Filozofia

Filozofia

Filozofia

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Filozofia – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Studia na kierunku filozofia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filozofia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawowe filozoficzne pojęcia greki
 • kultura starożytnej Grecji i Rzymu
 • psychologia społeczna
 • metodologia pracy naukowej
 • podstawowe problemy teorii poznania
 • filozofia społeczno- polityczna
 • historia filozofii nowożytnej

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie to jedna z największych szkół wyższych w regionie. W bogatej ofercie dydaktycznej, zbudowanej na bazie siedmiu wydziałów, kandydaci odnajdą kierunek Filozofia, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest poznanie nurtów filozoficznych i głównych koncepcji europejskich, jak również największych pozaeuropejskich kręgów cywilizacyjnych. Studenci zapoznają się z zagadnieniami z obszaru historii filozofii, logiki, epistemologii, filozofii umysłu, metafizyki, etyki, filozofii społecznej i filozofii polityki, estetyki, filozofii kultury. Ponadto pozyskują wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń oraz wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej.

Program nauczania zawiera następujące przedmioty: podstawowe filozoficzne pojęcia greki, kultura starożytnej Grecji i Rzymu, psychologia społeczna, metodologia pracy naukowej, podstawowe problemy teorii poznania, filozofia społeczno- polityczna, historia filozofii nowożytnej, historia nauki, etyka, estetyka i filozofia sztuki, prawa człowieka, antropologia kultury, filozofia dziejów, filozofia analityczna, filozofia religii. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Filozofii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie będą mogli wykorzystać w branży public relations, branży HR, instytucjach społecznych, wydziałach strategii i koordynacji rozwoju lub promocji miasta, szkolnictwie.

 

Opinie

Przed wyborem odpowiedniej szkoły wyższej, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, by jak najlepiej porównać oferty edukacyjne, a wystarczy postawić zaledwie jedno pytanie: Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Filip, student Filozofii mówi:

„Wybrałem studia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, bo to uczelnia, która ma dobrą markę i dobrą opinię. Nie zawiodłem się. To bardzo dobra uczelnia, w której uczą doświadczeni wykładowcy.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

FILOZOFIA - ważne informacje

Filozofia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filozofię na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie:

Absolwent kierunku Filozofia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • formułowania własnego stanowiska i argumentacji,
 • analizy i oceny współczesnych problemów i konfliktów moralnych,
 • prowadzenia dyskusji i sztuki argumentacji,
 • nowoczesnych technik zarządzania,
 • planowania i organizacji pracy.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filozofia:

Absolwent kierunku Filozofia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach akademickich,
 • branży HR,
 • branży Public Relations.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (0)