Biologia - Kraków

Biologia - Kraków

Biologia - Kraków

Studia w Krakowie

biologia

Odkryj kierunek biologia w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Biologia - studia Kraków 2021 | woj. małopolskie

Studia na kierunku Biologia w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Biologia - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek biologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Jednostka prowadząca

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek biologia w Krakowie?

Uczelnie w Krakowie, które decydują się na zaoferowanie możliwości studiowania Biologii, nakładają na studentów obowiązek osiągnięcia odpowiednio wysokiego wyniku maturalnego z wiodących przedmiotów.

Najczęściej są nimi: matematyka, język angielski, biologia, chemia oraz fizyka. Aby upewnić się w aktualności procedur, odwiedź stronę internetową uczelni, na którą postanowiłeś się zdecydować.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biologia w Krakowie

Czas trwania studiów na kierunku biologia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIOLOGIA KRAKÓW STUDIA I STOPNIA

BIOLOGIA KRAKÓW STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek biologia na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Przedmioty:

biologia, chemia, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji jest średnia wyników ze wszystkich zdawanych przedmiotów (P lub R) – preferowana* biologia (R).

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOLOGIA KRAKÓW STUDIA STACJONARNE

BIOLOGIA KRAKÓW STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku biologia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
350
II stopnia:
10
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac. I stopnia:
60
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
25
II stopnia:
20
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek biologia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
47
II stopnia:
46,67
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku biologia w Krakowie?

Uczelnie na których można studiować kierunek biologia w Krakowie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w Krakowie

dietetyka
Rozwiń

Popularne kierunki biologiczne i przyrodnicze niestacjonarne w Krakowie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGIA?

Biologia to nauka, która zajmuje się badaniem życia organizmów żywych. Większość z nas z pewnością interesuje się otaczającym światem, a ten z kolei składa się między innymi z organizmów żywych. Dokładne poznanie fizjologii, anatomii i specyfiki środowisk bytowania różnych gatunków, daje cenną wiedzę na temat zależności występujących pomiędzy poszczególnymi organizmami. Dlatego też Biologia jest niezwykle interesującą i ciekawą dziedziną nauki.

Studia biologiczne możesz podjąć na wielu uczelniach w Polsce – niektóre z nich starają się zadbać o komfort studentów poprzez zaoferowanie im możliwości studiowania w trybie dziennym lub zaocznym. Jeżeli zdecydujesz się na podjęcie Biologii w Krakowie, również staniesz przed szansą dokonania najwłaściwszego wyboru w tej kwestii.

Wszystkie kierunki studiów w Krakowie nie są dla każdego. Wyobraźmy sobie następujący przykład- osoba wyróżniająca się umysłem ścisłym, ale nie pałająca uwielbieniem względem nauki dat decyduje się na studiowanie historii. Dlatego aby uniknąć rozczarowań, warto dobrać kierunek studiów do własnych predyspozycji, oczekiwań i zainteresowań.

Każdy kandydat na Biologię powinien interesować się otaczającym go środowiskiem naturalnym. Umiejętność szybkiego przyswajania złożonej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych będzie dodatkowym, nieocenionym atutem.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku biologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku biologia w Krakowie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Studia w Krakowie na kierunku Biologia uczą przede wszystkim o funkcjonowaniu, budowie i środowisku zwierząt, grzybów, roślin, bakterii i innych organizmów żywych. Dzięki kształceniu kierunkowemu, zyskasz pragmatyczną wiedzę na temat:

 • genetyki
 • fizjologii
 • wzajemnych zależności pomiędzy królestwami organizmów

 

Dowiesz się w jaki sposób produkty odzwierzęce są wykorzystywane w przemyśle spożywczym, kosmetycznym oraz innych, a także zyskasz szansę na poznanie szczegółowych informacji na temat własnego organizmu – kilka działów Biologii całkowicie poświęca się nauce o człowieku. Studenci tego aktualnego i pragmatycznego kierunku będą mieli szansę na poznanie podstaw innych nauk, bazujących na Biologii. Zatem poznają najważniejsze dokonania biotechnologów, bioinformatyków, a także dowiedzą się nieco o pracy biochemików.

Ile trwają studia na kierunku biologia w Krakowie?

Studia na kierunku Biologia w Krakowie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOLOGIA?

Absolwenci Biologii w Krakowie kształtują własną zawodową przyszłość w różnorodny sposób. Jedni decydują się na podjęcie kariery nauczycielskiej w szkołach, przedszkolach i uczelniach wyższych, innych natomiast zdecydowanie bardziej interesuje praca badawcza w laboratoriach. Jeśli ukończysz ten kierunek studiów, będziesz mógł zatrudnić się w:

 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej
 • placówkach takich jak kompostownie, oczyszczalnie ścieków
 • przemyśle spożywczym

 

Wachlarz wyboru jest dość szeroki i z pewnością pozwoli ci na znalezienie dobrej propozycji.

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

  

Komentarze (0)