwie wygodna opcja, ale nie wolno zapominać, że wiąże się ona z wieloma dodatkowymi opłatami.

 

Program studiów i przedmioty

Kierunki studiów takie jak zarządzanie i inżynieria produkcji w Krakowie cechuje interdyscyplinarnym. W praktyce oznacza to, że studenci poznawać będą wiele różnorodnych i często odległych dziedzin. Zatem jeżeli myślisz poważnie o rozpoczęciu studiów na tym kierunku, to już dziś przygotuj się na bardzo intensywny czas nauki. Program kształcenia można podzielić na zagadnienia związane z zarządzaniem oraz inżynierią. Do pierwszej grupy zaliczają się takie przykładowe przedmioty jak:

 • prawo gospodarcze;
 • podstawy makro- i mikroekonomii;
 • zarządzanie jakością i bezpieczeństwem produkcji;
 • ochrony własności intelektualnej.

Z kolei zagadnienia inżynieryjne obejmują:

 • materiałoznawstwo;
 • procesy elektromagnetyczne;
 • mechanikę i wytrzymałość materiałów;
 • projektowanie inżynieryjne procesów produkcyjnych i wiele więcej.

Zatem jak widzisz – studenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji od samego początku studiów mają szczelnie wypełniony program kształcenia. Wiedzę abiturientów tego kierunku wyróżnia interdyscyplinarny charakter, który stanowi pewną nowość wśród kierunków technicznych i inżynieryjnych, bowiem one na ogół skupione są tylko wokół zagadnień ścisłych. A ten kierunek stanowi pewną odpowiedź na zapotrzebowanie aktualnego rynku pracy.

Oczywiście wiedza specjalistów do spraw zarządzania i inżynierii produkcji to jedno. Muszą oni przede wszystkim wiedzieć, jak poznaną wiedzę przemieniać w praktyczne działanie. Kompetencje abiturientów tego kierunku dotyczą planowania, kontrolowania i zarządzania procesami produkcyjnymi. Dzięki swojej wiedzy technicznej mogą oni wdrażać coraz to lepsze i bardziej innowacyjne rozwiązania, które usprawnią nie tylko samą produkcję, lecz także zwiększą jej potencjał ekonomiczny.

 
Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI KRAKÓW STUDIA STACJONARNE

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI KRAKÓW STUDIA ZAOCZNE

 

zarządzanie i inżynieria produkcji studia Kraków

 

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Krakowie?

Czas trwania studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji różni się w zależności od tego, czy będziesz chciał się kształcić na politechnice, czy na uniwersytecie. W przypadku studiów na politechnice studia pierwszego stopnia trwają 3,5 roku i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera. Po zakończeniu tego etapu nauki można już rozpocząć pierwsze, ale niepełne aktywności zawodowe. Pełnię uprawnień da dopiero ukończenie studiów drugiego stopnia. Na politechnice trwają one 1,5 roku.

Z kolei studia na uniwersytecie również można podzielić na dwa komplementarne cykle kształcenia. Pierwszy z nich obejmuje 3 lata nauki, podczas której studenci zdobywają podstawową i niezbędną wiedzę z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji. Po tym czasie przystępują oni do obrony pracy licencjackiej. I tak jak w przypadku studiów na politechnice – pełnię uprawnień zawodowych da jedynie podjęcie studiów drugiego stopnia. Na uniwersytecie trwają one dwa lata i również kończą się uzyskaniem tytułu magistra, który pozwala już na pełen rozwój kariery.
 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Krakowie?

Studia inżynierskie w Krakowie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji przyciągają co roku bardzo wielu kandydatów ze względu na perspektywy interesującego zatrudnienia w przyszłości. Jednak musisz pamiętać, że są to studia prestiżowe, które nie są zarezerwowane dla wszystkich abiturientów szkół średnich. Zatem, aby uniknąć rozczarowań, już dziś odpowiedz sobie na kilka podstawowych pytań:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nigdy nie stanowiła dla ciebie żadnej trudności?
 • Czy cechuje cię analityczne myślenie?
 • Czy potrafisz współpracować w grupie?
 • Czy masz duszę przywódcy i jesteś kreatywny?

