Filologia germańska

Filologia germańska

Filologia germańska

26.01.2022

Filologia germańska – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2022

Studia na kierunku filologia germańska na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filologia germańska w UP KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia germańska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • gramatyka praktyczna
 • rozumienie tekstu
 • fonetyka
 • gramatyka opisowa
 • krajoznawstwo niemieckiego obszaru językowego
 • język mediów

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie swoją historią sięga 1946 roku, kiedy to powołano do życia Państwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Z każdym rokiem oferta dydaktyczna uczelni powiększała się i dzisiaj, kandydaci mogą w niej odnaleźć między innymi kierunek Filologia germańska, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego. Studenci nabywają także umiejętności translatorskich, analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego.

W programie nauczania realizowane są takie przedmioty jak: gramatyka praktyczna, rozumienie tekstu, fonetyka, gramatyka opisowa, krajoznawstwo niemieckiego obszaru językowego, język mediów, język prawa, kultura niemieckiego obszaru językowego, dydaktyka języka niemieckiego, tłumaczenie tekstów użytkowych. A co po studiach? Absolwenci Filologii germańskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie znajdą zatrudnienie jako nauczyciele, tłumacze, dziennikarze, specjaliści do spraw krajów niemieckojęzycznych, pracownicy szeroko pojętego sektora kultury i mediów.

 

Opinie

Przed wyborem odpowiedniej szkoły wyższej, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, by jak najlepiej porównać oferty edukacyjne, a wystarczy postawić zaledwie jedno pytanie: Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Sebastian, student Filologii germańskiej mówi:

„Nie ma lepszego miejsca do nauki niż Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Uczą tutaj wspaniali, doświadczeni wykładowcy, a studentami są pełni pasji młodzi ludzie. To miejsce szczególne, wyjątkowe. Każdemu polecam tę uczelnię.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

FILOLOGIA GERMAŃSKA - ważne informacje

Filologia germańska studia Kraków

​Filologia germańska studia

Filologia germańska studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię germańską na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie:

Absolwent kierunku Filologia germańska na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • struktury języka niemieckiego,
 • tworzenia tekstów użytkowych oraz prostych tekstów naukowych w języku niemieckim,
 • interpretacji tekstów oraz innych wytworów kultury,
 • przekładoznawstwa,
 • organizacji, planowania, przeprowadzania i ewaluowania procesu nauczania.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia germańska:

Absolwent kierunku Filologia germańska na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie jako:

 • nauczyciel,
 • tłumacz,
 • dziennikarz,
 • specjalista do spraw krajów niemieckojęzycznych,
 • pracownik szeroko pojętego sektora kultury i mediów.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język niemiecki, język obcy

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Konkurs dyplomów. W przypadku uzyskania w toku postępowania kwalifikacyjnego takiej samej liczby punktów o przyjęciu na studia decydować będzie średnia ocen uzyskana w trakcie studiów I stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (0)