Biologia

Biologia

Biologia – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2021

Studia na kierunku biologia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • histologia zwierząt
 • morfologia roślin
 • higiena i zdrowie człowieka
 • bioetyka w badaniach przyrodniczych
 • systematyka roślin
 • specyfika badań biologicznych

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie swoją historią sięga 1946 roku, kiedy to powołano do życia Państwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Z każdym rokiem oferta dydaktyczna uczelni powiększała się i dzisiaj, kandydaci mogą w niej odnaleźć między innymi kierunek Biologia, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru zagadnień biologii, opartych na podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych. Studenci nabywają umiejętności, które pozwalają na praktyczne stosowanie różnych technik i metod badawczych rozpowszechnionych współcześnie w naukach biologicznych.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: histologia zwierząt, morfologia roślin, higiena i zdrowie człowieka, bioetyka w badaniach przyrodniczych, systematyka roślin, specyfika badań biologicznych, anatomia człowieka, biologia komórki, ekologia, fizjologia zwierząt, genetyka, parazytologia, ochrona środowiska. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Biologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie będą mogli wykorzystać w jednostkach naukowo- badawczych, laboratoriach badawczych, laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych, administracji, placówkach ochrony przyrody oraz po ukończeniu specjalności nauczycielskich w szkolnictwie.

Przed wyborem odpowiedniej szkoły wyższej, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, by jak najlepiej porównać oferty edukacyjne, a wystarczy postawić zaledwie jedno pytanie: Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Monika, studentka Biologii mówi:

„Na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie chciałam studiować od początku nauki w liceum. To był mój plan, na dodatek bardzo mocno powiązany z pomysłami zawodowymi. To świetne miejsce. Świetna uczelnia.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biologię na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie:

Absolwent kierunku Biologia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • funkcjonowania człowieka w środowisku przyrodniczym,
 • zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie,
 • biologii molekularnej i podstaw biotechnologii,
 • budowy, funkcji i rozwoju organizmów,
 • mechanizmów procesów życiowych organizmów na różnych poziomach organizacji,
 • mechanizmów i tendencji w ewolucji roślin i zwierząt,
 • biologii środowiskowej,
 • planowania i wykonania zadania badawczego z wykorzystaniem polskiej i zagranicznej literatury naukowej,
 • stosowania nowoczesnych metod i technik badawczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biologia:

Absolwent kierunku Biologia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach naukowo- badawczych,
 • laboratoriach badawczych,
 • laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych,
 • administracji,
 • placówkach ochrony przyrody,
 • szkolnictwie.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest średnia wyników ze wszystkich zdawanych przedmiotów (P lub R) – preferowana* biologia (R).

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Specjalność biologia środowiskowa (nauczycielska): konkurs dyplomów dla absolwentów nauczycielskich studiów I stopnia kierunku Biologia. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną o przyjęciu na studia decydować będzie średnia ocen z egzaminów na studiach I stopnia. Specjalność Biologia z chemią (nauczycielska): konkurs dyplomów dla absolwentów nauczycielskich studiów I stopnia kierunku biologia. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną o przyjęciu na studia decydować będzie średnia ocen z egzaminów na studiach I stopnia. Specjalność Biologia laboratoryjna (nienauczycielska): konkurs dyplomów dla absolwentów kierunków: biologia, chemia, ochrona środowiska, bioinformatyka, dla absolwentów innych kierunków egzamin. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną o przyjęciu na studia decydować będzie średnia ocen z egzaminów na studiach I stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Biologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze w Krakowie

UP im. KEN kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Geograficzno- Biologicznym UP

Komentarze (0)