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco (a zwłaszcza na pierwsze!), to znaczy, że studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji są dla ciebie stworzone. Jednak nie możesz zapominać, że najpierw musisz zadbać o uzyskanie jak najlepszych wyników podczas egzaminu dojrzałości.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Przedmioty, z których powinieneś przygotować się jak najlepiej, to: matematyka, chemia, fizyka, informatyka, czy nawet język obcy nowożytni. Zastanów się, które z nich są dla ciebie najlepsze. Pamiętaj, że wybrane przez siebie przedmioty musisz zdawać na poziomie rozszerzonym, by twoja kandydatura miała dużą moc przebicia.

Lubisz poszerzać swoją wiedzę i nie ograniczasz jej do niezbędnego minimum? Jeżeli tak, to pomyśl o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Jeżeli będziesz jej laureatem lub finalistą, to na listach osób przyjętych na studia znajdziesz się poza kolejnością. To propozycja zadedykowana tylko dla najbitniejszych osób, ale korzyści z niej płynące są nie do opisania. W przypadku studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji rozważ:

 • Olimpiadę Matematyczną, Fizyczną, Chemiczną;
 • Olimpiadę Wiedzy Technicznej i Wynalazczości itd.

Pamiętaj także o terminowym uiszczeniu wszystkich opłat rekrutacyjnych! To bardzo ważny etap rekrutacji i jeżeli go zaniedbasz, to możesz w ogóle mieć problem z dostaniem się na studia. Jeżeli już zostaniesz przyjęty, zorientuj się, jakie dokumenty musisz dostarczyć w pierwszej kolejności. Na ogół są to skany dowodu, zdjęcia do legitymacji oraz oczywiście świadectwo maturalne.
 

zasady rekrutacji na studia

 

zarządzanie i inżynieria produkcji studia Kraków

 

Jaka praca po studiach na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Krakowie?

Studia w Krakowie wiążą się z dużym prestiżem. Każdy, kto decyduje się na kształcenie właśnie w tym ośrodku akademickim wie, że w przyszłości może to zaowocować dobrym i stabilnym zatrudnieniem. W dodatku wybranie kierunku studiów takiego jak zarządzanie i inżynieria produkcji będzie gwarantem dobrej pracy w przyszłości. Abiturienci tego kierunku stanowią jedną z najbardziej atrakcyjnych grup zawodowych na aktualnym rynku pracy, bo ich wiedza obejmuje wiele interdyscyplinarnych zagadnień ekonomicznych i technicznych, co w oczach pracodawcy będzie dodatkowym atutem. Osoby, które kończą te studia znajdą zatrudnienie właściwie w każdym sektorze przemysłowym, który zajmuje się produkcją:

 • motoryzacyjnym;
 • medycznym;
 • spożywczym;
 • rolniczym;
 • chemicznym;
 • metalurgicznym itd.

Absolwenci tego kierunku mogą pracować na stanowiskach inżynierów, projektantów, konstruktów i osób, które ściśle zajmują się zarządzaniem i modernizowaniem procesu produkcyjnego. Osoby, które ukończyły zarządzanie i inżynierię produkcji w swojej pracy uwzględniają aspekty ekonomiczne i techniczne, a to ich połączenie daje gwarancję sukcesu produkcyjnego. Oprócz tego abiturienci krakowskich uczelni przygotowani się do rozwijania swojej kariery zawodowej w różnego rodzaju instytucjach wysokich technologii, centrach innowacji i jednostkach badawczo-rozwojowych. Warto pamiętać, że specjaliści do spraw zarządzania i inżynierii produkcji stanowią grupę zawodową przyszłości, bowiem dziś już widać, że właściwie żadna gałęzi przemysłu nie może rozwijać się dobrze bez ich pomocy!
 

Jakie opinie mają studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Krakowie?

Studia inżynierskie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Krakowie muszą się wiązać przede wszystkim z zaangażowaniem, bo studentów czeka bardzo intensywny czas nauki.

Karol, student pierwszego roku, mówi:

Wybrałem te studia, bo mam wrażenie, że dają one wiele ciekawych możliwości rozwoju w przyszłości, a mnie zależy na takim wykształceniu, które da mi przede wszystkim dobrą pracę! Na razie nie czuję się zawiedziony, spodziewałem się tego, że będzie dużo przedmiotów ścisłych, na szczęście one nigdy nie sprawiały mi większego problemu.

KIERUNKI INŻYNIERSKIE - TECHNICZNE W KRAKOWIE

Rozwiń

#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)